Документ 253-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Додаткового протоколу
до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.498 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Додатковий протокол до Кримінальної конвенції
про боротьбу з корупцією ( 994_172 ), підписаний від імені України
15 травня 2003 року в м. Страсбурзі (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 жовтня 2006 року
N 253-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору