Документ 1967-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.08.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці N 150
про адміністрацію праці: роль,
функції та організація
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 150 про
адміністрацію праці: роль, функції та організація ( 993_024 ),
прийняту 64 сесією Генеральної конференції Міжнародної організації
праці 7 червня 1978 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1967-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору