Деякі питання надання соціальної допомоги
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003253
Документ 253-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2003 р. N 253
Київ
Деякі питання надання
соціальної допомоги

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;
1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178;
N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,
N 51, ст. 2290), та до Порядку призначення і виплати державної
допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 ( 1751-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12,
ст. 601, N 38, ст. 1786, N 52, ст. 2372), зміни, що додаються.
2. Міністерству праці та соціальної політики затвердити
форми декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися
за призначенням усіх видів соціальної допомоги, і довідки про
склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)
осіб.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 253
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива ( 848-95-п ) та до
Порядку призначення і виплати державної
допомоги сім'ям з дітьми ( 1751-2001-п )

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива ( 848-95-п ):
1) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:
"13. Для призначення субсидій громадянин, особа якого
посвідчується паспортом або іншим документом, подає до відділу
(управління) субсидій заяву, довідку про зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку) осіб, довідки про доходи кожного із
зареєстрованих та декларацію про їх доходи і майновий стан згідно
з формами, затвердженими Мінпраці, та відомості про забезпеченість
житловою площею та комунальними послугами згідно з формами,
затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями";
2) у тексті Положення слова "прописані", "прописана",
"прописка" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"зареєстровані", "зареєстрована", "реєстрація" у необхідному
відмінку.
2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям
з дітьми ( 1751-2001-п ):
1) пункт 43 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними
документами для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми і
передачу їх відповідним органам праці та соціального захисту
населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами
сільських і селищних рад".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим;
2) У другому реченні пункту 44 слова "трьох місяців" замінити
словами "одного місяця".вгору