Документ 228-2016-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.07.2017, підстава - 444-2017-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 228-р
Київ

Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 444-р від 04.07.2017}

Схвалити Всеохоплюючу стратегію імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Стратегія), що додається.

Міністерству аграрної політики та продовольства в установленому порядку:

надати Стратегію на розгляд відповідного двостороннього органу між Україною та Європейським Союзом згідно із Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

розробити та подати Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після розгляду Стратегії зазначеним Підкомітетом пропозиції щодо внесення до плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197), змін стосовно реалізації Стратегії.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 228-р

ВСЕОХОПЛЮЮЧА СТРАТЕГІЯ
імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Найменування заходу

Законодавство ЄС

Строк підготовки, рік

Строк впровадження, рікРозділ 1. ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

I. Базове законодавство1.

Основні принципи і вимоги до безпечності харчових продуктів та кормів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 178/2002 від 28 січня 2002 р., яким встановлюються загальні принципи і вимоги законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів


2016Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 852/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо гігієни харчових продуктів


2016Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 854/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні норми офіційного контролю продуктів тваринного походження, призначених для споживання людьми


2016Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 16/2011 від 10 січня 2011 р., яким визначаються заходи з реалізації системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів

2018

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 931/2011 від 19 вересня 2011 р., яким встановлюються вимоги до простежуваності, зазначені у Регламенті Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 178/2002 для харчових продуктів тваринного походження

2016

2018Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 208/2013 від 11 березня 2013 р., яким встановлюються вимоги щодо простежуваності для розсади і насіння, призначеного для виробництва розсади

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 669/2009 від 24 липня 2009 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004 щодо підвищеного рівня офіційного контролю імпорту деяких видів кормів і харчових продуктів нетваринного походження та про внесення змін до Рішення 2006/504/ЄC

2016

2018

2.

Державний контроль у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо офіційного контролю, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми та нормам щодо здоров’я та благополуччя тварин

2016

2018Директива Ради 97/78/ЄC від 18 грудня 1997 р., якою встановлюються принципи управління організацією ветеринарних перевірок продуктів, що ввозяться в Співтовариство з третіх країн

2016

2018Директива Ради 91/496/ЄЕС від 15 липня 1991 р., якою встановлюються принципи управління організацією ветеринарних перевірок тварин, що ввозяться з третіх країн у Співтовариство, і вносяться зміни до Директив 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС та 90/675/ЄЕС

2016

2018Директива Ради 2002/99/ЄС від 16 грудня 2002 р. щодо визначення ветеринарних правил, якими регулюється виробництво, переробка, розповсюдження та ввіз продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною

2016

2018II. Маркування та інформація про харчові продукти3.

Заходи, які застосовуються щодо маркування

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 р. щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, яким вносяться зміни до Регламентів Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1924/2006 і № 1925/2006 та скасовується Директива Комісії 87/250/ЄEC, Директива Ради 90/496/ЄEC, Директива Комісії 1999/10/ЄC, Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/13/ЄC, Директиви Комісії 2002/67/ЄC і 2008/5/ЄC та Регламент Комісії (ЄС) № 608/2004

2016

2018Директива Європейського Парламенту та Ради № 2011/91 від 13 грудня 2011 р. щодо позначення або маркування для ідентифікації партії, до якої належить харчовий продукт

2016

2018

4.

Заходи, які застосовуються щодо заяв стосовно харчової цінності та користі для здоров’я людини

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1924/2006 від 20 грудня 2006 р. щодо заяв про харчову цінність та користь для здоров’я, що зазначаються на харчових продуктах

2016

2018

Регламент Комісії (ЄС) № 432/2011 від 4 травня 2011 р. щодо відмови у видачі дозволів щодо певних заяв про користь для здоров’я, які зазначаються на харчових продуктах, крім тих, що стосуються зменшення ризику захворювання, розвитку та здоров’я дітей

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1925/2006 від 20 грудня 2006 р. щодо вітамінів і мінералів та деяких інших речовин у харчових продуктах

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1170/2009 від 30 листопада 2009 р. щодо внесення змін до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2002/46/ЄС і Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1925/2006 щодо переліку вітамінів і мінералів та їх форм, які можуть бути додані до харчових продуктів, у тому числі харчові добавки

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 432/2012 від 16 травня 2012 р., яким встановлюється перелік дозволених заяв при маркуванні харчових продуктів, крім тих, що стосуються зниження ризику захворювань чи здоров’я

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1047/2012 від 8 листопада 2012 р. щодо внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1924/2006 стосовно переліку заяв щодо поживності харчових продуктів

2016

2018Виконавче рішення Комісії № 2013/63 від 24 січня 2013 р. щодо затвердження керівних положень про впровадження спеціальних умов використання заяв, про які йдеться у статті 10 Регламенту (ЄС) № 1924/2006

2016

2018III. Заходи, що застосовуються до продуктів тваринного походження (додаток IV-A, частина друга)

Основні категорії продуктів тваринного походження для споживання людиною5.

Заходи, які застосовуються щодо свіжого м’яса домашніх копитних тварин, птиці та заячих, промислових тварин та дичини, включаючи внутрішні органи

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція I додатка II)

2016

2018

6.

Заходи, які застосовуються щодо рубленого м’яса (фаршу), м’ясних напівфабрикатів, м’яса механічного обвалювання, м’ясних продуктів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція V додатка III)

2016

2018

Регламент Комісії (ЄС) № 37/2005 від 12 січня 2005 р. щодо контролю температур у транспортних засобах, сховищах і на складах харчових продуктів швидкої заморозки, призначених для споживання людиною

2016

2016

7.

Заходи, які застосовуються щодо живих двостулкових молюсків

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція VII додатка III)

2017

2019Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 854/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні норми офіційного контролю продуктів тваринного походження, призначених для споживання людьми

2017

2019Рішення Комісії 2002/226 від 15 березня 2002 р., яким запроваджуються спеціальні ветеринарні перевірки для збору і переробки певних двостулкових молюсків з рівнем амнезійної отрути молюсків (ASP), що перевищують рівні, зазначені в Директиві 91/492/EЄC

2018

2020

8.

Заходи, які застосовуються щодо продуктів риболовства

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція VIII додатка III)

2017

2019

9.

Заходи, які застосовуються щодо сирого молока, молозива, молочних продуктів та продуктів на основі молозива

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (cекція IX додатка III)

2016

2018

10.

Заходи, які застосовуються щодо яєць та яєчних продуктів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція Х додатка III)

2017

2019

11.

Заходи, які застосовуються щодо жаб’ячих лапок та равликів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція XI додатка III)

2017

2019

12.

Заходи, які застосовуються щодо топленого жиру тварин та топленого сала

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція XII додатка III)

2018

2020

13.

Заходи, які застосовуються щодо желатину, сировини для виробництва желатину для споживання людиною

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція XIV додатка III)

2017

2019

14.

Заходи, які застосовуються щодо оброблених шлунків, пузирів та кишок

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція XIII додатка III)

2017

2019

15.

Заходи, які застосовуються щодо колагену

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (секція XV додатка III)

2018

2020

16.

Заходи, які застосовуються щодо меду та продуктів бджільництва

Директива Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 р. щодо меду

2016

2017

17.

Заходи, які застосовуються щодо харчових добавок (усіх харчових добавок та барвників)

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1331/2008 від 16 грудня 2008 р., яким визначається загальна процедура видачі дозволів на харчові добавки, харчові ферменти і харчові ароматизатори

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 р. щодо харчових добавок

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 231/2012 від 9 березня 2012 р., яким встановлюються технічні вимоги до харчових добавок, перерахованих у додатках II і III до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1333/2008

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 234/2011 від 10 березня 2011 р. щодо виконання Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1331/2008, яким запроваджується спільний порядок надання дозволів на харчові добавки, харчові ферменти та харчові ароматизатори

2016

2018

18.

Заходи, які застосовуються щодо ароматизаторів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 р. щодо ароматизаторів та деяких харчових інгредієнтів з ароматизованими властивостями, що застосовуються в харчових продуктах, та щодо внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 1601/91, Регламентів (ЄС) № 2232/96 і № 110/2008 та Директиви 2000/13/ЄС

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 234/2011 від 10 березня 2011 р. щодо виконання Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1331/2008, яким запроваджується спільний порядок надання дозволів на харчові добавки, харчові ферменти та харчові ароматизатори

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2065/2003 від 10 листопада 2003 р. щодо ароматизаторів із запахом копчення, що використовуються в харчових продуктах

2016

2018Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 872/2012 від 1 жовтня 2012 р., яким затверджується перелік ароматизаторів відповідно до положень Регламенту (ЄС) № 2232/96 та додатка I до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 та яким скасовується Регламент Комісії (ЄС) № 1565/2000 та Рішення Комісії 1999/217/ЄС

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 873/2012 від 1 жовтня 2012 р. щодо перехідних заходів, переліку ароматизаторів та вихідних матеріалів відповідно до додатка I до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008

2016

2018

19.

Заходи, які застосовуються щодо ензимів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1332/2008 від 16 грудня 2008 р. щодо харчових ензимів

2016

2018IV. Інші заходи, які зазначені у Главі IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) (додаток IV-С)20.

Заходи, які застосовуються щодо хімічних речовин, які мігрують з пакувальних матеріалів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС

2017

2019

Регламент Комісії (ЄС) № 2023/2006 від 22 грудня 2006 р. щодо перероблених пластикових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, та щодо внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2023/2006

2017

2019Директива Ради 82/711 від 18 жовтня 1982 р., якою запроваджуються базові норми, необхідні для перевірки міграції компонентів пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту із харчовими продуктами

2017

2019Директива Ради 85/572 від 19 грудня 1985 р., якою встановлюється перелік замінників, що повинні використовуватися під час перевірки міграції компонентів пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Директива Ради 78/142 від 30 січня 1978 р. щодо наближення законодавств держав-членів стосовно матеріалів і виробів, які містять вінілхлорид і призначені для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Рішення Комісії 2010/169 від 19 березня 2010 р. щодо невключення 2,4,4’-трихлоро-2’-гідроксідіфеніл ефіру у перелік добавок, які можуть застосовуватися у виробництві пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Директива Ради 84/500 від 15 жовтня 1984 р. щодо наближення законодавства держав-членів стосовно виробів з кераміки, призначених для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Директива Комісії 2007/42 від 29 червня 2007 р. щодо матеріалів і предметів, виготовлених з плівки регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Регламент Комісії (ЄС) № 1895/2005 від 18 листопада 2005 р. щодо обмеження застосування деяких епоксидних похідних в матеріалах і виробах, призначених для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Регламент Комісії (ЄС) № 450/2009 від 29 травня 2009 р. щодо активних та “інтелектуальних” матеріалів та предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Регламент Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами

2017

2019Директива Комісії 93/11/ЄЕС від 15 березня 1993 р. щодо вивільнення речовин N-нітроамінів і N-нітрозатів резиновими та еластомерними сосками та пустушками

2017

2019Регламент Комісії (ЄС) № 284/2011 від 22 березня 2011 р., яким встановлюються особливі вимоги та детальні правила щодо імпорту пластикового посуду із поліміаду та меламіну, який виготовлений або відправлений із Китайської Народної Республіки чи спеціального адміністративного регіону Гонконг

2017

2019Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 282/2008 від 17 березня 2008 р. щодо переробленої пластмаси та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами

2019

2020

21.

Заходи, які застосовуються щодо композитних продуктів

Регламент Комісії (ЄС) № 28/2012 від 11 січня 2012 р., яким встановлюються вимоги до сертифікації імпорту та транзиту через ЄС деяких композитних продуктів і вносяться зміни до Рішення 2007/275/ЄC і Регламенту (ЄC) № 1162/2009

2019

2021Рішення Комісії 2007/275 від 17 квітня 2007 р. щодо переліку тварин і продуктів, які є предметом контролю на прикордонних інспекційних постах, відповідно до Директив Ради 91/496/ЄEC та 97/78/ЄC

2016

2018

22.

Заходи, які застосовуються щодо генетично модифікованих організмів (ГМО)*

Регламент Комісії (ЄС) № 641/2004 від 6 квітня 2004 р. щодо детальних правил для імплементації Регламенту (ЄС) № 1829/2003 Європейського Парламенту та Ради щодо заяв на дозвіл нових генетично модифікованих харчових продуктів та кормів, нотифікації існуючих продуктів і випадкової або технічно неминучої присутності генетично модифікованого матеріалу, що виникає з позитивної оцінки ризику

2017

2019

__________
* Ця Всеохоплююча стратегія включає також графік наближення законодавства України щодо генетично модифікованих організмів до актів законодавства ЄС, зазначених у додатку XXIX до Глави 6 Розділу V "Економічне та секторальне співробітництво".Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1829/2003 від 22 вересня 2003 р. щодо генетично модифікованих харчових продуктів та кормів

2017

2019Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. щодо простежуваності та маркування генетично модифікованих організмів, а також простежуваності харчових продуктів і кормів, вироблених з використанням генетично модифікованих організмів, та щодо внесення змін до Директиви 2001/18/ЄС

2017

2019V. Заходи, які повинні бути включені після наближення законодавства України до законодавства ЄС (додаток IV-D)23.

Заходи, які застосовуються щодо забруднюючих речовин

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 396/2005 від 23 лютого 2005 р. щодо максимальних залишкових рівнів пестицидів в харчових та кормових продуктах тваринного і рослинного походження та щодо внесення змін до Директиви Ради 91/414/ЄЕС

2016

2018Регламент Комісії (ЄC) № 1881/2006 від 19 грудня 2006 р., яким встановлюються максимальні рівні вмісту певних забруднюючих речовин у харчових продуктах

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 401/2006 від 23 лютого 2006 р., яким встановлюються методи відбору зразків та їх дослідження з метою здійснення офіційного контролю за рівнями мікотоксинів у харчових продуктах

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 333/2007 від 28 березня 2007 р., яким встановлюються методи відбору зразків та аналізу в рамках офіційного контролю рівнів свинцю, кадмію, ртуті, неорганічного олова, 3-MCPD та бензопірену у харчових продуктах

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 589/2014 від 2 червня 2014 р., яким встановлюються методи відбору зразків та аналізу в рамках офіційного контролю рівнів діоксинів, діоксиноподібних PCBs та недіоксиноподібних PCBs у деяких харчових продуктах та яким cкасовується Регламент (ЄС) № 252/2012

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1882/2006 від 19 грудня 2006 р., яким встановлюються методи відбору зразків та аналізу в рамках державного контролю рівнів нітратів в деяких харчових продуктах

2016

2018Директива Європейської Комісії № 2002/63 від 11 липня 2002 р., якою встановлюються на рівні Співтовариства методи відбору зразків в рамках офіційного контролю залишків пестицидів в продуктах рослинного і тваринного походження і якою скасовується Директива 79/700/ЄЕС

2016

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 37/2010 від 22 грудня 2009 р. щодо максимальних меж залишків фармакологічно активних речовин та їх класифікації в харчових продуктах тваринного походження

2016

2018Директива Ради 96/23 від 29 квітня 1996 р., якою визначаються заходи щодо моніторингу окремих забруднювачів та їх залишкового вмісту в живих тваринах та продуктах тваринного походження та якою скасовуються Директиви 85/358/ЄЕС і 86/469/ЄЕС та Рішення 89/187/ЄЕС і 91/664/ЄЕС

2016

2018

24.

Заходи, які застосовуються щодо клонів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 258/97 від 27 січня 1997 р. щодо новітніх харчових продуктів та новітніх харчових інгредієнтів

2018

2020

25.

Заходи, які застосовуються щодо опромінювання (іонізації)

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1999/2/ЄС від 22 лютого 1999 р. щодо наближення законодавства держав-членів стосовно харчових продуктів та харчових інгредієнтів, що піддаються іонізуючому опроміненню

2018

2020Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1999/3/ЄС від 22 лютого 1999 р., якою визначається на рівні Співтовариства перелік харчових продуктів та харчових інгредієнтів, що піддаються іонізуючому опроміненню

2018

2020Розділ 2. ЗДОРОВ’Я ТВАРИН

VI. Заходи, що застосовуються до основних категорій живих тварин (додаток IV-A, частина перша)

Здоров’я тварин26.

Заходи, які застосовуються щодо конячих (включаючи зебр) чи віслюків або потомства, що виникло в результаті схрещування цих видів

Рішення Комісії 2010/57 від 3 лютого 2010 р., якою встановлюються гарантії здоров’я конячих під час транзиту через території, визначені в додатку I до Директиви Ради 97/78/ЄС

2017

2019

Рішення Комісії 2009/712 від 18 вересня 2009 р. щодо застосування Директиви Ради № 2008/73/ЄC стосовно інформаційних інтернет-сторінок, які містять перелік установ і лабораторій, затверджених державами-членами відповідно до ветеринарного та зоотехнічного законодавства Співтовариства

2017

2019Директива Ради 2009/156 від 30 листопада 2009 р. щодо ветеринарних вимог до транспортування та імпорту конячих з третіх країн

2017

2019Рішення Комісії 2004/211 від 6 січня 2004 р., яким визначається перелік третіх країн і частин їх територій, з яких держави-члени дозволяють імпорт живих конячих, сперми, яйцеклітин та ембріонів конячих, та яким вносяться зміни до Рішення 93/195/ЄEC та 94/63/ЄЕС

2016

2018Рішення Комісії 93/197 від 5 лютого 1993 р. щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для імпорту зареєстрованих конячих та конячих, призначених для племінних та користувальних цілей

2016

2018Рішення Комісії 2010/471 від 26 серпня 2010 р. щодо імпорту в ЄС сперми, яйцеклітин та ембріонів конячих, списків центрів збирання і зберігання сперми та груп із збирання та виробництва ембріонів, а також вимог до сертифікації

2016

2018

27.

Заходи, які застосовуються щодо великої рогатої худоби (включаючи буйволів та бізонів)

Директива Ради 64/432 від 26 червня 1964 р. щодо впливу проблем здоров’я тварин на торгівлю великою рогатою худобою та свинями в межах Співтовариства

2016

2018

Директива Ради 89/556 від 25 вересня 1989 р. щодо ветеринарних вимог до торгівлі в межах Співтовариства та імпорту з третіх країн ембріонів свійської великої рогатої худоби

2016

2018

28.

Заходи, які застосовуються щодо свиней

Рішення Комісії 86/474 від 11 вересня 1986 р. щодо впровадження процедури проведення перевірок на місці ввезення великої рогатої худоби, свиней та свіжого м’яса з третіх країн

2016

2018Директива Ради № 64/432 від 26 червня 1964 р. щодо проблем здоров’я тварин, що впливають на торгівлю великою рогатою худобою та свинями

2016

2018Директива Ради 90/429 від 26 червня 1990 р., якою встановлюються ветеринарні вимоги до торгівлі в межах Співтовариства та імпорту сперми домашніх свиней

2016

2018Рішення Комісії 2008/185 від 21 лютого 2008 р. щодо додаткових гарантій для торгівлі свинями в межах Співтовариства щодо хвороби Ауєскі та критеріїв надання інформації про цю хворобу

2016

2018

29.

Заходи, які застосовуються щодо свійської птиці (включаючи курей, індичок, цесарок, качок, гусок)

Директива Ради 2009/158 від 30 листопада 2009 р. щодо ветеринарних вимог до торгівлі в межах Співтовариства та імпорту з третіх країн свійської птиці та інкубаційних яєць

2016

2018

Регламент Комісії (ЄС) № 798/2008 від 8 серпня 2008 р., яким встановлюється перелік третіх країн, територій, зон або ділянок, з яких птиця та продукти з птиці можуть імпортуватися до Співтовариства та перевозитися транзитом через його територію, та вимоги до ветеринарних сертифікатів

2016

2018Рішення Комісії 2006/605 від 6 вересня 2006 р. про деякі заходи щодо захисту торгівлі в межах Співтовариства свійською птицею, призначеною для поповнення запасів поставок диких тварин

2017

2019

30.

Заходи, які застосовуються щодо живої риби

Регламент Комісії (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 р., яким запроваджуються положення Директиви Ради 2006/88/ЄС щодо умов і вимог до сертифікації з метою розміщення на ринку та імпорту в Співтовариство тварин аквакультури та продуктів з них та встановлюється перелік векторних видів

2019

2020Директива Ради 2006/88 від 24 жовтня 2006 р. щодо ветеринарно-санітарних вимог стосовно тварин аквакультури та продуктів з них, а також профілактики та контролю певних хвороб у тварин аквакультури

2019

2020Рішення Комісії 2006/767 від 6 листопада 2006 р. щодо внесення змін до Рішень Комісії 2003/804/ЄC і 2003/858/ЄC стосовно вимог до сертифікації живих молюсків та живої риби, призначених для споживання людиною

2019

2020

31.

Заходи, які застосовуються щодо ракоподібних

Директива Ради 2006/88 від 24 жовтня 2006 р. щодо ветеринарно-санітарних вимог до аквакультур та продуктів з них, а також профілактики та контролю певних хвороб у аквакультурах

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 р., яким запроваджуються положення Директиви Ради № 2006/88/ЄС щодо ветеринарно-санітарних вимог щодо аквакультур та продуктів з них, а також профілактики та контролю певних хвороб у аквакультурах

2019

2020

32.

Заходи, які застосовуються щодо молюсків

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження (Розділ VII)

2019

2020

33.

Заходи, які застосовуються щодо яєць (ікри) та гамет живої риби

Регламент Комісії (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 р., яким запроваджуються положення Директиви Ради 2006/88/ЄС щодо умов і вимог до сертифікації з метою розміщення на ринку та імпорту в Співтовариство тварин аквакультури

2019

2020

34.

Заходи, які застосовуються щодо інкубаційних яєць

Директива Ради 2009/158 від 30 листопада 2009 р. щодо ветеринарних вимог до торгівлі в межах Співтовариства та імпорту з третіх країн свійської птиці та інкубаційних яєць

2016

2018

35.

Заходи, які застосовуються щодо сперми, яйцеклітин, ембріонів

Директива Ради 88/407/ЄЕС від 14 червня 1988 р., якою встановлюються ветеринарні вимоги до торгівлі в межах Співтовариства та імпорту сперми великої рогатої худоби глибокої заморозки

2017

2018

Директива Ради 92/65/ЄЕC від 13 липня 1992 р., якою встановлюються ветеринарні вимоги та регулюється торгівля та імпорт в Співтовариство тварин, сперми, яйцеклітин та ембріонів, що не підпадають під ветеринарні вимоги, встановлені в спеціальних правилах Співтовариства, зазначених у частині першій додатка А до Директиви 90/425/ЄЕС

2016

2018Рішення Комісії 2004/211 від 6 січня 2004 р., яким встановлюється перелік третіх країн і частин їх територій, з яких держави-члени дозволяють імпорт живих конячих, сперми, яйцеклітин та ембріонів конячих, та вносяться зміни в Рішення 93/195/ЄEC і 94/63/ЄEС

2016

2018Виконавче рішення Комісії 2011/630 від 20 вересня 2011 р. щодо імпорту в ЄС сперми великої рогатої худоби

2016

2018Директива Ради 90/429 від 26 червня 1990 р., якою встановлюються ветеринарні вимоги до торгівлі в межах Співтовариства та імпорту сперми домашніх свиней

2016

2018Виконавче рішення Комісії 2012/137/ЄС від 1 березня 2012 р. щодо імпорту сперми свійських свиней в ЄС

2016

2018Рішення Комісії 2010/471 від 26 серпня 2010 р. щодо списків центрів збирання і зберігання сперми та груп із збирання та виробництва ембріонів, а також вимог до сертифікації стосовно імпорту в ЄС сперми, яйцеклітин та ембріонів тварин родини конячих

2016

2018Рішення Комісії 2010/472 від 26 серпня 2010 р. щодо імпорту сперми, яйцеклітин та ембріонів овець і кіз в ЄС

2016

2018Директива Ради 89/556/ЄEC від 25 вересня 1989 р. щодо ветеринарних вимог до торгівлі в межах Співтовариства та імпорту з третіх країн ембріонів свійської великої рогатої худоби

2016

2018Рішення Комісії 2006/168 від 4 січня 2006 р., яким встановлюються вимоги до ветеринарної сертифікації та здоров’я тварин для імпорту в Співтовариство ембріонів великої рогатої худоби та скасовується Рішення 2005/217/ЄC

2016

2018

36.

Заходи, які застосовуються щодо інших ссавців

Регламент Комісії (ЄС) № 1739/2005 від 21 жовтня 2005 р., яким встановлюються вимоги до здоров’я тварин під час переміщення циркових тварин у межах територій держав-членів

2016

2018

37.

Заходи, які застосовуються щодо амфібій

Регламент Ради (ЄС) № 338/97 від 9 грудня 1996 р. щодо захисту видів дикої фауни і флори шляхом регулювання торгівлі представниками таких видів

2017

2018

38.

Заходи, які застосовуються щодо бджол

Рішення Комісії 2010/270/ЄС від 6 травня 2010 р., щодо внесення змін до частин першої та другої додатка E до Директиви Ради 92/65/ЄEC стосовно моделі сертифіката для тваринних господарств, бджіл і джмелів

2016

2018Хвороби тварин39.

Заходи, які застосовуються щодо везикулярної хвороби свиней

Директива Ради 92/119 від 17 грудня 1992 р. щодо запровадження загальних заходів у межах Співтовариства з метою контролю деяких захворювань тварин та спеціальних заходів стосовно везикулярної хвороби свиней

2017

2018Рішення Комісії 2000/428 від 4 липня 2000 р. щодо встановлення діагностичних процедур, методів відбору зразків та критеріїв для оцінки результатів лабораторних досліджень для підтвердження діагнозу і диференціації везикулярної хвороби свиней

2017

2018

40.

Заходи, які застосовуються щодо везикулярного стоматиту

Директива Ради 92/119 від 17 грудня 1992 р. щодо запровадження загальних заходів у межах Співтовариства з метою контролю деяких захворювань тварин та спеціальних заходів щодо везикулярної хвороби свиней

2019

2020Директива Ради 82/894 від 21 грудня 1982 р. щодо нотифікації випадків хвороб серед тварин у межах Співтовариства

2017

2018

41.

Заходи, які застосовуються щодо африканської чуми коней

Директива Ради 92/35 від 29 квітня 1992 р., якою встановлюються правила контролю та заходи боротьби з африканською чумою коней

2017

2018

Рішення Комісії 2009/3/ЄC від 18 грудня 2008 р. щодо створення в межах Співтовариства запасів вакцини проти африканської чуми коней

2019

2020

42.

Заходи, які застосовуються щодо блутангу

Директива Ради 2000/75 від 12 березня 2000 р., якою встановлюються спеціальні положення стосовно контролю та ліквідації блутангу

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 789/2009 від 28 серпня 2009 р. щодо внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1266/2007 стосовно захисту від переносників інфекції та мінімальних вимог до програм моніторингу і контролю блутангу

2016

2018

43.

Заходи, які застосовуються щодо класичної чуми свиней

Рішення Комісії 2008/855 від 3 листопада 2008 р. щодо заходів контролю здоров’я тварин стосовно класичної чуми свиней у деяких державах-членах

2016

2018


Директива Ради 2001/89 від 23 жовтня 2001 р. щодо заходів, передбачених Співтовариством, стосовно боротьби з класичною чумою свиней

2016

2018

44.

Заходи, які застосовуються щодо лихоманки долини Ріфт

Директива Ради 92/119 від 17 грудня 1992 р. щодо запровадження загальних заходів у межах Співтовариства з метою контролю деяких захворювань тварин та спеціальних заходів стосовно везикулярної хвороби свиней

2017

2018Рішення Комісії 2005/217/ЄC від 9 березня 2005 р. щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для імпорту до Співтовариства ембріонів великої рогатої худоби

2016

2018

45.

Заходи, які застосовуються щодо заразного вузликового дерматиту

Директива Ради 92/119 від 17 грудня 1992 р. щодо запровадження загальних заходів у межах Співтовариства з метою контролю деяких захворювань тварин та спеціальних заходів стосовно везикулярної хвороби свиней

2017

2018

Директива Ради 82/894 від 21 грудня 1982 р. щодо нотифікації випадків хвороб серед тварин у межах Співтовариства

2017

2018

46.

Заходи, які застосовуються щодо венесуельського енцефаломієліту коней

Рішення Комісії 92/260 від 10 квітня 1992 р. щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для тимчасового ввезення зареєстрованих коней

2017

2018

47.

Заходи, які застосовуються щодо парувальної хвороби

Рішення Комісії 93/197 від 5 лютого 1993 р. щодо ветеринарних вимог та ветеринарної сертифікації для імпорту зареєстрованих конячих та конячих, призначених для племінних та користувальних цілей

2017

2018

48.

Заходи, які застосовуються щодо ентеровірусного енцефаломіеліту (хвороби Тешена)

Директива Ради 2002/60 від 27 червня 2002 р., якою встановлюються спеціальні положення щодо контролю африканської чуми свиней і вносяться зміни до Директиви 92/119/ЄEC стосовно хвороби Тешена та африканської чуми свиней

2017

2018

49.

Заходи, які застосовуються щодо інфекційного некрозу гемопоетичної тканини (IНN) риб

Рішення Комісії 2003/634 від 28 серпня 2003 р., яким затверджуються програми отримання статусу затверджених зон рибогосподарств стосовно одного або декількох захворювань риб вірусною геморагічною інфекцією (VHS) та інфекційним некрозом гемопоетичної тканини (IHN) риб

2017

2018

50.

Заходи, які застосовуються щодо вірусної геморагічної септицемії (VHS)

Рішення Комісії 2003/634 від 28 серпня 2003 р., яким затверджуються програми отримання статусу затверджених зон рибогосподарств стосовно одного або декількох захворювань риб вірусною геморагічною інфекцією (VHS) та інфекційним некрозом гемопоетичної тканини (IHN) риб

2017

2018

51.

Заходи, які застосовуються щодо інфекційної анемії лососевих (ISA)

Рішення Комісії 2003/466 від 13 червня 2003 р. щодо визначення критеріїв для зонування та офіційного нагляду у разі підозри або підтвердження факту наявності інфекційної анемії лососевих

2017

2018Ідентифікація та реєстрація тварин52.

Заходи, які застосовуються щодо ідентифікації та реєстрації коней

Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 2015/262 від 17 лютого 2015 р., яким встановлюються правила відповідно до Директив Ради 90/427/ЄEC та 2009/156/ЄC щодо методів ідентифікації конячих

2017

2018

53.

Заходи, які застосовуються щодо ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби (включаючи буйволів та бізонів)

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1760/2000 від 17 липня 2000 р., яким встановлюється система ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та маркування яловичини і продуктів з яловичини та яким скасовується Регламент Ради (ЄС) № 820/97

2016

2018

Регламент Комісії (ЄС) № 911/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1760/2000 стосовно вушних бирок, паспортів та реєстрів тимчасового зберігання інформації

2016

2018Рішення Комісії 2006/28 від 18 січня 2006 р. щодо впровадження максимального строку використання вушних бирок стосовно певного виду рогатої худоби

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 494/98 від 27 лютого 1998 р., яким встановлюються правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 820/97 щодо мінімальних адміністративних санкцій в рамках системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 1082/2003 від 23 червня 2003 р., яким встановлюються детальні правила імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1760/2000 у частині мінімального рівня контролю у рамках системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

2016

2018

54.

Заходи, які застосовуються щодо ідентифікації та реєстрації овець та кіз

Регламент Комісії (ЄС) № 1505/2006 від 11 жовтня 2006 р. щодо застосування Регламенту Ради (ЄС) № 21/2004 стосовно мінімальної кількості перевірок, що проводяться стосовно ідентифікації і реєстрації овець та кіз

2016

2018Регламент Ради (ЄС) № 21/2004 від 17 грудня 2003 р., яким впроваджується система ідентифікації та реєстрації овець і кіз та вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1782/2003 та Директив 92/102/ЄEC і 64/432/ЄEC

2016

2018Рішення Комісії 2006/968 від 15 грудня 2006 р. щодо застосування Регламенту Ради (ЄС) № 21/2004 стосовно настанов і процедур з електронної ідентифікації овець і кіз

2017

2018

55.

Заходи, які застосовуються щодо ідентифікації та реєстрації свиней

Директива Ради 2008/71 від 15 липня 2008 р. щодо ідентифікації та реєстрації свиней

2016

2018

Рішення Комісії 2000/678 від 23 жовтня 2000 р., яким встановлюються детальні правила реєстрації господарств у національних базах даних свиней, як передбачено Директивою Ради 64/432/ЄЕС

2016

2018Побічні продукти тваринного походження

2016

2018

56.

Заходи, які застосовуються щодо основних категорій побічних продуктів тваринного походження

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009 від 21 жовтня 2009 р., яким встановлюються ветеринарно-санітарні вимоги до побічних продуктів і похідних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

2016

2018

Регламент Комісії (ЄС) № 142/2011 від 25 лютого 2011 р. про виконання Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009, яким встановлюються ветеринарно-санітарні вимоги до побічних продуктів і похідних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, та про виконання Директиви Ради 97/78/ЄС щодо окремих зразків і виробів, які не підлягають ветеринарним перевіркам на кордоні згідно з цією Директивою

2016

2018Регламент Комісії (ЄС) № 749/2011 від 29 липня 2011 р. щодо внесення змін до Регламенту (ЄС) № 142/2011 про виконання Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009, яким встановлюються ветеринарно-санітарні вимоги до побічних продуктів і похідних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, та про виконання Директиви Ради 97/78/ЄС щодо окремих зразків і виробів, які не підлягають ветеринарним перевіркам на кордоні згідно з цією Директивою

2016

2018

57.

Заходи, які застосовуються щодо патогенних агентів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2160/2003 від 17 листопада 2003 р. щодо контролю сальмонели та інших харчових зоонозних інфекцій

2017

2019

Директива Європейського Парламенту та Ради 2003/99 від 17 листопада 2003 р. щодо контролю зоонозів і збудників зоонозних інфекцій, якою вносяться зміни до рішення Ради 90/424/ЄEC і скасовується Директива Ради 92/117/ЄEC

2017

2019VII. Заходи, що застосовуються до кормових добавок та кормів (додаток IV-A, частина четверта)58.

Заходи, які застосовуються щодо кормових добавок

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 183/2005 від 12 січня 2005 р., яким встановлюються гігієнічні вимоги для кормів

2016

2018

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1831/2003 від 22 вересня 2003 р. щодо кормових добавок

2017

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 16/2011 від 10 січня 2011 р., яким визначаються заходи з реалізації системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів

2017

2018Регламент Комісії (ЄС) № 429/2008 від 25 квітня 2008 р. щодо правил застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1831/2003 про підготовку та подання заяв, оцінку та реєстрацію кормових добавок

2017

2018Регламент Комісії (ЄС) № 1876/2006 від 19 грудня 2006 р. щодо тимчасового та постійного дозволу на певні види кормових добавок

2017

2018Регламент Комісії (ЄС) № 378/2005 від 4 березня 2005 р. щодо детальних правил застосування Регламенту № 1831/2003/ЄС щодо завдань і функцій референс–лабораторії Співтовариства стосовно реєстрації кормових добавок

2017

2018Регламент Комісії (ЄС) № 1270/2009 від 21 грудня 2009 р., який стосується реєстрації деяких кормових добавок на постійній основі

2017

2018Регламент Комісії (ЄС) № 892/2010 від 8 жовтня 2010 р. щодо статусу певних продуктів для кормових добавок відповідно до Регламенту (ЄС) № 1831/2003

2017

2018

59.

