Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 20.03.2008236-VI
Документ 236-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2008

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.222 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів безстроково:
апеляційного суду
Автономної Республіки Крим
Гриценка Юрія Федоровича,
Кірюхіну Марину Анатоліївну,
Погребняка Сергія Миколайовича;
апеляційного суду Волинської області
Веремчук Людмилу Миколаївну;
апеляційного суду Дніпропетровської області
Демченко Ельвіру Львівну,
Зайцева Василя Вікторовича;
апеляційного суду Донецької області
Кравцова Олега Вікторовича;
апеляційного суду Житомирської області
Заполовського Володимира Йосиповича;
апеляційного суду Львівської області
Федоришина Анатолія Васильовича;
апеляційного суду Одеської області
Желєзнова Валентина Миколайовича,
Левенця Бориса Борисовича,
Черевка Павла Миколайовича;
апеляційного суду Полтавської області
Панченка Олександра Олександровича;
апеляційного суду Сумської області
Борсая Віктора Миколайовича,
Забару Ігоря Кліментійовича;
апеляційного суду Харківської області
Бурлаку Ірину Василівну;
апеляційного суду Херсонської області
Коровайка Олександра Івановича;
місцевого Київського районного суду
міста Харкова
Діденка Сергія Аркадійовича;
військового місцевого суду
Одеського гарнізону
Борщова Ігоря Олексійовича;
місцевого господарського суду
Дніпропетровської області
Коваленка Олександра Олексійовича.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 236-VIвгору