Про затвердження Положення про національний науковий центр
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.03.1994174
Документ 174-94-п, поточна редакція — Редакція від 09.10.2015, підстава - 741-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 1994 р. N 174
Київ
Про затвердження Положення
про національний науковий центр
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1487 ( 1487-99-п ) від 13.08.99
N 1044 ( 1044-2012-п ) від 14.11.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про національний науковий центр, що
додається.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1994 р. N 174
ПОЛОЖЕННЯ
про національний науковий центр
{ У тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках
замінено словом "МОН" згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
{ У тексті Положення слово "Держінформнауки" замінено словом
"МОН", а слова і цифри "вищий навчальний заклад IV рівня
акредитації" в усіх відмінках і формах числа замінено
словами "університет, академія, інститут" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п )
від 23.09.2015 }

1. Статус національного наукового центру може бути надано
науково-дослідній (науково-технічній) установі, університету,
академії, інституту (об'єднанню науково-дослідних,
науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів),
що проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного
значення, визнані на світовому рівні (далі - Центр). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1487 ( 1487-99-п ) від
13.08.99 }
2. Метою надання науково-дослідній (науково-технічній)
установі, університету, академії, інституту (об'єднанню
науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів,
академій, інститутів) статусу національного наукового центру є:
реалізація державної підтримки установ, наукові дослідження
яких мають світове визнання або в проведенні яких держава має
особливу потребу;
сприяння розвиткові науково-технічного потенціалу
загальнодержавного значення та забезпечення його ефективного
використання;
наукове забезпечення розв'язання найважливіших завдань
розвитку економіки і соціальної сфери. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487
( 1487-99-п ) від 13.08.99 }
3. Надання і позбавлення статусу національного наукового
центру провадиться Указом Президента України за поданням Кабінету
Міністрів України.
Пропозиції щодо надання зазначеного статусу вносяться
Кабінетові Міністрів України МОН на підставі звернення органу, до
сфери управління якого належить науково-дослідна
(науково-технічна) установа, університет, академія, інститут, а за
відсутності такого органу - безпосередньо науково-дослідної
установи, університету, академії, інституту. { Абзац другий пункту
3 в редакції Постанови КМ N 1044 ( 1044-2012-п ) від 14.11.2012;
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п )
від 23.09.2015 }
Для розгляду звернення МОН утворює комісію з числа
працівників центральних органів виконавчої влади, до сфери
управління яких належать науково-дослідні (науково-технічні)
установи та університети, академії, інститути, Національної
академії наук, національних галузевих академій наук.
Організаційно-методичне забезпечення діяльності комісії здійснює
МОН. На підставі рішення комісії МОН в установленому порядку готує
проект акта. { Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1044
( 1044-2012-п ) від 14.11.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 } { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1487 ( 1487-99-п ) від
13.08.99 }
4. Надання науково-дослідній (науково-технічній) установі,
університету, академії, інституту (об'єднання науково-дослідних,
науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів)
статусу національного наукового центру не змінює
організаційно-правових форм її діяльності і взаємовідносин з
органами, до сфери управління яких вона належить, а також
фінансового і матеріально-технічного забезпечення, що існували до
цього.
При наданні науково-дослідній (науково-технічній) установі,
університету, академії, інституту (об'єднання науково-дослідних,
науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів)
статусу національного наукового центру визначаються наукові та
науково-технічні завдання, що відповідають економічним,
екологічним, культурним, оборонним та іншим потребам держави і
розв'язання яких покладається на цю установу як провідну у
відповідній галузі.
Перелік цільових завдань за поданням органу, до сфери
управління якого належить Центр, затверджується МОН. Обов'язкові
для виконання цільові завдання можуть також установлюватися Центру
Кабінетом Міністрів України. { Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1044 ( 1044-2012-п ) від
14.11.2012, N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }
За працівниками Центру зберігаються пільги, якими вони
користувалися до надання установі статусу національного наукового
центру. { Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 } { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487
( 1487-99-п ) від 13.08.99 }
5. Науково-дослідні (науково-технічні) установи,
університети, академії, інститути (об'єднання науково-дослідних,
науково-технічних установ чи університетів, академій, інститутів)
із статусом національного наукового центру подають щороку до 1
березня МОН звіт про результати наукової діяльності.
МОН разом з відповідними центральними органами виконавчої
влади, Національною академією наук, національними галузевими
академіями наук організує раз на чотири роки перевірку діяльності
зазначених організацій і в разі потреби подає Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо позбавлення наданого їм статусу
національного наукового центру. { Абзац другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 741 ( 741-2015-п ) від
23.09.2015 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487
( 1487-99-п ) від 13.08.99; в редакції Постанови КМ N 1044
( 1044-2012-п ) від 14.11.2012 }
6. Центр здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
і свого статуту, який затверджується органом, що виконує функції з
управління майном цього Центру, за погодженням з МОН. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1044
( 1044-2012-п ) від 14.11.2012 }
7. В установленому порядку Центру можуть надаватися пільги
щодо конкретних науково-технічних розробок і досліджень.
Усі пільги, отримані науково-дослідною (науково-технічною)
установою, університетом, академією, інститутом (об'єднанням
науково-дослідних, науково-технічних установ чи університетів,
академій, інститутів) організацією при наданні їй статусу
національного наукового центру, втрачаються у разі позбавлення
цього статусу. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1044 ( 1044-2012-п ) від 14.11.2012 } { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487
( 1487-99-п ) від 13.08.99 }вгору