Документ 1574-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
стосовно погодинної оплати праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 95 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст. 375) після слів "за виконану працівником місячну"
доповнити словами "а також".
2. У статті 3 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
частину першу після слів "за виконану працівником місячну"
доповнити словами "а також";
частину четверту доповнити словами "та фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
розробити та затвердити в установленому порядку механізм
визначення та застосування мінімальної заробітної плати в
погодинному розмірі ( 330-2010-п );
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1574-VIвгору