Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 22.09.19991744
Документ 1744-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.10.2016, підстава - 699-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 вересня 1999 р. N 1744
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
Про затвердження Порядку накладення
арешту на цінні папери

Відповідно до статті 55 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок накладення арешту на цінні папери
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 1999 р. N 1744
ПОРЯДОК
накладення арешту на цінні папери

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо накладання арешту
на цінні папери під час виконавчого провадження відповідно до
Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
2. У цьому Порядку терміни "бездокументарна форма цінного
паперу", "документарна форма цінного паперу", "зберігач",
"знерухомлення цінних паперів", "реєстратор" вживаються у
визначеннях, наведених у Законі України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).
3. Арешт на цінні папери застосовується:
для забезпечення збереження майна боржника у вигляді цінних
паперів, яке підлягає наступній передачі стягувачу або реалізації;
на виконання рішення суду про конфіскацію майна боржника;
на виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, що
належить відповідачу.
4. Арешт може бути накладено на будь-які цінні папери
незалежно від їх виду та форми випуску як одного власника, так і
кількох співвласників.
5. Для накладення арешту на цінні папери державний виконавець
відповідно до законодавства виносить окрему постанову або в
постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає факт
накладення арешту на майно.
У разі накладення арешту на іменні цінні папери у
документарній формі копія постанови надсилається реєстратору або
емітенту, що веде реєстр власників іменних цінних паперів згідно
із законодавством (далі - реєстроутримувач), а у разі накладення
арешту на цінні папери, випущені у бездокументарній формі, та/або
знерухомлені цінні папери - зберігачу, а також іншим особам,
визначеним законодавством про виконавче провадження.
6. Цінні папери, на які накладено арешт, підлягають опису в
порядку, передбаченому законодавством. У процесі проведення опису
цінних паперів складається акт за встановленою формою, в якому
зазначається їх вид, найменування випуску, категорія та кількість.
7. Виявлені під час опису іменні цінні папери у документарній
формі та цінні папери на пред'явника у документарній формі, на які
накладено арешт, підлягають обов'язковому вилученню та негайній
передачі на зберігання до установ Національного банку. Крім того,
іменні цінні папери у документарній формі обмежуються в обігу
шляхом їх блокування реєстроутримувачем на особовому рахунку
власника невідкладно після отримання копії відповідної постанови
державного виконавця. Блокування полягає в припиненні реєстрації
переходу права власності на іменні цінні папери, обтяжені
зобов'язаннями.
8. Цінні папери, випущені у бездокументарній формі, та
знерухомлені цінні папери, на які накладено арешт, обмежуються в
обігу шляхом здійснення зберігачем відповідної облікової операції
невідкладно після отримання копії постанови державного виконавця.
У цьому разі частина або вся кількість цінних паперів на рахунку
власника обмежується в обігу шляхом виконання відповідного
облікового запису.
9. Зняття арешту на цінні папери провадиться на підставі
окремої постанови або постанови про закриття виконавчого
провадження, винесеної державним виконавцем згідно із
законодавством.
10. Припинення обмежень в обігу цінних паперів, випущених у
бездокументарній формі, знерухомлених цінних паперів та іменних
цінних паперів у документарній формі здійснюється відповідно
зберігачем або реєстроутримувачем невідкладно після отримання
відповідної постанови щодо зняття арешту на цінні папери.
11. У разі зняття арешту на цінні папери у документарній
формі, що були вилучені та передані на зберігання до установ
Національного банку, такі папери негайно повертаються власнику
державним виконавцем.вгору