Документ 208/97, поточна редакція — Прийняття від 05.03.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про нагородження відзнакою Президента
України - орденом "За заслуги"

За вагомий особистий внесок у зміцнення наукового потенціалу
України, становлення національної системи атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
БОЙКА - ученого секретаря Вищої атестаційної
Романа Володимировича комісії України, доктора
фізико-математичних наук, професора,
м. Київ
ДЗЯКА - ректора Дніпропетровської державної
Георгія Вікторовича медичної академії, доктора медичних
наук, члена-кореспондента АМН України
ІВАНОВА - заступника голови Вищої атестаційної
Сергія Віталійовича комісії України, доктора хімічних наук,
професора, м. Київ
КОВАЛЕНКА - декана, завідувача кафедри
Володимира Сергійовича Національного технічного університету
України "Київський політехнічний
інститут", доктора технічних наук,
професора
КУХАРЯ - директора Інституту біоорганічної хімії
Валерія Павловича та нафтохімії НАН України, доктора
хімічних наук, академіка НАН України,
м. Київ.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1997 року
N 208/97вгору