Митний тариф України (Розділи XVI-XXI)
Закон України; Тариф від 05.04.20012371-III
Документ 2371г-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          

{ Митний тариф втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР, 2014,
N 20-21, ст.740 }
ДОДАТОК
до Закону України
"Про Митний тариф України"
від 5 квітня 2001 року
N 2371-III ( 2371-14 )
МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ
{ Розділи I-XV див. в Законі N 2371-III ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14 ) від 05.04.2001 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III ( 2671-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 2779-III ( 2779-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.68 N 2952-III ( 2952-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133 N 3113-III ( 3113-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.237 N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235 N 916-IV ( 916-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.335 N 981-IV ( 981-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.7 N 1624-IV ( 1624-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.360 -
зміни втратили чинність на підставі Закону
N 2740-IV ( 2740-15 ) від 06.07.2005, ВВР,
2005, N 34, ст.436 N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.110 N 2470-IV ( 2470-15 ) від 15.03.2005, ВВР, 2005, N 14, ст.242 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 N 2715-IV ( 2715а-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463
N 3455-IV ( 3455-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.233 }
{ В редакції Закону N 1109-V ( 1109-16, 1109г-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 676-VI ( 676-17 ) від 17.12.2008, ВВР, 2009, N 32-33, N 34-35,
N 36-37, ст.484
N 1016-VI ( 1016-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.327 }

{ Щодо запровадження тимчасової цільової надбавки до ставок
ввізного мита додатково див. Закон N 923-VI ( 923-17 )
від 04.02.2009 }
{ Додатково див. Лист Державної митної служби
№ 11/1-10.21/2619-ЕП ( v2619342-09 ) від 24.03.2009 }
{ В редакції Закону N 2829-VI ( 2829-17, 2829г-17 ) від 21.12.2010 }
{ Додатково див. Лист Державної митної служби
№ 11.1/2-16.2/15442-ЕП ( v5442342-11 ) від 14.11.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455
N 5476-VI ( 5476-17 ) від 06.11.2012 }

Розділ XVI
МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ;
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ;
ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА
АПАРАТУРА, АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ
АБО ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
І ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Примітки:
1. Цей розділ не включає:
(a) стрічки транспортерні, паси приводні, бельтинг з
пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, або з
вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби
для використання в механічному обладнанні або механічних чи
електричних пристроях, або для інших технічних цілей, з
вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);
(b) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна
позиція 4205) чи вироби з хутра (товарна позиція 4303), що
використовуються в механічному обладнанні або механічних
пристроях, чи для інших технічних цілей; стрічки, просочені фарбою
або оброблені іншим способом для нанесення відбитків (товарна
позиція 9612);
(c) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани
та інші аналогічні носії з різних матеріалів (наприклад,
класифіковані у групах 39, 40, 44 або 48 чи розділі XV);
(d) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин
(наприклад, класифіковані у групі 39 або 48 чи розділі XV);
(e) паси приводні або стрічки транспортерні з текстильних
матеріалів (товарна позиція 5910) чи інші вироби з текстильних
матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);
(f) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (натуральне,
штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102 - 7104, а також
вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція
7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів для голок
звукознімачів (товарна позиція 8522);
(g) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до
розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні
вироби з полімерних матеріалів (група 39);
(h) бурильні труби (товарна позиція 7304);
(ij) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (розділ
XV);
(k) вироби групи 82 або 83;
(l) вироби розділу XVII;
(m) вироби групи 90;
(n) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;
(o) змінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є
складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також
аналогічні змінні інструменти, що класифікуються відповідно до
матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у
групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 чи 6909);
(p) вироби групи 95;
(q) стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки у
котушках чи касетах, або без них (класифікуються відповідно до
матеріалу, з якого вони вироблені, або у товарній позиції 9612,
якщо вони просочені чорнилом чи оброблені іншим засобом для
отримання відбитків).
2. За умови додержання положень примітки 1 цього розділу і
примітки 1 груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів
товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повинні
класифікуватися згідно з такими правилами:
(a) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної
позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448,
8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 і 8548), в усіх випадках
повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях;
(b) інші частини, призначені тільки або головним чином для
одного типу машин чи для ряду машин тієї самої товарної позиції
(включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються
разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409,
8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно.
Проте частини, призначені однаково для використання головним чином
з виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій
8525-8528, класифікуються у товарній позиції 8517;
(c) всі інші частини класифікуються відповідно у товарних
позиціях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538
залежно від окремого випадку або, крім того, у товарній позиції
8487 або 8548.
3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або
більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини,
призначені виконувати дві чи кілька доповнюючих або не пов'язаних
між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною
або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в
контексті не зазначено інше.
4. У разі якщо машина (включаючи комбінацію машин)
складається з окремих комплектуючих вузлів (незалежно від того,
розміщені вони окремо чи з'єднані між собою трубопроводами,
трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими
пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання
чітко визначених функцій, що включені до однієї з товарних позицій
групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній
позиції, що відповідає визначеній функції.
5. У примітках до цього розділу термін "машина" включає
будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або
пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.
Додаткові примітки:
1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування
машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони
імпортуються з ними. Така сама процедура поширюється на
взаємозамінні інструменти, що імпортуються з машинами, якщо вони
становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило,
подаються разом з ними.
2. На вимогу митних органів декларант повинен подати для
підтвердження у відомостях, заявлених у декларації, ілюстрований
документ (наприклад, інструкції, проспекти, листи з каталогу,
фотографію), який містить опис машини, її призначення та головні
характеристики, а у разі незібраної або розібраної машини - схему
складання та перелік вмісту різних вантажних місць.
3. Згідно із заявою декларанта та за умови дотримання вимог,
що встановлюються компетентними органами, положення правила 2 (a)
основних правил інтерпретації класифікації товарів в УКТЗЕД також
застосовуються до машин, які надходять в окремих часткових
відправленнях.
Додаткова примітка України:
У цьому розділі термін "для промислового складання моторних
транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які
використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних
засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні
пристрої; їх частини

Примітки:
1. Ця група не включає:
(a) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;
(b) обладнання або пристрої (наприклад насоси) з кераміки і
керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів
(група 69);
(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017);
обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання
або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);
(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні
вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74 - 76 або 78 - 81);
(e) пилососи товарної позиції 8508;
(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509;
цифрові камери товарної позиції 8525;
(g) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна
(товарна позиція 9603).
2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та
примітки 9 до цієї групи машини або пристрої, які можна віднести
одночасно до товарних позицій 8401 - 8424 чи товарної позиції 8486
та у той же час до однієї або більше товарних позицій 8425 - 8480,
слід включати до відповідних товарних позицій першої групи
(8401 - 8424) або до товарної позиції 8486 залежно від конкретного
випадку, а не до товарних позицій останньої групи (8425 - 8480).
Товарна позиція 8419 не включає:
(a) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та
брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);
(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);
(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку
(товарна позиція 8438);
(d) обладнання для термооброблення текстильної пряжі, тканин
або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451);
(e) обладнання або агрегати для механічної обробки, в яких
зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.
Товарна позиція 8422 не включає:
(a) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної
позиції 8452;
(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.
Товарна позиція 8424 не включає фарбоструминні друкарські
машини (товарна позиція 8443).
3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести
до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457,
8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до
товарної позиції 8456.
4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні
верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри),
здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:
(а) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний
магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки
(оброблювальні центри);
(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням
різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому
положенні (верстати агрегатні однопозиційні);
(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних
оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).
5. (A) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у
товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:
(i) зберігати робочу програму або програми і принаймні
інформацію, необхідну для виконання програми;
(ii) вільно змінювати програму залежно від потреб
користувача;
(iii) виконувати арифметичні операції, визначені
користувачем;
(iv) виконувати без втручання людини у програму оброблення,
за необхідності змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під
час оброблення.
(B) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у
вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.
(C) З урахуванням положень нижченаведених приміток (D) та (E)
блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він
відповідає одночасно таким умовам:
(i) належить до типу, що виключно або головним чином
використовується у системі автоматичного оброблення інформації;
(ii) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або
за допомогою одного чи декількох блоків;
(iii) може приймати або подавати інформацію у такій формі
(коди або сигнали), яка може використовуватися у системі.
Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані
окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.
Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки
збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у
примітках 5 (C) (ii) та 5 (C) (iii), в усіх випадках повинні
розглядатися як блоки товарної позиції 8471.
(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої,
представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням,
викладеним у примітці 5 (C):
(i) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати,
об'єднані або ні;
(ii) апаратура для передачі або приймання голосу, зображень
або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій
у мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, локальні
мережі або мережі загального доступу);
(iii) гучномовці та мікрофони;
(iv) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери
записуючі;
(v) монітори і проектори, не об'єднані з телевізійною
приймальною аппаратурою.
(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного
оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та
виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації,
слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним
функціям, або за неможливості цього - до залишкових товарних
позицій.
6. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia)
включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний
діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як
на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.
Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному
положенню, включаються до товарної позиції 7326.
7. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції,
класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною,
для якої призначена машина.
За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та
примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не описана
в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є
основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті
не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини
для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад,
крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого
дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких
матеріалів.
8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається
лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170x100x45 мм.
9. (A) Примітки 8 (a) і 8 (b) до групи 85 також
застосовуються до термінів "напівпровідникові прилади" та
"електронні інтегральні схеми", що використовуються відповідно як
у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін
"напівпровідникові прилади" в цій примітці та товарній позиції
8486 також означає світлочутливі напівпровідникові прилади та
світловипромінювальні діоди.
(B) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін
"виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення
плоскої панелі на підкладці. Зазначений термін не поширюється на
виробництво скла або на монтаж друкованих плат або інших
електронних компонентів на плоскі панелі. Термін "плоска дисплейна
панель" не поширюється на технологію виготовлення
катодно-променевих трубок.
(C) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру,
які використовуються виключно або головним чином для:
(i) виробництва або відновлення масок та шаблонів;
(ii) складання напівпровідникових приладів або електронних
інтегральних схем;
(iii) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження
булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних
інтегральних схем та плоских дисплейних панелей.
(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та
примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису
товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не
в інших товарних позиціях УКТЗЕД.
Примітки до товарних підпозицій:
1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає
машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких
відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (C) до
групи 84, і до яких входить, як мінімум, центральний блок
оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або
сканер) і один блок виведення (наприклад дисплей або принтер).
2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники
з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина
яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики
по краях можуть бути заокруглені.
Додаткові примітки:
1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених
до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів,
розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або
несучий гвинт.
2. У товарну підкатегорію 8471 70 30 00 включаються пристрої
зчитування компакт-дисків, які є запам'ятовувальними блоками машин
для автоматичного оброблення інформації та призначені для
зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і
фотокомпакт-дисків та забезпечені роз'ємом для навушників,
регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.
Додаткова примітка України:
двигунами, що були у використанні, для транспортних засобів
товарних позицій 8702, 8703 і 8704 вважаються такі, які вже були
встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення
яких минуло більш як один рік.
----------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Ставки мита, % |Додаткові| | | |-------------------------| ОВО | | | |преферен-|пільгова|повна | | | | | ційна | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8401 |Реактори ядерні; | | | | | | |неопромінені паливні| | | | | | |елементи (твели) для| | | | | | |ядерних реакторів; | | | | | | |обладнання та | | | | | | |пристрої для | | | | | | |розділення ізотопів:| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8401 10 00 00 |- реактори ядерні | | 0 | 0 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8401 20 00 00 |- обладнання та | | 0 | 0 | - | | |пристрої для | | | | | | |розділення ізотопів | | | | | | |та їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8401 30 00 00 |- неопромінені | | 0 | 0 |г поділ. | | |паливні | | | | ізотоп | | |елементи (твели) | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8401 40 00 00 |- частини ядерних | | 0 | 0 | - | | |реакторів | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 |Котли парові або | | | | | | |інші парогенеруючі | | | | | | |котли (крім водяних | | | | | | |котлів для | | | | | | |центрального | | | | | | |опалення, здатних | | | | | | |також виробляти пар | | | | | | |низького тиску); | | | | | | |котли перегрітої | | | | | | |води: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- котли парові або | | | | | | |інші парогенеруючі | | | | | | |котли: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 11 00 00 |- - котли водотрубні| | 2 | 2 | - | | |продуктивністю понад| | | | | | |45 т пари на годину | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 12 00 00 |- - котли водотрубні| | 10 | 10 | - | | |продуктивністю не | | | | | | |більш як 45 т пари | | | | | | |на годину | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 19 |- - інші | | | | | | |парогенеруючі котли,| | | | | | |включаючи | | | | | | |комбіновані: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 19 10 00 |- - - котли | | 5 | 5 | - | | |димогарні | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 20 00 00 |- котли перегрітої | | 5 | 5 | - | | |води | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8402 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 |Котли для | | | | | | |центрального | | | | | | |опалення, крім | | | | | | |котлів товарної | | | | | | |позиції 8402: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 10 |- котли: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 10 10 00 |- - з ливарного | | 0 | 0 | - | | |чавуну | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 10 90 |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 10 90 10 |- - - котли для | | 10 | 10 | - | | |центрального | | | | | | |опалення потужністю | | | | | | |понад 100 кВт, але | | | | | | |менш як 10000 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 10 90 20 |- - - котли для | | 8 | 8 | - | | |центрального | | | | | | |опалення потужністю | | | | | | |не більш як 100 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 90 |- частини: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 90 10 00 |- - з ливарного | | 0 | 0 | - | | |чавуну | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8403 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8404 |Допоміжне обладнання| | | | | | |для використання з | | | | | | |котлами товарної | | | | | | |позиції 8402 або | | | | | | |8403 (наприклад, | | | | | | |економайзери, | | | | | | |пароперегрівники, | | | | | | |сажовибірники, | | | | | | |рекуператори газів);| | | | | | |конденсатори для | | | | | | |пароводяних або | | | | | | |інших паросилових | | | | | | |установок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8404 10 00 |- допоміжне | | | | | | |обладнання для | | | | | | |використання з | | | | | | |котлами товарної | | | | | | |позиції 8402 або | | | | | | |8403: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8404 10 00 10 |- - для товарної | | 8 | 8 | - | | |підкатегорії | | | | | | |8402 12 00 00 та | | | | | | |товарної категорії | | | | | | |8403 10 90 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8404 10 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8404 20 00 00 |- конденсатори для | | 5 | 5 | - | | |пароводяних або | | | | | | |інших паросилових | | | | | | |установок | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8404 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8405 |Газогенератори або | | | | | | |генератори водяного | | | | | | |газу, з очисними | | | | | | |установками або без | | | | | | |них; газогенератори | | | | | | |ацетиленові та | | | | | | |аналогічні | | | | | | |газогенератори з | | | | | | |очисними установками| | | | | | |або без них: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8405 10 00 00 |- газогенератори або| | 2 | 2 | - | | |генератори водяного | | | | | | |газу, з очисними | | | | | | |установками або без | | | | | | |них; газогенератори | | | | | | |ацетиленові та | | | | | | |аналогічні | | | | | | |газогенератори з | | | | | | |очисними установками| | | | | | |або без них | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8405 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 |Турбіни на водяній | | | | | | |парі та інші парові | | | | | | |турбіни: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 10 00 00 |- турбіни для | | 5 | 5 | - | | |суднових силових | | | | | | |установок | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- інші турбіни: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 81 |- - потужністю понад| | | | | | |40 МВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 81 10 00 |- - - турбіни на | | 2 | 2 | - | | |водяній парі для | | | | | | |виробництва | | | | | | |електроенергії | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 82 |- - потужністю не | | | | | | |більш як 40 МВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - турбіни на | | | | | | |водяній парі для | | | | | | |виробництва | | | | | | |електроенергії, | | | | | | |потужністю: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 82 11 00 |- - - - не більш як | | 2 | 2 | - | | |10 МВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 82 19 00 |- - - - понад 10 МВт| | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 82 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 90 |- частини: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 90 10 00 |- - лопаті статора, | | 2 | 2 | - | | |ротори та їх лопаті | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8406 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 |Двигуни внутрішнього| | | | | | |згоряння з іскровим | | | | | | |запалюванням, із | | | | | | |зворотно- | | | | | | |поступальним або | | | | | | |обертовим рухом | | | | | | |поршня: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 10 00 |- двигуни авіаційні:| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 10 00 10 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт | | |авіації | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 10 00 90 |- - інші | | 0 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- двигуни для | | | | | | |суднових силових | | | | | | |установок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 21 |- - підвісні: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 21 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна не більш як | | | | | | |325 куб.см | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна понад | | | | | | |325 куб.см: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 21 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт | | |не більш як 30 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 21 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт | | |понад 30 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 29 |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 29 20 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт | | |більш як 200 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 29 80 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт | | |понад 200 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- двигуни із | | | | | | |зворотно- | | | | | | |поступальним рухом | | | | | | |поршня, що | | | | | | |використовуються для| | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |групи 87: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 31 00 00 |- - з робочим | | 5 | 5 | шт | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна не більш як | | | | | | |50 куб.см | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 32 |- - з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна понад | | | | | | |50 куб.см, але не | | | | | | |більш як 250 куб.см:| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 32 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна понад | | | | | | |50 куб.см, але не | | | | | | |більш як 125 куб.см | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 32 90 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна понад | | | | | | |125 куб.см, але не | | | | | | |більш як 250 куб.см | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 33 |- - з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна понад | | | | | | |250 куб.см, але не | | | | | | |більш як | | | | | | |1000 куб.см: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 33 10 00 |- - - для | | 5 | 5 | шт | | |промислового | | | | | | |складання: тракторів| | | | | | |з керуванням водієм,| | | | | | |який іде поряд, | | | | | | |товарної підпозиції | | | | | | |8701 10; моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарних позицій | | | | | | |8703, 8704 і 8705 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 |- - з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна понад | | | | | | |1000 куб.см: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | шт | | |промислового | | | | | | |складання: тракторів| | | | | | |з керуванням водієм,| | | | | | |який іде поряд, | | | | | | |товарної підпозиції | | | | | | |8701 10; моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8703; моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8704 з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна менш як | | | | | | |2800 куб.см; | | | | | | |моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8705 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 30 00 |- - - - що | | 5 | 5 | шт | | |використовувалися | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - нові, з | | | | | | |робочим об'ємом | | | | | | |циліндрів двигуна: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 91 |- - - - - не більш | | | | | | |як 1500 куб.см: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 91 10 |- - - - - - для | | 0 | 0 | шт | | |промислового | | | | | | |складання моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 91 90 |- - - - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 99 |- - - - - понад | | | | | | |1500 куб.см: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 99 10 |- - - - - - для | | 0 | 0 | шт | | |промислового | | | | | | |складання моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 34 99 90 |- - - - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 90 |- інші двигуни: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 90 10 00 |- - з робочим | | 5 | 5 | шт | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна не більш як | | | | | | |250 куб.см | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна понад | | | | | | |250 куб.см: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 90 50 00 |- - - для | | 2 | 2 | шт | | |промислового | | | | | | |складання: тракторів| | | | | | |з керуванням водієм,| | | | | | |який іде поряд, | | | | | | |товарної підпозиції | | | | | | |8701 10; моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8703; моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8704, з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна менш як | | | | | | |2800 куб.см; | | | | | | |моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8705 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 90 80 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт | | |не більш як 10 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8407 90 90 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт | | |понад 10 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 |Двигуни внутрішнього| | | | | | |згоряння поршневі з | | | | | | |компресійним | | | | | | |запалюванням (дизелі| | | | | | |або напівдизелі): | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 |- двигуни для | | | | | | |суднових силових | | | | | | |установок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - що | | | | | | |використовувалися: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 11 00 |- - - для морських | | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - нові, | | | | | | |потужністю: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - не більш як | | | | | | |15 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 22 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 24 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад 15 кВт, | | | | | | |але не більш як | | | | | | |50 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 26 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 28 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад 50 кВт, | | | | | | |але не більш як | | | | | | |100 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 31 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад 100 кВт,| | | | | | |але не більш як | | | | | | |200 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 41 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 49 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад 200 кВт,| | | | | | |але не більш як | | | | | | |300 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 51 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад 300 кВт,| | | | | | |але не більш як | | | | | | |500 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 61 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад 500 кВт,| | | | | | |але не більш як | | | | | | |1000 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 71 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 79 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад | | | | | | |1000 кВт, але не | | | | | | |більш як 5000 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 81 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 89 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - понад | | | | | | |5000 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 91 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт | | |суден товарних | | | | | | |позицій 8901 - 8906,| | | | | | |буксирів товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8904 00 10 00 і | | | | | | |військових кораблів | | | | | | |товарної | | | | | | |підкатегорії | | | | | | |8906 00 10 00 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 10 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 |- двигуни, | | | | | | |призначені для | | | | | | |використання на | | | | | | |транспортних засобах| | | | | | |групи 87: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 10 00 |- - для промислового| | 0 | 0 | шт | | |складання: тракторів| | | | | | |з керуванням водієм,| | | | | | |який іде поряд, | | | | | | |товарної підпозиції | | | | | | |8701 10; моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8703; моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8704 з робочим | | | | | | |об'ємом циліндрів | | | | | | |двигуна менш як | | | | | | |2500 куб.