Документ 248-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2001, підстава - 34-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 1997 р. N 248
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 34 ( 34-2001-п ) від 22.01.2001 )
Про Міжвідомчу координаційну раду з підготовки проекту
реформування державного сектора економіки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 504 ( 504-97-п ) від 27.05.97
N 1150 ( 1150-97-п ) від 16.10.97
N 1188 ( 1188-98-п ) від 30.07.98 )

З метою забезпечення підготовки проекту реформування
державного сектора економіки, що підтримується Міжнародним банком
реконструкції та розвитку, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з підготовки
проекту реформування державного сектора економіки (далі - Рада) у
складі згідно з додатком N 1 та міжвідомчі робочі групи як її
робочі органи у складі згідно з додатком N 2. ( На доповнення пункту 1 утворити Міжвідомчу робочу групу з
питань дерегулювання розвитку підприємництва у складі згідно з
додатком згідно з Постановою КМ N 1150 ( 1150-97-п ) від
16.10.97 )
2. Установити, що Рада здійснює координацію та оперативний
контроль за підготовкою проекту реформування державного сектора
економіки, в тому числі: координує та контролює процес співробітництва центральних
органів виконавчої влади з Міжнародним банком реконструкції та
розвитку і підготовку необхідних документів; забезпечує взаємодію міжвідомчих робочих груп, що створюються
відповідно до складових проекту (підвищення ефективності
податкової політики, удосконалення управління бюджетними
витратами, реформування системи пенсійного забезпечення,
реформування державного управління); аналізує виконання заходів з підготовки проекту тощо. Рада має право для забезпечення підготовки проекту залучати
до роботи в ній в установленому порядку спеціалістів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, науково-дослідних установ,
закладів освіти (за погодженням з їх керівниками) та іноземних
фахівців. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для міністерств, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
беруть участь у підготовці проекту.
3. Надати право голові Ради затверджувати заходи з підготовки
проекту реформування державного сектора економіки та вносити зміни
до персонального складу Ради та міжвідомчих робочих груп.
4. Установити, що керівники міжвідомчих робочих груп несуть
персональну відповідальність за розроблення та виконання заходів,
спрямованих на підготовку складових проекту. Визначити, що заходи з питань боротьби з корупцією
розробляються у кожній із складових проекту. ( Абзац другий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150
( 1150-97-п ) від 16.10.97 )
5. Установити, що відповідальними виконавцями за складовими
проекту є: Міністерство фінансів - підвищення ефективності податкової
політики і удосконалення управління бюджетними витратами; Міністерство соціального захисту населення - реформування
системи пенсійного забезпечення; Міністерство економіки - реформування державного управління. Державний комітет з питань розвитку підприємництва - питання
дерегулювання розвитку підприємництва. ( Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 ( 1150-97-п ) від 16.10.97 )
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 504 ( 504-97-п ) від
27.05.97 )
Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.27
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 248
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з підготовки
проекту реформування державного сектора економіки
ТІГІПКО - Віце-прем'єр-міністр України,
Сергій Леонідович голова Ради
ШПЕК - Голова Національного агентства з
Роман Васильович реконструкції та розвитку,
заступник голови Ради
МІНЧЕНКО - Державний міністр України з
Анатолій Каленикович питань промислової політики та
паливно-енергетичного комплексу,
заступник голови Ради
ЄХАНУРОВ - Міністр економіки, заступник
Юрій Іванович голови Ради з питань координації
підготовки проекту, керівник
міжвідомчої робочої групи
(реформування державного
управління)
МІТЮКОВ - Міністр фінансів, заступник голови
Ігор Олександрович Ради, керівник міжвідомчої робочої
групи (підвищення ефективності
податкової політики)
БУКОВИНСЬКИЙ - перший заступник Міністра фінансів,
Станіслав Альбінович заступник голови Ради, керівник
міжвідомчої робочої групи
(удосконалення управління бюджетними
витратами)
ОВЧАРЕНКО - Міністр соціального захисту населення,
Петро Павлович заступник голови Ради, керівник
міжвідомчої робочої групи (реформуван-
ня системи пенсійного забезпечення)
ЛИТВИЦЬКИЙ - помічник Президента України з
Валерій Олексійович питань економіки (за згодою)
МУСІЯКА - заступник Голови Верховної Ради
Віктор Лаврентійович України (за згодою)
РОГОВИЙ - перший заступник Міністра економіки,
Василь Васильович заступник керівника міжвідомчої
робочої групи (реформування державного
управління)
АЗАРОВ - Голова Державної податкової
Микола Янович адміністрації, заступник керівника
міжвідомчої робочої групи (підвищення
ефективності податкової політики)
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів,
Володимир Макарович заступник керівника міжвідомчої
робочої групи (удосконалення
управління бюджетними витратами)
ТЕНТЮК - заступник Міністра фінансів, начальник
Віктор Петрович Головного управління Державного
казначейства, заступник керівника
міжвідомчої робочої групи (удоскона-
лення управління бюджетними витратами)
РЕГУРЕЦЬКИЙ - заступник Міністра фінансів, заступник
Василь Васильович керівника міжвідомчої робочої групи
(підвищення ефективності податкової
політики)
ОБОЛЕНСЬКИЙ - заступник начальника Головдержслужби,
Олексій Юрійович заступник керівника міжвідомчої
робочої групи (реформування
державного управління)
ЗАЙЧУК - голова правління Пенсійного фонду,
Борис Олександрович заступник керівника міжвідомчої
робочої групи (реформування системи
пенсійного забезпечення)

ЯРЕМЕНКО - заступник Міністра економіки,
Олександр Степанович заступник керівника міжвідомчої
робочої групи (реформування системи
пенсійного забезпечення)
НЕСТЕРЕНКО - завідуюча Відділом взаємодії з
Наталія Іванівна міжнародними фінансовими
організаціями, іноземних інвестицій
та вільних економічних зон Кабінету
Міністрів України
БЕРАДЗЕ - завідуючий Відділом з питань
Георгій Ріносійович грошово-кредитної політики і фінансів
Кабінету Міністрів України

ІВАНКЕВИЧ - завідуючий Відділом з питань
Віктор Вікторович соціального захисту та трудових
відносин Кабінету Міністрів України
НАЗАРЕНКО - завідуючий Відділом розвитку
Юрій Миколайович національної економіки Кабінету
Міністрів України
РОМАНЕНКО - експерт Центру експертних оцінок,
Станіслав Іванович аналізу та прогнозування Кабінету
Міністрів України
( Склад ради із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 504 ( 504-97-п ) від 27.05.97 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 248
СКЛАД
міжвідомчих робочих груп з підготовки проекту
реформування державного сектора економіки
Міжвідомча робоча група
з підвищення ефективності податкової політики
МІТЮКОВ - Міністр фінансів (керівник групи)
Ігор Олександрович
РЕГУРЕЦЬКИЙ - заступник Міністра фінансів
Василь Васильович (заступник керівника групи)
АЗАРОВ - Голова Державної податкової
Микола Янович адміністрації (заступник керівника
групи)
ДАНИЛЕНКО - заступник Міністра економіки
Анатолій Іванович
ПОНЕДЄЛКОВА - заступник завідуючого Відділом з
Ольга Іванівна питань грошово-кредитної політики і
фінансів Кабінету Міністрів України
ПАРНЮК - начальник зведеного відділу
Володимир Олександрович фінансового забезпечення економічної
політики Мінекономіки

ФЕДЬКО - начальник управління доходів Мінфіну
Володимир Іванович
РАДЮК - начальник головного управління прямих
Віталій Васильович податків Державної податкової
адміністрації
ФЛІССАК - начальник управління наукових
Наталія Петрівна досліджень та наукових закладів
Державної податкової адміністрації
ЯЦЕНКО - заступник голови Держмитслужби
Сергій Анатолійович
БУЦА - заступник голови Фонду державного
Богдан Еммануїлович майна (за згодою)
АРЕНДАР - заступник Міністра статистики
Віталій Петрович
ТРЕТЯКОВ - перший заступник голови Ліцензійної
Сергій Іванович палати при Мінекономіки
МЕДВЕДЄВ - заступник начальника управління
В'ячеслав Юрійович системних проектів міжнародних
