Документ 1371-2002-п, поточна редакція — Редакція від 22.08.2019, підстава - 724-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2002 р. № 1371
Київ

Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 583 від 23.04.2003
№ 1145 від 24.07.2003
№ 618 від 12.05.2004
№ 784 від 17.06.2004
№ 792 від 21.06.2004
№ 1571 від 17.11.2004
№ 480 від 16.06.2005
№ 582 від 27.04.2006
№ 661 від 11.05.2006
№ 754 від 25.05.2006
№ 1586 від 15.11.2006
№ 658 від 26.04.2007
№ 805 від 06.06.2007
№ 1095 від 05.09.2007
№ 1207 від 10.10.2007
№ 392 від 17.04.2008
№ 550 від 18.06.2008
№ 786 від 03.09.2008
№ 887 від 01.10.2008
№ 900 від 08.10.2008
№ 1043 від 03.12.2008
№ 1094 від 17.12.2008
№ 1134 від 27.12.2008
№ 382 від 22.04.2009
№ 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009
№ 1413 від 23.12.2009
№ 226 від 02.03.2010
№ 376 від 31.05.2010
№ 559 від 07.07.2010
№ 570 від 30.06.2010
№ 675 від 21.07.2010
№ 928 від 12.10.2010
№ 929 від 12.10.2010
№ 693 від 29.06.2011
№ 1039 від 12.10.2011
№ 1109 від 20.10.2011
№ 1125 від 02.11.2011
№ 1276 від 30.11.2011
№ 7 від 11.01.2012
№ 256 від 28.03.2012
№ 594 від 04.07.2012
№ 756 від 15.08.2012
№ 930 від 10.10.2012
№ 958 від 22.10.2012
№ 1143 від 05.12.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 649 від 04.09.2013
№ 873 від 27.11.2013
№ 894 від 04.12.2013
№ 467 від 17.09.2014
№ 29 від 28.01.2015
№ 178 від 08.04.2015
№ 379 від 27.05.2015
№ 616 від 12.08.2015
№ 628 від 26.08.2015
№ 1103 від 23.12.2015
№ 100 від 04.02.2016
№ 682 від 05.10.2016
№ 777 від 02.11.2016
№ 1061 від 16.12.2016
№ 109 від 01.03.2017
№ 294 від 26.04.2017
№ 319 від 11.05.2017
№ 565 від 09.08.2017
№ 922 від 06.12.2017
№ 998 від 13.12.2017
№ 1095 від 06.09.2017
№ 499 від 20.06.2018
№ 660 від 22.08.2018
№ 687 від 29.08.2018
№ 809 від 03.10.2018
№ 892 від 31.10.2018
№ 1004 від 28.11.2018
№ 1152 від 27.12.2018
№ 209 від 27.02.2019
№ 724 від 14.08.2019}

З метою забезпечення ефективної участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна;

перелік центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 226 від 02.03.2010}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. № 1371

ПОРЯДОК
участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна

1. Центральні органи виконавчої влади, включені до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях (далі - перелік), беруть участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України (далі - міжнародні організації), та відповідають за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 02.03.2010}

2. Загальне забезпечення та координація діяльності, пов'язаної з участю центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, здійснюються МЗС.

3. Центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у діяльності міжнародних організацій, зобов'язані:

ефективно використовувати потенційні можливості зазначених організацій з метою зміцнення національної безпеки України, забезпечення її політичних, соціально-економічних та екологічних інтересів, прискорення економічних реформ;

забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

вживати заходів до забезпечення своєчасної сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій згідно з умовами участі в них;

стежити за дотриманням прав Української Сторони, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, а також за виконанням іншими членами міжнародних організацій їх зобов'язань.

4. На підставі наданих у встановленому порядку головними розпорядниками коштів бюджетних запитів Мінфін щороку передбачає з урахуванням фінансових можливостей у загальному фонді державного бюджету:

1) кошти для сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій, членство в яких набуто відповідно до міжнародних договорів України, укладених від імені України, Кабінету Міністрів України (міждержавних, міжурядових договорів):

для МЗС у складі видатків державного бюджету на зовнішньополітичну діяльність;

для інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання фінансових зобов'язань перед міжнародними організаціями, у складі інших видатків державного бюджету (які не віднесені до видатків державного бюджету на зовнішньополітичну діяльность);

2) кошти для сплати внесків до міжнародних організацій, членство в яких набуто відповідно до міжнародних договорів України, укладених від імені центральних органів виконавчої влади (міжвідомчих договорів), у складі видатків державного бюджету на керівництво, управління та забезпечення діяльності цих органів.

Порядок, передбачений підпунктом 1 цього пункту, застосовується лише у тих випадках, коли під час вступу до міжнародної організації єдиним джерелом довготермінового здійснення видатків, пов'язаних із сплатою внесків до бюджету міжнародної організації, були визначені кошти державного бюджету (загального фонду бюджету).

5. Мінфін на підставі поданих центральними органами виконавчої влади (головними розпорядниками коштів державного бюджету) бюджетних запитів щороку враховує у спеціальному фонді державного бюджету відповідні асигнування для сплати внесків до міжнародних організацій, під час вступу до яких джерелом здійснення видатків було визначено позабюджетні кошти, які згідно із законодавством включено до складу спеціального фонду державного бюджету.

Центральні органи виконавчої влади забезпечують сплату внесків до бюджетів тих міжнародних організацій, під час вступу до яких джерелом здійснення цих видатків було визначено кошти, залучені від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, або інші позабюджетні кошти, які згідно із законодавством не включені до складу спеціального фонду державного бюджету.

6. Контроль за сплатою внесків із загального фонду до бюджетів міжнародних організацій здійснюється Мінфіном разом з центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання фінансових зобов'язань перед цими організаціями.

Контроль за сплатою внесків із спеціального фонду до бюджетів міжнародних організацій, яка проводиться за рахунок коштів, залучених від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, або інших позабюджетних коштів, які згідно із законодавством не включено до складу спеціального фонду державного бюджету, здійснюється центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання фінансових зобов'язань перед цими організаціями.

7. Повноваження на участь у роботі міжнародних організацій та їх органів, а також на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів у рамках міжнародних організацій надаються у порядку, визначеному законодавством.

8. Представники центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у заходах міжнародних організацій, керуються письмовими директивами, вказівками, технічними завданнями, що готуються у встановленому порядку центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання зобов'язань, які випливають із членства України у відповідній міжнародній організації.

9. У разі вступу України до міжнародної організації центральний орган виконавчої влади, який відповідатиме за участь України у діяльності цієї організації, за погодженням з МЗС та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку.

10. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання зобов'язань, що випливають із членства України у відповідній міжнародній організації, може залучати до участі в її діяльності інші центральні органи виконавчої влади, не зазначені у переліку, а також представників інших державних органів, підприємств та організацій різних форм власності за їх згодою.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 02.03.2010}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. № 1371
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1276)

ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

Міжнародні організації та їх органи

Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи

1. Організація Об'єднаних Націй (ООН) та її головні органи:


Генеральна Асамблея та її органи, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада з опіки

МЗС

Міжнародний Суд

МЗС, Мін'юст

Органи, фонди, програми ООН та її головних органів:


Всесвітня продовольча програма

ДСНС, МЗС, Мінагрополітики

Глобальний екологічний фонд

Мінприроди, МЗС

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МЗС, МОЗ, МВС, Держмолодьспорт, Держслужба соцзахворювань за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комісія ООН з питань роззброєння

МЗС, Міноборони

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)

Мін'юст, Мінекономрозвитку, МЗС

Комітет експертів ООН з управління глобальною геопросторовою інформацією (UN-GGIM)

Держгеокадастр

Комітет з економічних, соціальних та культурних прав

Мінсоцполітики, Мін'юст, МЗС, МВС, Мінекономрозвитку, Мінкультури, МОЗ, МОН, ДСНС, Держпраці за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МВС, Міноборони, МЗС, Держстат, Держпраці, Держмолодьспорт за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з ліквідації расової дискримінації

Мінкультури, Мін'юст, МВС, МЗС, Держкомтелерадіо, МОН за участю Генеральної прокуратури України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з насильницьких зникнень

Національна поліція, МВС, СБУ, Міноборони, Мін’юст, МЗС

Комітет з питань використання космічного простору в мирних цілях

ДКА, МЗС

Комітет з питань інформації

МЗС, Державне агентство з питань електронного урядування, Держкомтелерадіо

Комітет з прав дитини

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МЗС, МОЗ, МВС, Міноборони, Держмолодьспорт, Держпраці за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з прав інвалідів

