Документ 1692/2005, поточна редакція — Редакція від 30.12.2005, підстава - 1870/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про введення надзвичайного стану в населених
пунктах Автономної Республіки Крим
( Указ затверджено Законом
N 3182-IV ( 3182-15 ) від 06.12.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.19 )
( Надзвичайний стан скасовано згідно з Указом Президента
N 1870/2005 ( 1870/2005 ) від 29.12.2005 )

У зв'язку із захворюванням птиці високопатогенним грипом на
території Совєтського, Нижньогірського та Джанкойського районів
Автономної Республіки Крим, що створює загрозу життю і здоров'ю
населення, та відповідно до пункту 21 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про правовий
режим надзвичайного стану" ( 1550-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на території селища Совєтський, села Некрасовка
Совєтського району, сіл Омелянівка та Ізобільне Нижньогірського
району, сіл Завіт-Ленінський та Пушкіне Джанкойського району
Автономної Республіки Крим надзвичайний стан.
2. Утворити для координації заходів щодо недопущення дальшого
розповсюдження та ліквідації високопатогенного грипу птиці
оперативний штаб у такому складі:
БАЛОГА - Міністр України з питань надзвичайних
Віктор Іванович ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи, керівник оперативного штабу
ПАБАТ - заступник Міністра аграрної політики Віктор Олексійович України
БЕРЕЖНОВ - перший заступник Міністра охорони Сергій Петрович здоров'я України
РУДІК - заступник Міністра внутрішніх справ Володимир Михайлович України - начальник міліції громадської
безпеки
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів України Володимир Макарович
ЛИЗУН - перший заступник Міністра охорони Степан Олексійович навколишнього природного середовища
України
БОРДЮГОВ - Голова Ради міністрів Автономної Анатолій Федорович Республіки Крим.
3. Надати право керівникові оперативного штабу залучати до
роботи з недопущення дальшого розповсюдження та ліквідації
високопатогенного грипу птиці представників центральних органів
виконавчої влади.
4. Оперативному штабу:
1) вжити невідкладних заходів з ліквідації осередків
високопатогенного грипу птиці, запобігання його поширенню,
недопущення завдання шкоди здоров'ю населення, зокрема:
встановлення протягом доби зони захисту (до 3 кілометрів) та
зони спостереження (до 10 кілометрів) навколо населених пунктів,
зазначених у статті 1 цього Указу;
вирішення в установленому порядку питання щодо встановлення
карантинної зони;
забезпечення жителів відповідних населених пунктів продуктами
харчування та медичною допомогою;
забезпечення попереднього і повного відшкодування в грошовій
формі населенню карантинної зони вартості свійської птиці, що
вилучається;
встановлення територій тимчасової заборони реалізації живої
птиці та продукції птахівництва;
2) щоденно інформувати засоби масової інформації про ситуацію
з ліквідацією високопатогенного грипу птиці та про інші вживані
оперативним штабом заходи.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
організувати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо профілактики
та ліквідації високопатогенного грипу птиці.
6. Керівнику оперативного штабу щоденно особисто доповідати
Президентові України про хід виконання цього Указу.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 грудня 2005 року
N 1692/2005вгору