фінансових організацій, окремих країн
та їх угрупувань Національного
агентства з реконструкції та розвитку
Міжвідомча робоча група
з удосконалення управління бюджетними витратами
БУКОВИНСЬКИЙ - перший заступник Міністра фінансів
Станіслав Альбінович (керівник групи)
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович (заступник керівника групи)
ТЕНТЮК - заступник Міністра фінансів,
Віктор Петрович начальник Головного управління
Державного казначейства (заступник
керівника групи)
ОНИЩУК - перший заступник голови правління
Віктор Миколайович Пенсійного фонду
БЕРАДЗЕ - завідуючий Відділом з питань
Георгій Ріносійович грошово-кредитної політики і фінансів
Кабінету Міністрів України
ДОРОГУНЦОВ - заступник начальника головного
Валерій Євгенович бюджетного управління Мінфіну
ДІДЕНКО - начальник управління фінансування
Сергій Олексійович охорони здоров'я і соціального
захисту населення Мінфіну
БАБИЧ - заступник начальника управління
Олександр Андрійович економіки та фінансів Мінекобезпеки
ВОРОНОВА - доктор юридичних наук, академік
Лідія Костянтинівна Академії правових наук, професор
Київського державного університету
(за згодою)
ІСКРА - начальник управління системних
Лариса Анатоліївна проектів міжнародних фінансових
організацій, окремих країн та їх
угрупувань Національного агентства з
реконструкції та розвитку
Міжвідомча робоча група
з реформування державного управління
ЄХАНУРОВ - Міністр економіки (керівник групи)
Юрій Іванович
РОГОВИЙ - перший заступник Міністра економіки
Василь Васильович (заступник керівника групи)
ОБОЛЕНСЬКИЙ - заступник начальника Головдержслужби
Олексій Юрійович (заступник керівника групи)
ГРИЦЯК - помічник Прем'єр-міністра України
Ігор Андрійович
НАЗАРЕНКО - завідуючий Відділом розвитку
Юрій Миколайович національної економіки Кабінету
Міністрів України
КРУПКО - начальник Юридичного управління
Петро Миколайович Кабінету Міністрів України
БОЛТІВЕЦЬ - заступник начальника зведеного
Тетяна Анатоліївна відділу економічної реформи та
науково-технічної політики
Мінекономіки
ШАМРАЄНКО - директор департаменту правової
Тетяна Ксенофонтівна політики Мінюсту
ГЕРАСИМЕНКО - перший заступник керівника Юридичного
Ельвіра Георгіївна управління Адміністрації Президента
України (за згодою)
НОЧВАЙ - завідуюча секретаріатом Комісії з
Людмила Іванівна питань економічної політики та
управління народним господарством
Верховної Ради України (за згодою)
КОЛІУШКО - секретар Комісії з питань правової
Ігор Борисович політики і судово-правової реформи
Верховної Ради України (за згодою)
АВЕР'ЯНОВ - завідуючий відділом державно-правових
Вадим Борисович проблем управління Інституту держави
і права Національної академії наук
(за згодою)
ПРОКОПОВИЧ - директор департаменту інвестицій
Наталія Володимирівна Фонду державного майна (за згодою)
БРОДСЬКИЙ - заступник Голови Національного
Олександр Юхимович агентства з реконструкції та розвитку
МЕЛЬНИК - начальник управління заробітної плати
Володимир Іванович Мінпраці
СІКОРСЬКИЙ - заступник начальника управління
Сергій Володимирович фінансування державного апарату і
оплати праці Мінфіну
Міжвідомча робоча група
з реформування системи пенсійного забезпечення
ОВЧАРЕНКО - Міністр соціального захисту населення
Петро Павлович (керівник групи)
ЗАЙЧУК - голова правління Пенсійного фонду
Борис Олександрович (заступник керівника групи)
ЯРЕМЕНКО - заступник Міністра економіки
Олександр Степанович (заступник керівника групи)
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
РУДЕНКО - заступник Міністра соціального
Василь Миколайович захисту населення
ТАРНАВСЬКА - заступник Міністра статистики
Валентина Петрівна
МАЛИШ - заступник голови Координаційного
Надія Максимівна комітету з питань соціальної
переорієнтації трудових ресурсів при
Президентові України (за згодою)
ТЕРЕЦЬ - народний депутат України (за згодою)
Валерій Миколайович
ШЕХОВЦОВ - народний депутат України (за згодою)
Олексій Дмитрович
ІВАНКЕВИЧ - завідуючий Відділом з питань
Віктор Вікторович соціального захисту та трудових
відносин Кабінету Міністрів України
БУРКАТ - експерт Служби Віце-прем'єр-міністра
Наталія Євгенівна України Пинзеника В.М.
