Документ 2240-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2015, підстава - 77-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР,
2015, N 11, ст.75 }
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
{ Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 14, ст.71 )
{ Щодо набуття чинності додатково див. Закон
N 2213-III ( 2213-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.47 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124
N 972-IV ( 972-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45. ст.362
- набирає чинності з 01.01.2004
N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
N 1678-IV ( 1678-15 ) від 09.04.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.385
N 2152-IV ( 2152-15 ) від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.41
N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.120
N 2415-IV ( 2415-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.203 }
{ Зміни по Закону N 2415-IV ( 2415-15 ) від 03.02.2005 не внесені }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2631-IV ( 2631-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.358 N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96 N 3446-IV ( 3446-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.217 N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234 N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296 N 322-V ( 322-16 ) від 02.11.2006, ВВР, 2007, N 1, ст.4 N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 964-V ( 964-16 ) від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.410 N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.439 N 1000-V ( 1000-16 ) від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97
N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 47, ст.659
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 691-VII ( 691-18 ) від 19.11.2013, ВВР, 2014, N 22, ст.790
N 870-VII ( 870-18 ) від 11.03.2014, ВВР, 2014, N 14, ст.258
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745
N 1621-VII ( 1621-18 ) від 31.07.2014, ВВР, 2014, N 39, ст.2006 }

{ У назві і тексті Закону слова "народженням та" виключено
на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміни діють по 31 грудня 2008 року - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Установити, що у 2007 році: допомога при народженні дитини
- у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється
одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень,
решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,
та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців, але не менше
90 гривень для незастрахованих осіб та не менше
23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР )
визначає правові, організаційні та фінансові основи
загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян
на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв'язку з
вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання послуг із
санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим
особам та членам їх сімей. { Абзац перший преамбули із змінами,
внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються
за цим Законом, є окремим видом загальнообов'язкового державного
соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку
з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати
працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною,
дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів,
часткову компенсацію витрат, пов'язаних із смертю застрахованої
особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за
рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків
роботодавцем, громадянами, а також за рахунок інших джерел,
передбачених цим Законом. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5458-VI
( 5458-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
1) суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, - застрахована особа або інша
особа у випадках, передбачених статтями 45, 47 цього Закону,
страхувальник та страховик;
2) застрахована особа - найманий працівник, а у випадках,
передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України,
іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають
в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на
користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням.
Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх
об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи
(представники);
3) страхувальник відповідно до цього Закону - це:
а) роботодавець - для осіб, зазначених у частині першій
статті 6 цього Закону;
б) особи, зазначені у частинах другій та третій статті 6
цього Закону;
4) страховик - Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності;
5) роботодавець - юридична (підприємство, установа,
організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин
використовує працю фізичних осіб; { Пункт 5 статті 2 в редакції Закону N 5458-VI ( 5458-17 ) від
16.10.2012 }
6) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим
договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації
незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання
або у фізичної особи;
7) страховий ризик - це обставина, внаслідок якої
застрахована особа або члени її сім'ї можуть втратити тимчасово
засоби існування та потребувати матеріального забезпечення або
надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням;
8) страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право
застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального
забезпечення або соціальних послуг за цим Законом;
9) страховий стаж - період (строк), протягом якого особа
підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, і за який щомісяця сплачені страхові
внески (нею, роботодавцем) в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок; { Пункт 9 статті 2 в редакції Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
10) страхові внески - кошти відрахувань на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, сплачені згідно із законодавством, що діяло до
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ), кошти, що надходять від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які
спрямовуються на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням; { Пункт 10
статті 2 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
11) страхові кошти - акумульовані страхові внески, суми від
фінансових санкцій та інші надходження відповідно до законодавства
для здійснення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг за цим Законом; { Пункт 11 статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
12) мінімальний страховий внесок - сума коштів, що
визначається розрахунково як добуток мінімального розміру
заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, встановлених законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід). { Статтю 2 доповнено
пунктом 12 згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від
08.07.2010 }
Стаття 3. Законодавство України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, і його завдання
1. Законодавство України, що регулює відносини у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ),
складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ), Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ), цього Закону та прийнятих відповідно до
них інших нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж
ті, що передбачені законодавством України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням,
застосовуються норми міжнародного договору.
2. Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, є
встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання
матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової
непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною,
дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів,
смерті громадянина або члена його сім'ї. { Частина друга статті 3
із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Стаття 4. Право громадян на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням
1. Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи
без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо
інше не передбачено міжнародним договором України, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового випадку в період
роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо
інше не передбачено законодавством.
2. Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають право
на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за
умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
3. Застрахованим особам (крім добровільно застрахованих та
застрахованих, які знаходились у страхових випадках, передбачених
цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку), які сплачують страхові внески менше повних
шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних
місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах відповідно до цього Закону
виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було
сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та
фізичні особи - підприємці, що сплачують єдиний податок (крім
осіб, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим
Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку), мають право на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків
(встановленого розміру єдиного податку) не менше повних шести
календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних
місяців перед настанням страхового випадку. { Статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
Стаття 5. Принципи загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, здійснюється за принципами:
1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням;
2) обов'язковості страхування осіб, зазначених у частині
першій статті 6 цього Закону, і добровільності страхування осіб,
зазначених у частинах другій та третій статті 6 цього Закону;
3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх
прав;
4) обов'язковості фінансування Фондом соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності витрат, пов'язаних із наданням
матеріального забезпечення та соціальних послуг, в обсягах,
передбачених цим Законом;
5) формування та використання страхових коштів на засадах
солідарності та субсидування;
6) цільового використання коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням;
7) паритетності в управлінні Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності представників держави,
застрахованих осіб та роботодавців;
8) відповідальності роботодавців та Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності за реалізацію права
застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за цим Законом.
Стаття 6. Особи, які підлягають загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
1. Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому
числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших
представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в
інших органах;
2) члени колективних підприємств, сільськогосподарських та
інших виробничих кооперативів.
2. Громадяни України, які працюють за межами території
України і не застраховані в системі соціального страхування
країни, в якій вони перебувають, мають право на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за
умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності відповідно до діючого
законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.
3. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи,
які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною,
творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу
безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих
спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають
право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно
до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
відповідно до діючого законодавства.
4. Особам, які підлягають загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, видається
свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
яке є єдиним для всіх видів страхування. Порядок видачі та зразок
свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа
підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та
роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом
другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, отримання виплат за окремими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім
пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період, за який сплачено
страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
{ Абзац другий частини першої статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 691-VII ( 691-18 ) від 19.11.2013 }
2. Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в
системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума сплачених
за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за
формулою:
ТП = Св : В,
де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового
стажу та визначається у місяцях;
Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний
місяць.
До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий
працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту)
до набрання чинності цим Законом. { Стаття 7 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від
08.07.2010 }
Стаття 8. Вирішення спорів
Спори, що виникають з правовідносин за цим Законом,
вирішуються органами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності в порядку, встановленому статутом Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та в
судовому порядку.
Розділ II
УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ
СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ
ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ
ПОХОВАННЯМ
Стаття 9. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності
1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі - Фонд) є органом, який здійснює керівництво
та управління загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, провадить акумуляцію страхових
внесків та інших коштів, призначених для фінансування
матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких
передбачені статтею 34 цього Закону, та забезпечує їх надання, а
також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд належить
до цільових позабюджетних страхових фондів. { Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
2. Усі застраховані особи є членами цього Фонду.
3. Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Держава є
гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг
застрахованим особам Фондом, стабільної діяльності Фонду.
Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, а також
символіку, що затверджується правлінням Фонду. Фонд набуває прав
юридичної особи з дня реєстрації статуту в центральному органі
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації
(легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування. { Абзац другий частини третьої статті 9
із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }
4. Фонд не може провадити будь-яку іншу діяльність, крім
зазначеної в частині першій цієї статті, та використовувати
страхові кошти не за цільовим призначенням.
Діяльність Фонду регулюється цим Законом, іншими
законодавчими актами та статутом Фонду, який затверджується його
правлінням. { Абзац другий частини четвертої статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
Стаття 10. Органи управління Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі
державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.
Управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція
Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і
Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та
виконавча дирекція відповідних відділень Фонду.
2. До складу правління Фонду входять по 15 представників
держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої
обов'язки на громадських засадах.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів
України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються)
репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими
об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців -
репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими
об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання
(делегування) таких представників визначається сторонами
соціального діалогу самостійно. { Абзац другий частини другої
статті 10 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 }
Строк повноважень членів правління Фонду становить шість
років і закінчується в день першого засідання нового складу
правління.
Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів
правління Фонду строком на два роки почергово від представників
кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління
Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого
проголосувало більше половини загальної кількості членів
правління. Голова правління має двох заступників, які разом з
головою представляють три сторони.
Засідання правління Фонду проводяться відповідно до
затвердженого ним плану, але не рідше одного разу на квартал.
Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися за
ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів однієї
з трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї
третини членів правління Фонду.
Правління правомочне приймати рішення за наявності на
засіданні не менше двох третин складу кожної представницької
сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного
розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.
Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є
обов’язковим для виконання, у тому числі всіма страхувальниками та
застрахованими особами, яких воно стосується. Рішення правління
Фонду оформляється постановою. Постанови правління Фонду
підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційній веб-сторінці
Фонду протягом п’яти робочих днів після їх прийняття. { Абзац
сьомий частини другої статті 10 в редакції Закону N 870-VII
( 870-18 ) від 11.03.2014 }
Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є
регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та
оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). { Частину другу статті 10 доповнено абзацом восьмим
згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
3. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління
Фонду, який забезпечує виконання рішень правління.
Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює
діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених
статутом Фонду та положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що
затверджується його правлінням.
Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу
правління Фонду з правом дорадчого голосу.
4. Правління відділення Фонду створюється на паритетних
засадах з представників держави, застрахованих осіб і
роботодавців. Представники держави призначаються місцевими
органами виконавчої влади, що діють на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, представники застрахованих
осіб обираються (делегуються) репрезентативними на територіальному
рівні профспілками та їх об’єднаннями, що діють на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а представники
роботодавців - репрезентативними на територіальному рівні
організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, що діють на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Порядок обрання (делегування) таких представників визначається
сторонами соціального діалогу самостійно. Кількісний склад
правління відділення визначається правлінням Фонду. { Абзац перший
частини четвертої статті 10 в редакції Закону N 4719-VI
( 4719-17 ) від 17.05.2012 }
Положення про правління відділення Фонду затверджується
правлінням Фонду.
5. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду та його
відділень є виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Статутом Фонду може
бути передбачено створення виконавчих дирекцій або уповноважених
представників відділень у районах та містах республіканського
(Автономної Республіки Крим) та обласного значення.
Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень
та виконавчій дирекції Фонду та здійснюють свою діяльність від
імені Фонду в межах і в порядку, передбачених статутом Фонду та
положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду.
Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них
завдання у тісній взаємодії з профспілковими органами,
роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади.
Директори виконавчих дирекцій відділень Фонду входять до
складу правлінь відділень з правом дорадчого голосу.
6. Керівників виконавчих дирекцій відділень Фонду призначає
та звільняє директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з
правлінням відділення Фонду.
Стаття 11. Повноваження правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
Правління Фонду:
1) визначає поточні та перспективні завдання Фонду;
2) затверджує документи, що регламентують внутрішню
діяльність Фонду;
3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням;
4) визначає за погодженням із Національним банком України
порядок надходження та обліку коштів Фонду;
5) схвалює проект річного бюджету фонду та подає в
установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення, для внесення на
затвердження Кабінету Міністрів України; { Пункт 5 статті 11 в редакції Закону N 1621-VII ( 1621-18 ) від
31.07.2014 }
6) визначає порядок фінансування та умови надання путівок на
санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних
оздоровчих закладах (у тому числі дитячих), позашкільного
обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних
подарунків; { Пункт 6 статті 11 із змінами, внесеними згідно з
Законом N 322-V ( 322-16 ) від 02.11.2006 }
7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду,
веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження
та використання;
8) вирішує питання щодо формування та використання резерву
коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі,
необхідній для фінансування матеріального забезпечення в
розрахунку не менш як на п'ять календарних днів; { Пункт 8 статті
11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ На часткову зміну пункту 8 статті 11 установити, що на 2002 рік
резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, необхідний для фінансування матеріального
забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, встановлюються у розрахунку на 15 календарних днів
згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 } { На часткову зміну пункту 8 статті 11 установити, що резерв
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, необхідний для фінансового забезпечення
застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються на
2004 рік у розрахунку на 15 календарних днів згідно із Законом
N 1678-IV ( 1678-15 ) від 09.04.2004 }
{ На часткову зміну пункту 8 статті 11 установити, що на 2005 рік
резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, необхідний для фінансування матеріального
забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються у
розрахунку на 7 календарних днів згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Установити, що у 2006 році резерв коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для
фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, визначений пунктом 8 статті 11, встановлюється у
розрахунку на 5 календарних днів згідно із Законом N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
9) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції
Фонду, правлінь і виконавчих дирекцій відділень Фонду;
10) обирає голову правління Фонду та його заступників;
11) розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора
виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а також приймає
рішення про їх звільнення;
12) затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність
працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на
адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із
центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування
державної фінансової політики, державної політики у сферах
трудових відносин, соціального захисту населення); { Пункт 12 статті 11 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
13) представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань
соціального захисту громадян, а також органами соціального
страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями,
діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;
14) затверджує положення про правління відділення Фонду;
15) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.
Правління Фонду у межах своїх повноважень приймає
нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації в
порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів
органів виконавчої влади, якщо вони стосуються прав і обов'язків
страхувальників та застрахованих осіб. { Статтю 11 доповнено
частиною другою згідно із Законом N 996-V ( 996-16 ) від
27.04.2007 }
Стаття 12. Повноваження правління відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності
Правління відділення Фонду:
1) визначає поточні завдання відділення Фонду;
2) розглядає та затверджує в установленому порядку річний
бюджет відділення Фонду, звіт про його виконання;
3) щорічно розглядає програму і кошторис (у розрізі регіонів)
щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей,
яка включає заходи щодо санаторно-курортного лікування,
оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих
оздоровчих таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих
новорічних подарунків; { Пункт 3 статті 12 із змінами, внесеними
згідно з Законом N 322-V ( 322-16 ) від 02.11.2006 }
4) представляє відділення Фонду у взаємовідносинах з органами
державної влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з
питань соціального захисту громадян;
5) здійснює інші функції, передбачені положенням про
правління відділення Фонду.
Стаття 13. Повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
Виконавча дирекція Фонду:
1) забезпечує акумуляцію внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням; { Пункт 1
статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду
в межах затвердженого бюджету Фонду;
3) здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні
послуги за цим Законом;
4) забезпечує цільове використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням; { Пункт 4 статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
5) представляє інтереси страховика в судових та інших
органах;
6) готує та подає на розгляд правління:
пропозиції щодо розміру страхових коштів на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням на наступний рік; { Абзац другий
пункту 6 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
проект бюджету Фонду та звіт про його виконання;
пропозиції щодо розміру резервних коштів;
7) виконує інші функції відповідно до положення про виконавчу
дирекцію Фонду.

{ Пункт 8 статті 13 виключено на підставі Закону N 1621-VII
( 1621-18 ) від 31.07.2014 }

Розділ III
НАГЛЯД У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ
ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ
ПОХОВАННЯМ
Стаття 14. Наглядова рада
1. Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, яка
діє на громадських засадах. Члени наглядової ради не можуть бути
одночасно членами правління Фонду та його відділень, а також
працівниками виконавчої дирекції Фонду або його відділень.
Наглядова рада здійснює контроль за виконанням статутних
завдань та цільовим використанням коштів Фондом.
2. До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у
рівній кількості представники держави, застрахованих осіб і
роботодавців.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів
України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються)
репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими
об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців -
репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими
об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання
(делегування) таких представників визначається сторонами
соціального діалогу самостійно. { Абзац другий частини другої
статті 14 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 }
3. Строк повноважень членів наглядової ради становить 6
років.
4. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на
два роки із складу наглядової ради почергово від представників
кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано
голову правління Фонду.
5. Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах
рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею
рішення.
Стаття 15. Повноваження наглядової ради
Наглядова рада:
заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з
питань виконання завдань, покладених на Фонд, і використання
коштів Фондом, дає відповідні рекомендації Фонду;
заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції Фонду
про підготовку та виконання бюджету Фонду;
порушує питання про відповідальність посадових осіб органів
управління Фонду, з вини яких допущено порушення прав
застрахованих осіб;
у разі необхідності вживає заходів для проведення
аудиторської перевірки використання страхових коштів та окремих
напрямів роботи Фонду, правління та виконавчої дирекції Фонду;
одержує необхідну інформацію про роботу Фонду та виконавчої
дирекції Фонду, його відділень;
розглядає інші питання діяльності Фонду відповідно до статуту
Фонду;
у разі потреби вимагає скликання позачергового засідання
правління Фонду.
Стаття 16. Порядок роботи наглядової ради
1. Порядок роботи наглядової ради визначається регламентом,
який затверджується на її першому засіданні.
Наглядова рада проводить свої засідання відповідно до плану,
але не рідше одного разу на півроку. У разі необхідності головою
наглядової ради, а також на вимогу однієї третини її складу або за
рішенням правління Фонду скликаються позачергові засідання
наглядової ради.вгору