Документ 1863-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - 2258-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з метою забезпечення врахування екологічних
вимог у процесі приватизації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, ст.501 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

З метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі
приватизації Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

4. У статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 41, ст. 546):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"З метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації
чи корпоратизації об'єктів права державної власності, іншої зміни
форми власності чи зміни суб'єктів права власності на об'єкти, а
також для потреб екологічного страхування, оренди майна, набуття
права власності на майно та земельні ділянки, створення,
функціонування і сертифікації систем управління навколишнім
природним середовищем, при здійсненні іншої діяльності в Україні
проводиться добровільний чи обов'язковий екологічний аудит".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою і
викласти її в такій редакції:
"Порядок екологічного страхування та екологічного аудиту
визначається законодавством України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ).
2. Кабінету Міністрів України:
розробити і привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових
актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1863-IVвгору