Про порядок введення в дію Закону України "Про оплату праці"
Постанова Верховної Ради України від 20.04.1995144/95-ВР
Документ 144/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 20.04.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про оплату праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.122 )
( Про порядок введення в дію Закону додатково див. Постанови ВР
N 49/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст. 45
N 50/97-ВР від 06.02.97, ВВР, 1997, N 12, ст. 106 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) з 1 травня 1995 року, крім частини другої статті 9,
статей 10, 33 і 34, які вводяться в дію в строки, що визначаються
Верховною Радою України.
2. Установити, що на 1995 рік мінімальні гарантії в оплаті
праці за галузями (підгалузями) народного господарства, з
урахуванням їх фінансових можливостей, визначаються під час
укладення Генеральної угоди на 1995 рік.
3. Доручити Кабінету Міністрів України: у місячний термін подати Верховній Раді України пропозиції
щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим
Законом і прийняти рішення, які випливають з нього; на період до введення в дію статті 33 періодично переглядати
розміри оплати праці працівників бюджетних установ і організацій
відповідно до індексу зростання цін, крім тих, яким тарифні ставки
(посадові оклади) збільшуються щомісяця відповідно до рівня
середньої заробітної плати в промисловості та народному
господарстві; на період до введення в дію статті 34 у місячний термін після
проведення переговорів між представниками профспілкових об'єднань
України і власників затвердити порядок компенсації працівникам
втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її
виплати.

Голова Верховної Ради
України О.МОРОЗ
м.Київ, 20 квітня 1995 року
N 144/95-ВРвгору