Документ 2146-99-п, поточна редакція — Редакція від 07.02.2001, підстава - 110-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 листопада 1999 р. N 2146
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. N 848
та від 22 лютого 1999 р. N 238
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 110 ( 110-2001-п ) від 07.02.2001 )

З метою уніфікації доходів, що враховуються під час надання
всіх видів соціальної допомоги, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України:
1) у Положенні про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. N 848 ( 848-95-п ), у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050
( 1050-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17;
1998 р., N 19, ст. 683, N 34, ст. 1277; 1999 р., N 20, ст. 886):
пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії
провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним
наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ямолоді,
Держкомстату";
пункти 9 - 11, абзаци другий, четвертий - шостий пункту 12
виключити;
( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 110 ( 110-2001-п ) від 07.02.2001 )
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на
підставі рекомендацій Міністерства економіки, Міністерства
фінансів, Міністерства агропромислового комплексу, Міністерства
праці та соціальної політики затвердити у місячний термін
нормативи доходів громадян від земельних ділянок, наданих для
ведення городництва, сінокосіння та випасання худоби, з метою
застосування їх під час визначення сукупного доходу сім'ї у разі
призначення всіх видів соціальної допомоги.
3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
освіти, Міністерству фінансів, Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді внести зміни до Положення про порядок призначення
та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, Міністерству праці
та соціальної політики, Міністерству фінансів, Державному
комітетові будівництва, архітектури та житлової політики, Фонду
соціального страхування, Пенсійному фонду - до Порядку виплати
допомоги на поховання відповідно до Методики обчислення сукупного
доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.
4. Пункт 1 цієї постанови набирає чинності з 1 січня 2000
року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26вгору