Документ 1966-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.08.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між
Україною та Федеративною Республікою
Бразилія про видачу правопорушників
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.5 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Договір між Україною та Федеративною Республікою
Бразилія про видачу правопорушників ( 076_013 ), підписаний
21 жовтня 2003 року у м. Бразиліа (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1966-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору