Документ 2240-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2015, підстава - 77-VIII


     7. Якщо   тимчасова   непрацездатність   застрахованої  особи 
викликана карантином, накладеним органами
санітарно-епідеміологічної служби, надається допомога по
тимчасовій непрацездатності з першого дня за весь час відсутності
на роботі з цієї причини.
8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи
відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу
цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з
першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця
допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в
розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу
не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення.
9. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення
протезування за медичними показаннями в стаціонарі
протезно-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі
з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з
урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства
і назад.
10. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення
санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо
тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня
для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.
Застрахованій особі, яка направляється на лікування в
реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після
перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару
лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності
надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі
(з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у
зворотному напрямку) у порядку і розмірах, встановлених цим
Законом. ( Абзац другий частини десятої статті 35 в редакції
Закону N 2152-IV ( 2152-15 ) від 04.11.2004 )
Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі,
яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь
період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з
урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і
назад) за наявності медичного висновку про необхідність
стороннього догляду за нею. { Абзац третій частини десятої статті
35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1000-V ( 1000-16 )
від 03.05.2007 }
11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої
особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з
роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови
поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого
рішення відповідним органом.
Стаття 36. Підстави для відмови в наданні допомоги по
тимчасовій непрацездатності
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:
1) у разі одержання застрахованою особою травм або її
захворювання при вчиненні нею злочину;
2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою
ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби;
3) за час перебування під арештом і за час проведення
судово-медичної експертизи;
4) за час примусового лікування, призначеного за постановою
суду;
5) у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із
захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного,
наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким
сп'янінням;
6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без
збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій
відпустці у зв'язку з навчанням.
2. Застраховані особи, які в період отримання допомоги по
тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них
лікарем, або не з'являються без поважних причин у призначений
строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну
комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК),
втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк,
що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по
тимчасовій непрацездатності.
Стаття 37. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується
застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких
розмірах:
60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) -
застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;
80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) -
застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми
років;
100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) -
застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;
100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) -
застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків
або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14
років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам
війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ); особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань
відповідно до Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ); донорам, які мають право на пільгу,
передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її
компонентів" ( 239/95-ВР ). { Абзац п'ятий статті 37 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004,
N 964-V ( 964-16 ) від 19.04.2007 }
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи
догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на
місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
(граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої
сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням. { Статтю 37
доповнено частиною другою згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Стаття 38. Умови надання і тривалість виплати допомоги по
вагітності та пологах
1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій
особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату
заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з
вагітністю та пологами.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі
виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів
і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше
дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до
1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180
календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 -
після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та
надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від
кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
2. Допомога по вагітності та пологах виплачується
застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з
дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за
період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70
календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше
дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-4
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи).
3. У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з
вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності
листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності
закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший
листок непрацездатності. Кожен із зазначених листків оплачується
за відповідними нормами цього Закону.
У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з
вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи,
організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи
додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати,
додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки
допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права
на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що
збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується
незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
Стаття 39. Розмір допомоги по вагітності та пологах
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій
особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу),
обчисленої відповідно до статті 53 цього Закону, і не залежить від
страхового стажу.
Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць
не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної
суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались
страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням. { Статтю 39 доповнено частиною
другою згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Статтю 40 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Статтю 41 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Статтю 42 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Статтю 43 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Статтю 44 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Стаття 45. Право на допомогу на поховання
1. Допомога на поховання надається у разі смерті
застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її
утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років
або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років
(братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають
працездатних батьків), а студентів та учнів середніх
професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою
навчання - до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.
2. Не вважаються такими, що перебували на утриманні
застрахованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела
засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
3. Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або
іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
Стаття 46. Розмір допомоги на поховання
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка
перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється
правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму,
встановленого законом.
Стаття 47. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення
1. Для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа
та члени її сім'ї (а також особа, яка навчається у вищому
навчальному закладі) мають право на отримання санаторно-курортного
лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у
тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом
Фонду на зазначені цілі, та в порядку ( z0339-09 ) і на умовах,
визначених правлінням Фонду. ( Частина перша статті 47 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2152-IV ( 2152-15 ) від 04.11.2004 )
2. Надання послуг застрахованим особам, пов'язаних із
санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних
показань.
3. Обсяг коштів для забезпечення оздоровчих заходів
визначається бюджетом Фонду.
Стаття 48. Фінансування санаторіїв-профілакторіїв та
соціальних послуг у сфері позашкільної роботи
За рахунок коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, у межах
асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду
на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування
санаторіїв-профілакторіїв підприємств ( z0394-09 ), установ,
навчальних закладів та організацій, утримання дитячо-юнацьких
спортивних шкіл ( z1982-13 ), дитячих оздоровчих таборів і
позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих
новорічних подарунків в порядку, визначеному правлінням Фонду. { Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2152-IV
( 2152-15 ) від 04.11.2004, N 322-V ( 322-16 ) від 02.11.2006 }
Стаття 49. Планування та фінансування оздоровчих заходів
1. За поданням відділень Фонду правління Фонду щорічно
розглядає та затверджує програми (у розрізі районів) щодо
відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, які
включають санаторно-курортне лікування, оздоровлення в
санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих
таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне
обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних
подарунків, та їх кошторис. { Частина перша статті 49 із змінами,
внесеними згідно з Законом N 322-V ( 322-16 ) від 02.11.2006 }
2. Витрати на ці цілі здійснюються за рахунок коштів,
передбачених бюджетом Фонду.
Стаття 50. Призначення та виплата матеріального забезпечення,
надання соціальних послуг за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, застрахованим особам, зазначеним у частині першій
статті 6 цього Закону, призначаються та надаються за основним
місцем роботи (крім видів матеріального забезпечення, передбачених
пунктами 1, 2 статті 34 цього Закону, яке надається за основним
місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України). { Абзац перший частини першої статті 50 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2152-IV ( 2152-15 ) від
04.11.2004, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи,
організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які
настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується
застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності
правонаступника - виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем
здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи,
організації як страхувальника. { Абзац другий частини першої
статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV
( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
2. Застрахованим особам, зазначеним у частинах другій та
третій статті 6 цього Закону, призначення та виплата матеріального
забезпечення, а також надання соціальних послуг за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, здійснюються виконавчою дирекцією відділення Фонду за
місцем здійснення їх обліку як страхувальників. { Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }
3. Рішення про призначення матеріального забезпечення та
надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із
соціального страхування, що створюється (обирається) на
підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять
представники адміністрації підприємства, установи, організації та
застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) або інших органів, які
представляють інтереси застрахованих осіб). ( Абзац перший частини
третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )
Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює
контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою
матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його
призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення
(повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі
листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для
надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує
свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого)
із загальнообов'язкового державного соціального страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, яке затверджується правлінням Фонду.

{ Частину четверту статті 50 виключено на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 51. Документи, необхідні для призначення матеріального
забезпечення за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням
1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у
встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом
керівника і печаткою за основним місцем роботи. Порядок і умови
видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення
контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням з Фондом.
{ Абзац перший частини першої статті 51 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу)
застраховані особи, зазначені в абзаці п'ятому статті 37 цього
Закону, додають копії відповідних посвідчень або інші документи,
які підтверджують право на пільгу. { Частину першу статті 51
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 964-V ( 964-16 ) від
19.04.2007 } { Частина перша статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2152-IV ( 2152-15 ) від 04.11.2004 }

{ Частину другу статті 51 виключено на підставі Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Частину третю статті 51 виключено на підставі Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

4. Допомога на поховання застрахованої особи призначається
сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі
свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної
чи міської (крім міст обласного значення) ради.
Допомога на поховання члена сім'ї застрахованої особи
призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про
смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної реєстрації актів
громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи
міської (крім міст обласного значення) ради, та довідки з місця
проживання про перебування померлого члена сім'ї на утриманні
застрахованої особи. { Частина четверта статті 51 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 52. Строки розгляду документів, призначення та виплати
матеріального забезпечення за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
1. Документи для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не
пізніше десяти днів з дня їх надходження. { Абзац перший частини
першої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із
зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або
надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після винесення
відповідного рішення.
2. Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах виплачується:
застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 6
цього Закону, - у найближчий після дня призначення допомоги строк,
установлений для виплати заробітної плати;
застрахованим особам, зазначеним у частинах другій та третій
статті 6 цього Закону, - протягом десяти днів після призначення
допомоги.

{ Частину третю статті 52 виключено на підставі Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

4. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що
настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного
робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від
Фонду відповідно до цього Закону. { Частина четверта статті 52 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
5. Призначене, але не одержане у зв'язку із смертю
застрахованої особи матеріальне забезпечення виплачується членам
сім'ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям.
Призначене, але не одержане застрахованою особою своєчасно
матеріальне забезпечення виплачується за минулий час без обмеження
будь-яким строком у розмірі, встановленому на час настання
страхового випадку.
Суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу,
що призначає матеріальне забезпечення, виплачуються застрахованій
особі за минулий час з дотриманням вимог законодавства про
індексацію грошових доходів населення.
Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, внаслідок зловживань з боку застрахованої особи або
членів її сім'ї стягуються з них у судовому порядку.
6. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом,
виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло
не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення
працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у
зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або
члена сім'ї, який перебував на її утриманні. { Статтю 52 доповнено
частиною шостою згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Стаття 53. Порядок розрахунку середньої заробітної плати
(доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах
1. При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для
забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати
(доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати
(доходу) за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, відповідно до статті 21 цього Закону.
{ Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
2. Порядок ( 1266-2001-п ) обчислення середньої заробітної
плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України.
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з ним, а також забезпечити приведення
нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
3. До приведення законів України та інших нормативно-правових
актів у відповідність з цим Законом закони України та інші
нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Закону.
4. Визначити Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності правонаступником Фонду соціального страхування
України.
5. До стабілізації економічного становища в Україні розмір
виплати, передбаченої статтею 46 цього Закону, визначається
Верховною Радою України щороку виходячи з рівня забезпечення
прожиткового мінімуму одночасно з встановленням розміру страхових
внесків з поступовим наближенням виплат до прожиткового мінімуму.
{ Пункт 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
6. Установити, що до 1 липня 2001 року функції виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, його відділень та їх робочих органів
виконуватимуть виконавча дирекція Фонду соціального страхування
України, його відділень та їх робочі органи.
7. Установити, що громадянам, які проживають на території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, матеріальне
забезпечення та соціальні послуги, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок коштів, які надходять від платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
розташованих на території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування цих виплат
такий дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджету м. Севастополя. { Розділ IX доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 1166-VII
( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2240-IIIвгору