Документ 154-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.03.2019, підстава - 147-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2012 р. № 154
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 150 від 13.03.2013
№ 380 від 04.06.2015
№ 295 від 26.04.2017
№ 119 від 28.02.2018
№ 147 від 27.02.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 154

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 150 від 13.03.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики за бюджетною програмою “Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 150 від 13.03.2013}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем зазначеної у пункті 1 цього Порядку бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі обладнання є Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 380 від 04.06.2015}

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі бланків посвідчень інспектора праці є Держпраці.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 295 від 26.04.2017}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення, виготовлення бланків посвідчень для батьків та дитини з багатодітної сім’ї, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадян, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, жертв нацистських переслідувань, інспектора праці та відповідних нагрудних знаків і посвідчень до них, а також бланків листів талонів на право одержання ветеранами війни та постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - бланки посвідчень і нагрудні знаки).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 119 від 28.02.2018 - щодо набрання чииності змін див. пункт 3 Постанови КМ № 119 від 28.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

4. Видатки, пов’язані з виготовленням бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту, здійснюються в межах бюджетних призначень відповідно до плану виконання робіт з їх виготовлення, затвердженого Мінсоцполітики.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 380 від 04.06.2015}

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Оплата бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту здійснюється на підставі платіжних доручень, видаткових накладних та актів про виготовлення товарів (надання послуг) згідно з договорами про закупівлю.

7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

узагальнюють щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію, що надійшла від структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій і виконавчих органів міських рад, підготовлену з урахуванням даних єдиного обліку багатодітних сімей та відомостей про залишки невикористаних бланків посвідчень на початок року, і подають Мінсоцполітики затверджені їх керівниками заявки про обсяг потреби у бланках посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї за формою, затвердженою Міністерством, в установленому законодавством порядку;

здійснюють у десятиденний строк після отримання зазначених бланків їх розподіл між структурними підрозділами у справах сім’ї, молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій і виконавчих органів міських рад.

8. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад подають щокварталу інформацію про обсяг потреби у бланках посвідчень осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадян, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, жертв нацистських переслідувань та нагрудних знаках і посвідченнях до них для системи соціального захисту Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які щокварталу до 10 числа наступного місяця подають Мінсоцполітики зазначену інформацію за формою, затвердженою Мінсоцполітики, з урахуванням наявної кількості таких бланків і знаків на початок року.

{Пункт 8 в редакції Постанов КМ № 150 від 13.03.2013, № 147 від 27.02.2019}

8-1. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики інформацію про обсяг потреби у бланках посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.

Мінсоцполітики здійснює передачу посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою подальшої їх видачі.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 380 від 04.06.2015}

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 154

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. № 474 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 46, ст. 1503).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1083 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3259).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 128 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 566).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 172 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. № 474” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 660).вгору