Заходи, які застосовуються щодо кормових матеріалів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 767/2009 від 13 липня 2009 р. щодо введення в обіг і використання кормів, яким вносяться зміни до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1831/2003 і скасовуються Директива Ради 79/373/ЄЕС, Директива Комісії 80/511/ЄЕС, Директиви Ради 82/471/ЄЕС, 83/228/ЄЕС, 93/74/ЄЕС, 93/113/ЄС та 96/25/ЄС, а також Рішення Комісії 2004/217/ЄС

2017

2018Директива Комісії 2008/38 від 5 березня 2008 р., якою визначається перелік тверджень про властивості кормів, призначених для особливих поживних цілей

2017

2018Рекомендація Комісії 2011/25/ЄС від 14 січня 2011 р. щодо керівних настанов стосовно розмежування таких категорій, як кормові матеріали, кормові добавки, біоцидні продукти та ветеринарні лікарські засоби

2017

2018Регламент Комісії (ЄС) № 68/2013 від 16 січня 2013 р. щодо Каталогу кормових матеріалів

2017

2018

60.

Заходи, які застосовуються щодо комбікормів та готових кормів

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 767/2009 від 13 липня 2009 р. щодо введення в обіг і використання кормів, яким вносяться зміни до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1831/2003 та скасовуються Директива Ради 79/373/ЄЕС, Директива Комісії 80/511/ЄЕС, Директиви Ради 82/471/ЄЕС, 83/228/ЄЕС, 93/74/ЄЕС, 93/113/ЄС і 96/25/ЄС, а також Рішення Комісії 2004/217/ЄС

2017

2018

61.

Заходи, які застосовуються щодо небажаних речовин у кормах

Рекомендація Комісії 2004/704 від 11 жовтня 2004 р. щодо контролю вмісту діоксину і діоксиноподібних поліхлорованих біфенілів в кормах

2016

2018

Директива Комісії 90/167 від 26 березня 1990 р., якою встановлюються умови приготування, реалізації та використання в межах Співтовариства лікувальних кормів

2018

2019

62.

Заходи, які застосовуються щодо ветеринарних препаратів

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/82/ЄС від 6 листопада 2001 р. щодо Кодексу Співтовариства для ветеринарних лікарських препаратів

2017

2018

Директива Європейського Парламенту та Ради 2004/28/ЄС від 31 березня 2004 р. щодо внесення змін до Директиви № 2001/82/ЄС щодо Кодексу Співтовариства для ветеринарних лікарських препаратів

2017

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 37/2010 від 22 грудня 2009 р. щодо максимальних меж залишків фармакологічно активних речовин та їх класифікації в харчових продуктах тваринного походження

2017

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 470/2009 від 6 травня 2009 р., яким встановлюються процедури Співтовариства з визначення рівнів залишків фармакологічно активних речовин у харчових продуктах тваринного походження та скасовується дія Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90 і вносяться зміни до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/82/ЄC і Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 726/2004

2017

2018VIII. Стандарти утримання та поводження з тваринами (додаток IV-В)63.

Заходи, які застосовуються щодо оглушення та забою тварин

Регламент Ради (ЄС) № 1099/2009 від 24 вересня 2009 р. щодо захисту тварин під час забою

2018

2019

Виконавче рішення Комісії 2013/188/ЄС від 18 квітня 2013 р. щодо щорічних звітів про проведення недискримінаційних перевірок відповідно до Директиви 1/2005 про захист тварин під час транспортування та внесення змін до Директив 64/432/ЄEC та 93/119/ЄC і Регламенту (ЄС) № 1255/97

2016

2018

64.

Заходи, які застосовуються щодо розведення тварин

Рішення Комісії 2006/778 від 14 листопада 2006 р. щодо мінімальних вимог до збору інформації під час перевірок місць, де розводяться певні види тварин

2016

2018

Директива Ради 1999/74/ЄС від 19 липня 1999 р. щодо встановлення мінімальних стандартів для захисту курей-несучок

2016

2018Директива Комісії 2002/4/ЄС від 30 січня 2002 р. про реєстрацію підприємств, що утримують курей-несучок, відповідно до вимог Директиви Ради 1999/74/ЄС

2016

2018Директива Ради 2007/43/ЄС від 28 лютого 2007 р., якою встановлюються мінімальні правила для захисту курей, що утримуються для виробництва м’яса

2016

2018Директива Ради 2008/119/ЄC від 18 грудня 2008 р., якою встановлюються мінімальні стандарти для захисту телят

2017

2018Директива Ради 2008/120/ЄC від 18 грудня 2008 р., якою встановлюються мінімальні стандарти для захисту свиней

2017

2018Регламент Ради (ЄС) № 1/2005 від 22 грудня 2004 р. щодо захисту тварин під час транспортування та проведення відповідних процедур, які вносять зміни до Деректив 64/432/ЄС та 93/119/ЄС і Регламенту ЄС № 1255/97

2017

2019Розділ 3. ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

IХ. Рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти регулювання (додаток IV-A, частина третя)65.

Заходи, які застосовуються щодо здоров’я рослин

Директива Ради 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 р. щодо захисних заходів проти ввезення до Співтовариства організмів, шкідливих для рослин і продуктів рослинного походження, та проти їх розповсюдження в межах Співтовариства

2018

2019Виконавча директива Комісії 2014/83/ЄС від 25 червня 2014 р. про внесення змін у додатки I, II, III, IV та V Директиви Ради 2000/29/ЄC про захисні заходи проти проникнення в Співтовариство організмів, шкідливих для рослин або продуктів рослинного походження, та проти їх розповсюдження в межах Співтовариства

2018

2019Директива Комісії 98/22/ЄC від 15 квітня 1998 р., якою встановлюється мінімальна кількість проведення в Співтоваристві фітосанітарних перевірок рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, що походять з третіх країн, на контрольних пунктах, за винятком тих, що розташовані у місці призначення

2018

2019Директива Комісії 92/90 від 3 листопада 1992 р., якою встановлюються зобов’язання для виробників та імпортерів рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів регулювання і визначаються вимоги до їх реєстрації

2018

2019Директива Комісії 93/51 від 24 червня 1993 р. щодо встановлення правил переміщення певних рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів через територію зони, що охороняється, а також переміщення таких рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів, місцем походження яких є територія зони, що охороняється, і які переміщують в межах цієї зони

2019

2020Директива Комісії 92/105 від 3 грудня 1992 р., якою встановлюється стандартизація фітосанітарних паспортів, призначених для переміщення певних рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів у межах Співтовариства, і якою встановлюються процедури для видачі таких паспортів та умови і процедури їх заміни

2019

2020Директива Комісії 2004/102/ЄС від 5 жовтня 2004 р. щодо внесення змін до додатків II, III, IV та V до Директиви Ради 2000/29/ЄС щодо заходів захисту з метою запобігання появи на території Співтовариства організмів, шкідливих для рослин та продуктів рослинного походження, та з метою попередження їх розповсюдження в межах Співтовариства

2018

2019Директива Комісії 94/3 від 21 січня 1994 р. щодо визначення процедури повідомлення про вилучення партії чи шкідливого організму з третіх країн, що становлять фітосанітарну небезпеку

2018

2019Директива Комісії 2004/103/ЄС від 7 жовтня 2004 р. щодо перевірки ідентичності та життєздатності рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів, що визначені у частині В додатка V до Директиви Ради 2000/29/ЄC, які проводяться в іншому місці, ніж у пункті ввезення до Співтовариства, або у місці, розташованому близько до нього, та про визначення умов проведення перевірок

2019

2020Директива Комісії 2004/105 від 15 жовтня 2004 р., якою визначаються зразки офіційних фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт супроводжуючих рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів з третіх країн, що зазначені у Директиві Ради 2000/29/ЄC

2018

2019Директива Ради 69/464/ЄEC від 8 грудня 1969 р. щодо боротьби з раком картоплі

