Про Державний бюджет України на 2017 рік
Закон України; Бюджет, Розподіл, Перелік від 21.12.20161801-VIII
Документ 1801-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2017, підстава - 2191-VIII


7. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2017 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

8. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2017 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо вирішення питання надання в оренду газорозподільних систем, власником яких є держава.

9. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

10. Дозволити Міністерству фінансів України за згодою Національного банку України протягом 2017 року здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами такого правочину здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

11. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному космічному агентству України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство України беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

12. Зупинити на 2017 рік дію статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198).

13. Зупинити дію статті 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції.

14. Кабінету Міністрів України у разі прийняття рішення щодо запровадження у 2017 році нової моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я на рівні первинної медичної допомоги подати Верховній Раді України проект закону щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

15. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2017 року на підставі затверджених в установленому порядку звіту про фінансово-господарську діяльність та фінансового плану Національної суспільної телерадіокомпанії України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік у частині збільшення видатків на фінансове забезпечення Національної суспільної телерадіокомпанії України.

16. Кабінету Міністрів України після набуття повноважень місцевими радами об’єднаних територіальних громад за результатами проведених у 2017 році перших місцевих виборів внести пропозиції щодо надання таким об’єднаним територіальним громадам з державного бюджету у 2017 році фінансової підтримки з метою стимулювання їх соціально-економічного розвитку.

17. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня здійснення правочину, визначеного пунктом 10 Прикінцевих положень цього Закону, подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік у частині зменшення видатків на обслуговування державного боргу (з урахуванням необхідності обслуговування збільшення державного боргу для націоналізації системоутворюючого банку) та збільшення видатків на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

18. Кабінету Міністрів України розглянути можливість збільшення видатків за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" (код 2805060) у межах загального обсягу бюджетних призначень, визначених Міністерству аграрної політики та продовольства України на 2017 рік.

19. Кабінету Міністрів України розглянути можливість відновлення Міністерству охорони здоров’я України бюджетної програми "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (код 2301490) з обсягом видатків у сумі 61.343,9 тис. гривень.

20. Установити, що у 2017 році розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції в автоматичному режимі за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, здійснюється з урахуванням такого критерію: пропорційно сумі вартості реалізованої сільськогосподарським товаровиробником сільськогосподарської продукції.

21. Міністерству охорони здоров’я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (смт Клевань Рівненської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю.

{Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 2137-VIII від 13.07.2017}

22. Міністерству охорони здоров’я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Національного центру реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції (м. Сміла Черкаської області) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного профілю на основі Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 14" Міністерства охорони здоров’я України.

{Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 2137-VIII від 13.07.2017}

23. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2017 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно змін до цього Закону щодо збільшення видатків загального фонду державного бюджету на охорону здоров’я та освіту.

{Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 2137-VIII від 13.07.2017}

24. Установити, що на кінець 2017 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, зберігаються на рахунках спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення;

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

{Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 2191-VIII від 09.11.2017}

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2016 року
№ 1801-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-11 ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2017 РІК}

{Додатки із змінами, внесеними згідно із Законами № 1860-VIII від 21.02.2017, № 1979-VIII від 23.03.2017, № 2079-VIII від 06.06.2017, № 2137-VIII від 13.07.2017, № 2191-VIII від 09.11.2017}вгору