Документ 1711-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2016. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.1)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2009 р., № 13, ст. 155) такі зміни:

1. У статті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"аеротермальна енергія - енергія, що накопичена в формі теплової енергії у повітряному середовищі".

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

абзац третій після слова "геотермальна" доповнити словами "гідротермальна, аеротермальна";

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"геотермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії під твердим шаром земної поверхні;

гідротермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії в поверхневих водах".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим.

2. Статтю 10 доповнити частиною другою такого змісту:

"Отриману за допомогою теплових насосів аеротермальну, гідротермальну або геотермальну теплову енергію слід вважати видобутою з відновлюваних джерел енергії за умови, що кінцевий вихід енергії значно перевищує первинне споживання енергії, потрібної для приведення в дію теплових насосів. Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами, з метою формування звіту для Енергетичного Співтовариства про досягнутий прогрес у сприянні та використанні енергії з відновлюваних джерел, здійснюється відповідно до методики, розробленої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 листопада 2016 року
№ 1711-VIII
вгору