2019

2020Директива Ради 93/85/ЄEC від 4 жовтня 1993 р. щодо контролю кільцевої гнилі картоплі

2019

2020Директива Ради 98/57/ЄC від 20 липня 1998 р. щодо контролю бурої гнилі картоплі

2019

2020Директива Ради 2007/33 від 11 червня 2007 р., якою встановлюється контроль картопляних нематод та якою скасовується Директива 69/465/ЄEC

2019

2020Виконавче рішення Комісії 2011/787/ЄС від 29 листопада 2011 р., яким надається дозвіл державам-членам здійснювати тимчасові надзвичайні заходи з метою запобігання розповсюдженню бурої гнилі картоплі (щодо Єгипту)

2019

2020Виконавче рішення Комісії 2012/535/ЄС від 26 вересня 2012 р. щодо надзвичайних заходів із запобігання розповсюдженню в межах ЄС стовбурової соснової нематоди

2019

2020Виконавче рішення Комісії 2012/138/ЄС від 1 березня 2012 р. щодо надзвичайних заходів із запобігання розповсюдженню в межах ЄС китайського жука-вусача

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 1756/2004/ЄC від 11 жовтня 2004 р., яким встановлюються детальні умови щодо необхідних доказів та критеріїв для типів та рівнів скорочення перевірок щодо здоров’я рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів, зазначених у частині B додатка V до Директиви Ради 2000/29/ЄC

2019

2020Директива Комісії 2008/61/ЄC від 17 червня 2008 р. щодо створення умов, за яких певні шкідливі організми, рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти, перераховані в додатках I-V до Директиви Ради 2000/29/ЄС, можуть бути ввезені або переміщені в межах Співтовариства або його окремих охоронних зонах для дослідницьких або наукових цілей і для роботи над сортовим відбором

2019

2020Директива Комісії 97/46/ЄC від 25 липня 1997 р. щодо внесення змін до Директиви 95/44/ ЄС щодо встановлення умов, за яких деякі шкідливі організми, рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти, перелічені в додатку IV до Директиви Ради 77/93/ ЄЕС, можуть бути ввезені або переміщені в межах Співтовариства або його окремих охоронних зонах для дослідницьких або наукових цілей та для роботи над сортовим відбором

2020

2021

66.

Заходи, які застосовуються щодо захисту прав на сорти рослин

Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 р. щодо прав на сорти рослин у Співтоваристві

2019

2020

Регламент Ради (ЄС) № 2506/95 від 25 жовтня 1995 р., яким вносяться зміни до Регламенту (ЄC) № 2100/94 стосовно прав на сорти рослин у Співтоваристві

2019

2020Регламент Ради (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 р. щодо розширення прав на сорти рослин картоплі у Співтоваристві

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 1238/95 від 31 травня 1995 р. щодо правил застосування Регламенту Ради № 2100/94 щодо оплати, яка вноситься до Бюро Співтовариства із сортів рослин

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 1768/95 від 24 липня 1995 р. щодо правил застосування статті 14 (3) Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорти рослин у Співтоваристві

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 874/2009 ЄС від 17 вересня 2009 р., яким встановлюються правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 до процедур у Бюро Співтовариства із сортів рослин

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 2605/98 від 3 грудня 1998 р. щодо внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування у сільському господарстві винятків, передбачених частиною третьою статті 14 Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права на сорти рослин у Співтоваристві

2019

2020

67.

Заходи, які застосовуються щодо реєстрації засобів захисту рослин

Регламент Комісії (ЄС) № 188/2011/ЄС від 25 лютого 2011 р., яким встановлюються правила застосування Директиви Ради 91/414/ЄEC щодо процедури оцінки активних речовин, яких не було на ринку два роки після дати нотифікації цієї Директиви

2019

2020Регламент Комісії Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 540/2011 від 25 травня 2011 р. щодо застосування Регламенту (ЄС) № 1107/2009 та переліку затверджених активних речовин

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 541/2011 від 1 червня 2011 р., яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 540/2011 щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1107/2009 стосовно переліку затверджених активних речовин

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 544/2011 від 10 червня 2011 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1107/2009 щодо вимог до даних активних речовин

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 545/2011 від 10 червня 2011 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо вимог до даних продуктів захисту рослин

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 546/2011 від 10 червня 2011 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо єдиних принципів оцінки та затвердження продуктів захисту рослин

2019

2020Регламент Комісії (ЄС) № 547/2011 від 8 червня 2011 р. щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо вимог до маркування продуктів захисту рослин

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 702/2011 від 20 липня 2011 р., яким затверджується активна речовина прогексадіону згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 703/2011 (ЄС) від 20 липня 2011 р., яким затверджується активна речовина азоксистробіну згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 704/2011 (ЄС) від 20 липня 2011 р., яким затверджується активна речовина азімсульфурону згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 705/2011 (ЄС) від 20 липня 2011 р., яким затверджується активна речовина амазалілу згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 706/2011 (ЄС) від 20 липня 2011 р., яким затверджується активна речовина профоксидіму згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 736/2011 (ЄС) від 26 липня 2011 р., яким затверджується активна речовина флуроксипиру згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 740/2011 (ЄС) від 27 липня 2011 р., яким затверджується активна речовина біспірібаку згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 786/2011 (ЄС) від 5 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина 1-нафілацетаміду згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011 та Рішення Комісії 2008/941/ЄC

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 787/2011 від 5 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина 1-нафтілуксусна кислота згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011 та Рішення Комісії 2008/941/ЄC

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 788/2011 від 5 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина уфлуазофоп-P згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011 та Рішення Комісії 2008/934/ЄC

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 797/2011 (ЄС) від 9 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина спіроксаміну згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 798/2011 (ЄС) від 9 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина оксіфлуорфену згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011 та Рішення Комісії 2008/934/ЄC

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 800/2011 від 11 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина утефлутріну згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011 та Рішення Комісії 2008/934/ЄC

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 807/2011 (ЄС) від 10 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина тріазоксіду згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 810/2011 (ЄС) від 11 серпня 2011 р., яким затверджується активна речовина крезоксімметілу згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 974/2011 від 29 вересня 2011 р., яким затверджується активна речовина акрінатріну згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011 та Рішення Комісії 2008/934/ЄC

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 993/2011 від 6 жовтня 2011 р., яким затверджується активна речовина 8-гідроксіквіноліну згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 1143/2011 від 10 листопада 2011 р., яким затверджується активна речовина прохлоразу згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011 та Рішення Комісії 2008/934/ЄC

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 359/2012 від 25 квітня 2012 р., яким затверджується активна речовина метаму згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004 від 29 квітня 2004 р. про офіційний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми та нормам щодо здоров’я та благополуччя тварин

2017

2018Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/128/ЄС від 21 жовтня 2009 р., якою встановлюються правові основи для діяльності Співтовариства з метою досягнення екологічно стійкого застосування пестицидів

2017

2018Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 від 21 жовтня 2009 р. щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та скасування Директив Ради 79/117/ЄЕС і 91/414/ЄЕС

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 582/2012 від 2 липня 2012 р., яким затверджується активна речовина біфентрину згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 589/2012 від 4 липня 2012 р., яким затверджується активна речовина флуксапіроксаду згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 595/2012 від 5 липня 2012 р., яким затверджується активна речовина фенпіразаміну згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 746/2012 від 16 серпня 2012 р., яким затверджується активна речовина адоксофісу орани грануловірусу згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 571/2014 від 26 травня 2014 р., яким затверджується активна речовина іпконазолу згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 632/2014 від 13 травня 2014 р., яким затверджується активна речовина флубендіаміду згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та вносяться зміни у додаток до Регламенту Комісії (ЄС) № 540/2011

2019

2020Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 396/2005 від 25 лютого 2005 р. щодо максимального рівня залишків пестицидів у харчових продуктах і кормах рослинного та тваринного походження, яким вносяться зміни до Директиви Ради 91/414/ЄЕС

2019

2020

68.

Заходи, які застосовуються щодо добрив

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2003/2003 від 13 жовтня 2003 р. щодо добрив

2021

2021

69.

Заходи, які застосовуються щодо насіння та посадкового матеріалу рослин

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1829/2003 від 22 вересня 2003 р. щодо генетично модифікованих харчових продуктів та кормів

2017

2018

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. щодо простежуваності та маркування генетично модифікованих організмів, а також простежуваності харчових продуктів і кормів, вироблених з використанням генетично модифікованих організмів, яким вносяться зміни до Директиви 2001/18/ЄС

2017

2018Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 485/2013 від 24 травня 2013 р., яким вносяться зміни до Виконавчого регламенту (ЄС) 540/2011, встановлюються умови затвердження активних речовин клотіанідину, тіаметоксаму та імідаклоприду і забороняються використання та продаж насіння, обробленого засобами захисту рослин, які містять зазначені активні речовини

2017

2018Директива Ради 66/401/ЄEC від 14 червня 1966 р. щодо торгівлі насінням кормових рослин

2017

2018Директива Ради 66/402/ЄEC від 14 червня 1966 р. щодо торгівлі зерновим насінням

2017

2018Директива Ради 98/56/ЄC від 20 червня 1998 р. щодо торгівлі посадковим матеріалом декоративних рослин

2017

2018Директива Ради ЄС 2002/54/ЄС від 13 червня 2002 р. щодо торгівлі насінням буряка

2017

2018Директива Ради 2002/55/ЄC від 13 червня 2002 р. щодо торгівлі насінням овочів

2017

2018Директива Ради 2002/56/ЄC від 13 червня 2002 р. щодо торгівлі насінням картоплі

2017

2018Директива Ради 2002/57/ЄC від 13 червня 2002 р. щодо торгівлі насінням олійних і волокнистих рослин

2017

2018Директива Ради 2008/72/ЄC від 15 липня 2008 р. щодо торгівлі насінням для відтворення і садивного матеріалу, іншого ніж насіння

2017

2018Директива Ради 2008/90/ЄC від 29 вересня 2008 р. щодо торгівлі матеріалом для відтворення фруктових рослин та фруктовими рослинами, призначеними для виробництва фруктів

2017

2018Виконавча Директива Комісії 2014/20/ЄС від 6 лютого 2014 р., якою визначаються основні сорти і сертифіковане насіння картоплі, умови та позначення, застосовувані до таких сортів в ЄС

2017

2018Виконавча Директива Комісії 2014/21/ЄС від 6 лютого 2014 р. щодо визначення мінімальних умов і сортів для підготовки основної насіннєвої картоплі в ЄС

2017

2018Виконавча Директива Комісії 2014/96/ЄС від 15 жовтня 2014 р. щодо вимог до маркування, герметичного закриття та пакування фруктових рослин та матеріалу для відтворення фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів, що входять до предмету правового регулювання Директиви Ради 2008/90/ЄC

2017

2018Виконавча Директива Комісії 2014/97/ЄС від 15 жовтня 2014 р. щодо реалізації Директиви Ради 2008/90/ЄС про реєстрацію постачальників і сортів та загальний перелік сортів

2017

2018Виконавча Директива Комісії 2014/98/ЄС від 15 жовтня 2014 р. щодо реалізації Директиви Ради 2008/90/ЄС стосовно конкретних вимог для родин і видів плодових рослин, згаданих у додатку I до неї, специфічних вимог, запропонованих до постачальників та детальних правил, що стосуються офіційних перевірок

2017

2018Виконавче рішення Комісії 2012/340/ЄС від 25 червня 2012 р. з організації тимчасового експерименту згідно з Директивами Ради 66/401/ЄEC, 66/402/ЄEC, 2002/54/ЄC, 2002/55/ЄC і 2002/57/ЄC щодо польового контролю під офіційним наглядом для основних видів насіння та селекційного насіння, для вирощення поколінь, що передують основним видам насіння

2017

2018Регламент Комісії (ЄС) № 217/2006 від 8 лютого 2006 р., яким встановлюються правила застосування Директив Ради 66/401/ЄEC, 66/402/ЄEC, 2002/54/ЄC, 2002/55/ЄC і 2002/57/ЄC щодо тимчасового дозволу для держав-членів розміщувати на ринку насіння, які не відповідає вимогам до мінімального проростання

2017

2018Виконавче рішення Комісії 2014/367/ЄС від 16 червня 2014 р. про внесення змін до Директиви Ради 2002/56/ЄC щодо дати, встановленої в статті 21 (3), до якої держави-члени уповноважені продовжити строк дії рішень, що стосуються еквівалентності насіння картоплі з третіх країн

2017

2018Виконавче рішення Комісії 2014/362/ЄС від 13 червня 2014 р. про внесення змін до Рішення 2009/109/ЄC з організації тимчасового експерименту, що передбачає певні відступи для збуту сумішей насіння, призначених для використання як кормові рослини відповідно до Директиви Ради 66/401/ЄЕС

2017

2018Рішення Ради 2003/17/ЄС від 16 грудня 2002 р. щодо еквівалентності польових перевірок, проведених в третіх країнах щодо виробництва насіннєвих культур, та еквівалентності виробництва насіння в третіх країнах

2017

2018

70.

Заходи, які застосовуються щодо контролю генетично модифікованих організмів

Рекомендація комісії 2010/2001/01 від 13 липня 2010 р. щодо керівних настанов для розроблення національних заходів співіснування з метою уникнення ненавмисної присутності генетично модифікованих організмів в традиційних та органічних культурах

2017

2018Рішення Комісії 2008/495 від 7 травня 2008 р. щодо попередньої заборони на використання та продаж в Австрії генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L. line MON 810) відповідно до Директиви 2001/18/ЄC

2017

2018Рішення Комісії 2009/244 від 16 березня 2009 р. щодо розміщення на ринку гвоздики (Dianthus caryophyllus L., line 123.8.12) генетично модифікованої для поліпшення кольору квітки відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/18/ЄC

2017

2018Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/41 від 6 травня 2009 р. щодо обмеженого використання генетично модифікованих організмів

2017

2018Рішення Комісії 2009/770 від 13 жовтня 2009 р. щодо встановлення стандартних форм звіту для представлення результатів викиду в навколишнє середовище або в продукти, що призначені для розміщення на ринку, генетично модифікованих організмів згідно з Директивою 2001/18

2017

2018Рішення Комісії 2010/135 від 2 березня 2010 р. щодо розміщення на ринку картоплі (Solanum tuberosum L. line EH92-527-1) генетично модифікованої з метою посилення вмісту компонента амілопектину в крохмалі відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/18/ЄC

2017

2018

{Стратегія із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 444-р від 04.07.2017}вгору