Документ 185-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2017, підстава - 335-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 185
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 459 від 22.07.2016
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 185

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

1) Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення);

2) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби (далі - матеріальна допомога), в розмірі:

середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

5. Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку.

6. Військові комісаріати протягом 10 днів з дати взяття особи на військовий облік відповідно до пункту 5 цього Порядку звертаються до органів соціального захисту населення з поданням про виплату матеріальної допомоги за формою згідно з додатком, до якого додаються подані заявником:

довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;

копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.

Обчислення розміру середньої заробітної плати здійснюється підприємствами, установами та організаціями відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016}

7. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 8 та 19 числа зведені подання про виплату матеріальної допомоги структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для узагальнення та подання до 12 та 23 числа Мінсоцполітики узагальненого подання в розрізі районів.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016}

8. Мінсоцполітики здійснює розподіл бюджетних коштів протягом п’яти днів з дати надходження узагальнених подань від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 459 від 22.07.2016}

9. Органи соціального захисту населення після надходження коштів на їх рахунки, відкриті в органах Казначейства, готують відповідні виплатні документи (відомості) та протягом п’яти днів здійснюють перерахування нарахованих ними сум матеріальної допомоги на рахунок, зазначений у пункті 6 цього Порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016}

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату матеріальної допомоги, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Генеральному штабу Збройних Сил, Головному управлінню Національної гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби, Мінінфраструктури подавати Мінсоцполітики інформацію про чисельність військовослужбовців строкової служби, які підлягають звільненню у відповідному році, в розрізі регіонів та з розподілом на працюючих і непрацюючих до дати призову.

{Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016}Додаток
до Порядку

ПОДАННЯ
про виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби

____________________________________________________________________
(найменування військового комісаріату)

____________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові

Відомості про проходження строкової військової служби

Дата взяття на військовий облік

Місце роботи на день призову

На день призову розмір середньої заробітної плати/прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року

Примітка

день призову

день звільнення

МП

Військовий комісар

_________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


Керівник фінансового органу

________

___________________

_____

___________ 20_____ р.

{Додаток в редакції Постанови КМ № 459 від 22.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}
вгору