см; | | | | | | |моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |товарної позиції | | | | | | |8705 | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - для сільсько- | | | | | | |господарських | | | | | | |колісних тракторів | | | | | | |та лісових колісних | | | | | | |тракторів | | | | | | |потужністю: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 31 00 |- - - - не більш як | | 5 | 5 | шт | | |50 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 35 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |50 кВт, але не більш| | | | | | |як 100 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 37 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |100 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - для інших | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |групи 87 потужністю:| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 51 00 |- - - - не більш як | | 5 | 5 | шт | | |50 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 55 |- - - - понад | | | | | | |50 кВт, але не більш| | | | | | |як 100 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 55 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт | | |промислового | | | | | | |складання моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 55 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 57 |- - - - понад | | | | | | |100 кВт, але не | | | | | | |більш як 200 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 57 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт | | |промислового | | | | | | |складання моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 57 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 99 |- - - - понад | | | | | | |200 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 99 10 |- - - - - для | | 2 | 2 | шт | | |промислового | | | | | | |складання моторних | | | | | | |транспортних засобів| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 20 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 |- інші двигуни: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 21 00 |- - для рейкового | | 5 | 5 | шт | | |транспорту | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 27 00 |- - - що | | 2 | 2 | шт | | |використовувалися | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - нові | | | | | | |потужністю: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 41 00 |- - - - не більш як | | 5 | 5 | шт | | |15 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 43 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |15 кВт, але не більш| | | | | | |як 30 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 45 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |30 кВт, але не більш| | | | | | |як 50 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 47 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |50 кВт, але не більш| | | | | | |як 100 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 61 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |100 кВт, але не | | | | | | |більш як 200 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 65 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |200 кВт, але не | | | | | | |більш як 300 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 67 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |300 кВт, але не | | | | | | |більш як 500 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 81 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт | | |500 кВт, але не | | | | | | |більш як 1000 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 85 |- - - - понад | | | | | | |1000 кВт, але не | | | | | | |більш як 5000 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 85 10 |- - - - - для | | 0 | 0,6 | шт | | |цивільної авіації | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 85 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 89 |- - - - понад | | | | | | |5000 кВт: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 89 10 |- - - - - для | | 0 | 0,6 | шт | | |цивільної авіації | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8408 90 89 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8409 |Частини, призначені | | | | | | |виключно або | | | | | | |головним чином для | | | | | | |двигунів товарної | | | | | | |позиції 8407 або | | | | | | |8408: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8409 10 00 00 |- для двигунів | | 0 | 0 | - | | |авіаційних | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8409 91 00 00 |- - призначені | | 0 | 0 | - | | |виключно або | | | | | | |головним чином для | | | | | | |поршневих двигунів з| | | | | | |іскровим | | | | | | |запалюванням | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8409 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8410 |Турбіни гідравлічні,| | | | | | |колеса водяні та | | | | | | |регулятори для них: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- турбіни | | | | | | |гідравлічні та | | | | | | |колеса водяні: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8410 11 00 00 |- - потужністю не | | 5 | 5 | - | | |більш як 1000 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8410 12 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | - | | |1000 кВт, але не | | | | | | |більш як 10000 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8410 13 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | - | | |10000 кВт | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8410 90 |- частини, включаючи| | | | | | |регулятори: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8410 90 10 00 |- - з чавуну або | | 5 | 5 | - | | |сталі | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8410 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8411 |Двигуни | | | | | | |турбореактивні, | | | | | | |турбогвинтові та | | | | | | |інші газові турбіни:| | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- двигуни | | | | | | |турбореактивні: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8411 11 00 00 |- - тягою не більш | | 0 | 0 | шт | | |як 25 кН | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |8411 12 |- - тягою понад | | | | | | |25 кН: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|вгору