ПІСКАЛЕНКО - заступник начальника управління
Килина Василівна фінансування охорони здоров'я і
соціального захисту населення Мінфіну
ГАРЯЧА - заступник Міністра соціального
Олена Василівна захисту населення - начальник
Головного пенсійного управління
СОЛДАТЕНКО - начальник зведеного відділу політики
Микола Олексійович доходів та соціального захисту
населення Мінекономіки
ГНИБІДЕНКО - начальник управління рівня життя,
Іван Федорович соціальних гарантій та демографії
Мінпраці
ЗАРУДНИЙ - начальник юридичного відділу
Олексій Борисович Пенсійного фонду
ШУЛЬГА - заступник голови правління Державного
Вадим Михайлович спеціалізованого комерційного
ощадного банку (за згодою)
СОЛОМАХІН - виконавчий директор Асоціації
Ігор Юрійович сприяння розвитку недержавних систем
соціального забезпечення (за згодою)
ЯЦЕНКО - доцент Київського державного
Володимир Васильович економічного університету, кандидат
економічних наук (за згодою)
КУЛІНІЧ - начальник управління соціального
Петро Іванович захисту населення Чернігівської
облдержадміністрації
КУЧИН - головний спеціаліст відділу
Володимир Леонідович підготовки та реалізації системних
проектів Національного агентства з
реконструкції та розвитку
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1188 ( 1188-98-п ) від 30.07.98 )
( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ
N 1150 ( 1150-97-п ) від 16.10.97 )
Міжвідомча робоча група
з питань дерегулювання розвитку підприємництва

ЄХАНУРОВ - голова Державного комітету з
Юрій Іванович питань розвитку підприємництва
(керівник групи)
ТРЕТЬЯКОВ - голова Ліцензійної палати (заступник
Сергій Іванович керівника групи)
БІЛОУС - начальник відділу державного
Геннадій Михайлович регулювання та аналізу розвитку малого
підприємництва Мінекономіки
ГАРКУША - заступник начальника відділу підтримки
Микола Михайлович підприємництва та міжнародних
підприємницьких зв'язків Мінекономіки
ГАРЯЧА - заступник Міністра - начальник
Олена Василівна Головного пенсійного управління
Міністерства праці та соціальної
політики
ДЕУЛІН - заступник начальника відділу
Олег Олександрович управління нетарифного регулювання
Держмитслужби
ЄМЕЛЬЯНОВА - заступник начальника Головного
Олена Юріївна управління з питань зовнішньої
торгівлі - начальник відділу з питань
міжнародних перевезень та транспортно-
експедиційного обслуговування МЗЕЗторгу
ОГОНЬ - начальник управління доходів Мінфіну
Цезар Григорович
ПАНЧЕНКО - перший заступник начальника
Аліна Михайлівна управління цивільного права
Департаменту правничих послуг
Мін'юсту
СИДОРЕНКО - консультант Головного управління
Борис Миколайович конкурентної політики
Антимонопольного комітету
ТРИПОЛЬСЬКИЙ - заступник завідуючого Відділом
Олег Всеволодович з питань власності і підприємництва
Кабінету Міністрів України
ЦВЄТКОВА - заступник начальника Головного
Віра Іванівна управління прямих податків - начальник
відділу оподаткування майна
підприємств та плати за патенти
Державної податкової адміністрації
ЧЕРВОНЕНКО - голова комісії з питань розвитку малого
Євген Альфредович та середнього підприємництва
Українського союзу промисловців і
підприємців (за згодою)
ШАПОВАЛ - головний спеціаліст відділу підготовки
Іван Іванович та реалізації системних проектів
управління системних проектів
міжнародних фінансових організацій,
окремих країн та їх угруповань
Національного агентства України з
реконструкції та розвитку
ЯКУСЕВИЧ - президент спілки підприємців, малих,
Борис Володимирович середніх і приватизованих підприємств
(за згодою)

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору