Про Державний прапор України
Постанова Верховної Ради України від 28.01.19922067-XII
Документ 2067-XII, поточна редакція — Прийняття від 28.01.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний прапор України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Державним прапором України національний прапор, що
являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних
за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього
кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини
прапора до його довжини 2:3.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 28 січня 1992 року
N 2067-XIIвгору