Про внесення зміни до пункту 17 Порядку призначення і виплати стипендій
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006157
Документ 157-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2008, підстава - 165-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 2006 р. N 157
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 }
Про внесення зміни до пункту 17
Порядку призначення і виплати стипендій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести у підпункт 1 пункту 17 Порядку призначення і
виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2004 р. N 882 ( 882-2004-п ) "Питання
стипендіального забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 28, ст. 1871), зміну, виклавши його у такій редакції:
"1) на 10 відсотків - студентам, які навчаються за напрямом
підготовки 0101 - педагогічна освіта;
на 20 відсотків:
студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 -
фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 -
механіка, 0903 - гірництво;
учням та студентам, які постійно проживають на території
населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що
розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського;
учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які
закінчили загальноосвітні навчальні заклади, де вивчали основи
тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа
осіб, звільнених у запас із Збройних Сил.
Розмір академічної стипендії студентів, які навчаються за
напрямами підготовки 0701 - фізика, 0801 - математика, що
одночасно належать до групи спеціальностей 0101 - педагогічна
освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного
державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю
кваліфікації вчителя, збільшується на 30 відсотків".
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28вгору