Угода між Урядом України і Урядом Республіки Куба про умови взаємних поїздок громадян
Угода Кабінету Міністрів України; Куба; Міжнародний документ від 20.05.1995
Документ 192_013, чинний, поточна редакція — Набрання чинності для України міжнародного договору від 23.05.1996

               Угода 
між Урядом України і Урядом Республіки Куба
про умови взаємних поїздок громадян

Дата підписання: 20.05.1995 Дата набрання чинності для України: 23.05.1996
Уряд України і Уряд Республіки Куба, які надалі іменуються
"Договірні Сторони", З метою подальшого розвитку дружніх відносин між обома
державами, Керуючись бажанням упорядкувати режим взаємних поїздок
громадян двох країн, Домовились про наступне:
Стаття 1
Громадяни однієї держави, що мають дійсні дипломатичні,
службові або офіційні паспорти в'їжджають, виїжджають, прямують
транзитом та перебувають на території держави іншої Договірної
Сторони без віз.
Стаття 2
Згідно цієї Угоди документами, які посвідчують особу і дійсні
для поїздок за кордон, є: Для громадян України: - дипломатичний паспорт; - службовий паспорт; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон; - посвідчення особи моряка; - проїзний документ дитини; - посвідчення особи члена екіпажу літака; - посвідчення на повернення в Україну (тільки для повернення
в Україну). Для громадян Республіки Куба: - дипломатичний паспорт; - службовий паспорт; - загальногромадянський закордонний паспорт для виїзду за
кордон; - посвідчення особи моряка; - проїзний документ дитини; - посвідчення особи члена екіпажу літака; - посвідчення на повернення в Республіку Куба (тільки для
повернення в Республіку Куба).
Стаття 3
Члени екіпажів морських та повітряних суден однієї держави,
які мають дійсні документи для виїзду за кордон, у службових
справах в'їжджають, виїжджають і перебувають на території другої
держави без віз.
Стаття 4
Громадяни однієї держави здійснюють поїздки з метою лікування
на територію другої держави без віз по документах, дійсних для
виїзду за кордон, і відповідного медичного підтвердження.
Стаття 5
Громадяни Республіки Куба, які мають загальногромадянський
закордонний паспорт і громадяни України, які мають паспорт
громадянина України для виїзду за кордон, в'їжджають, виїжджають і
перебувають у приватних справах на території іншої держави по
візах у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Стаття 6
Громадяни однієї держави, які в'їжджають на територію другої
держави на постійне місце проживання або здійснювати трудову
діяльність, повинні мати відповідний дозвіл і в'їзну візу цієї
держави.
Стаття 7
Неповнолітні діти здійснюють поїздки у відповідності до
положень цієї Угоди по особистих документах або по документах
батьків, дійсних для виїзду за кордон, чи осіб, які їх
супроводжують, при умові, що ці діти вписані в ці документи.
Стаття 8
Громадяни однієї держави під час перебування на території
другої держави повинні додержуватися її законодавства.
Стаття 9
Громадяни однієї держави, на яких розповсюджується дія цієї
Угоди, в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом через територію
другої держави через прикордонні пункти пропуску для міжнародного
пасажирського сполучення.
Стаття 10
Ця Угода не обмежує право будь-якої із Договірних Сторін
відмовити у в'їзді або скоротити строк перебування на її
території громадянам другої Договірної Сторони, на яких
розповсюджується дія цієї Угоди, визнаним небажаними.
Стаття 11
Громадяни однієї держави, які втратили свої дійсні
документи, зазначені в Статті 2 цієї Угоди, на території другої
держави, повинні негайно повідомити компетентні органи держави
перебування, які видають довідку, що підтверджує заяву про їх
втрату. На основі цієї довідки дипломатичні представництва або
консульські установи відповідної Договірної Сторони видають
дійсний документ для повернення в державу свого громадянства.
Стаття 12
Кожна з Договірних Сторін з метою безпеки або додержання
громадського порядку може частково або повністю припинити дію
окремих положень цієї Угоди.
У таких випадках повідомлення іншої Договірної Сторони про
припинення і подальше поновлення дії положень цієї Угоди
здійснюється по дипломатичних каналах у можливо короткі строки.
Стаття 13
За взаємною згодою Договірних Сторін положення цієї Угоди
можуть змінюватися у відповідності з попереднім обміном нотами
між Договірними Сторонами.
Стаття 14
Договірні Сторони до набуття чинності цією Угодою
обміняються по дипломатичних каналах зразками документів,
зазначених в Статті 2 цієї Угоди.
У випадку введення нових документів, дійсних для виїзду за
кордон, або внесення змін в діючі документи, Договірні Сторони не
пізніше, ніж за тридцять (30) днів, проінформують одна одну і
передадуть по дипломатичних каналах зразки нових або змінених
документів.
Стаття 15
Ця Угода укладається строком на три (3) роки з послідуючим
продовженням на відповідні періоди і набуде чинності на
тридцятий (30) день після того, як Договірні Сторони шляхом
обміну нотами взаємно повідомлять одна одну про виконання
законодавчих процедур, що необхідні для набуття чинності цією
Угодою.
Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди,
повідомивши про це другу Договірну Сторону по дипломатичних
каналах.
У такому випадку Угода припиняє свою чинність через
дев'яносто (90) днів з дати одержання іншою Договірною Стороною
такого повідомлення.
Стаття 16
З дати набуття чинності цією Угодою втрачає дію Угода між
Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом
Республіки Куба про умови взаємних поїздок громадян обох держав
від 10 січня 1985 року.
Вчинено у м. Києві 20 травня 1995 року удвох примірниках,
кожний українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Куба
(підпис) (підпис)вгору