Документ 1598-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2001 р. N 1598
Київ
Про затвердження переліку найбільш
поширених і небезпечних забруднюючих
речовин, викиди яких в атмосферне
повітря підлягають регулюванню

На виконання статті 11 Закону України "Про охорону
атмосферного повітря" ( 2707-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік найбільш поширених і небезпечних
забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають
регулюванню (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1598
ПЕРЕЛІК
найбільш поширених і небезпечних забруднюючих
речовин, викиди яких в атмосферне повітря
підлягають регулюванню

Найбільш поширені забруднюючі речовини
Оксиди азоту
Бенз(а)пірен
Діоксид та інші сполуки сірки
Оксид вуглецю
Озон
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки
та волокна)
Свинець та його сполуки
Формальдегід
Небезпечні забруднюючі речовини
Метали та їх сполуки
Органічні аміни
Леткі органічні сполуки
Стійкі органічні сполуки
Хлор, бром та їх сполуки
Фтор та його сполуки
Ціаніди
Фреони
Арсен та його сполукивгору