Про питання функціонування медичних витверезників
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.19991451
Документ 1451-99-п, поточна редакція — Прийняття від 09.08.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 1999 р. N 1451
Київ
Про питання функціонування
медичних витверезників

З метою забезпечення дотримання прав людини та у зв'язку з
реформуванням системи Міністерства внутрішніх справ Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства внутрішніх справ та
Міністерства охорони здоров'я про недоцільність функціонування з
1 січня 2000 р. медичних витверезників, звільнивши міліцію
громадської безпеки від виконання не властивих їй функцій
медичного витвережування громадян.
2. Міністерству охорони здоров'я розглянути питання і вжити
додаткових заходів щодо подальшого поліпшення наркологічної
допомоги населенню.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснити комплекс антиалкогольних заходів з урахуванням вимог
статті 1 Указу Президента України від 16 червня 1999 р. N 650
( 650/99 ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності
органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони
громадського порядку" та поінформувати Кабінет Міністрів України
про виконану роботу до 10 січня 2000 та 2001 років.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути
питання щодо утворення діагностико-детоксикаційних,
реабілітаційних та інших установ наркологічного спрямування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39вгору