Документ 258-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державні нагороди України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державні нагороди України"
( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21,
ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157, N 27, ст. 209; 2006 р., N 14,
ст. 116, N 26, ст. 215, N 30, ст. 258) такі зміни:
1. Статтю 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом
другим такого змісту:
"орден Свободи - для відзначення видатних та особливих заслуг
громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України,
консолідації українського суспільства, розвитку демократії,
соціально-економічних та політичних реформ, відстоювання
конституційних прав і свобод людини і громадянина".
У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно
абзацами третім - восьмим.
2. Статтю 8 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"За врятоване життя" - для нагородження громадян за
врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу
діяльність у справі охорони здоров'я громадян, запобігання
нещасним випадкам з людьми".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 258-VIвгору