Мінсоцполітики, Мін'юст, МОЗ, Мінрегіон, Держкомтелерадіо, Мінінфраструктури, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з прав людини

Мін'юст, МЗС, МВС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінкультури, Міноборони, Держкомтелерадіо, Держпраці за участю Генеральної прокуратури України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет проти катувань

Мін'юст, МВС, Міноборони, МОН, МОЗ, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмолодьспорт, МЗС за участю Генеральної прокуратури України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)

Мінекономрозвитку, МЗС, Антимонопольний комітет, Мін'юст, Держінвестпроект

Конференція з роззброєння

МЗС, Міноборони

Об'єднана програма ООН з питань ВІЛ/СНІДу

Держслужба соцзахворювань, МОЗ, МЗС, Мін'юст, МОН, МВС, Держмолодьспорт, Держпраці

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Мінприроди, МЗС

Програма ООН з населених пунктів - Хабітат

Мінрегіон, МЗС, Мінприроди

Програма розвитку ООН (ПРООН)

Мінекономрозвитку, МЗС, Мінприроди, МОН, Мінсоцполітики, Держмолодьспорт, Держінвестпроект, Держслужба соцзахворювань

Рада ООН з прав людини

МЗС, Мін'юст, МОН, МВС, Мінкультури, Мінсоцполітики, Міноборони, Мінрегіон, Держкомтелерадіо, МОЗ, Держмолодьспорт, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держстат, Держпраці, СБУ за участю Генеральної прокуратури України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Мін'юст, МЗС, МВС

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

ДМС, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Управління ООН з наркотиків і злочинності

Національна поліція, МВС, Мін’юст, МЗС, МОЗ, Мінсоцполітики, ДМС, Держлікслужба, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, СБУ за участю Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро

Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА)

МОЗ, Мінекономрозвитку, МЗС, Мінсоцполітики, Мін'юст, Держстат, МОН, Держмолодьспорт

Допоміжні органи Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) та органи, пов'язані з ЕКОСОР:


Комісія із становища жінок

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МЗС, Держмолодьспорт, Держпраці, МВС

Комісія з наркотичних засобів

МОЗ, Держлікслужба, СБУ (за згодою), МВС, МЗС

Комісія з народонаселення та розвитку

Держстат, МЗС, Мінсоцполітики, Мін'юст, МОН, Держмолодьспорт

Комісія з науки і техніки з метою розвитку

МОН, МЗС

Комісія із запобігання злочинності та карного правосуддя

МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС

Комісія соціального розвитку

Мінсоцполітики, МЗС, МОН, Держмолодьспорт

Комісія сталого розвитку

Мінприроди, МЗС, Агентство держмайна, Мінекономрозвитку

Міжнародний комітет з контролю над наркотиками

МОЗ, Держлікслужба

Статистична комісія

Держстат, МЗС

Форум ООН з лісів

Держлісагентство, Мінагрополітики, МЗС

Група експертів ООН з географічних назв

Мінагрополітики, Держгеокадастр

Європейська економічна комісія (ЄЕК ООН):


дворічні сесії

Мінекономрозвитку, МЗС

допоміжні органи ЄЕК ООН:


- Комітет з внутрішнього транспорту

Мінінфраструктури, ДФС

- Комітет з екологічної політики

Мінприроди

- Комітет з житлового господарства та землекористування

Мінрегіон, Мінагрополітики, Держгеокадастр

- Комітет із сталої енергетики

Міненерговугілля, Держенергоефективності, НКРЕ

- Комітет лісового господарства та лісової промисловості

Держлісагентство

- Комітет з питань економічного співробітництва та інтеграції (КЕСІ)

Мінекономрозвитку, Мінфін, МВС, ДМС, МОН, ДФС, Держінвестпроект

- Комітет з торгівлі

Мінекономрозвитку

- Конференція європейських статистиків

Держстат

2. Спеціалізовані установи ООН та інші автономні міжурядові організації системи ООН:


Багатостороннє агентство з питань гарантій інвестицій (БАГІ)

Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС, Держінвестпроект за участю Національного банку

Всесвітній поштовий союз (ВПС)

Мінінфраструктури, НКРЗІ, МЗС

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)

ДСНС, МЗС

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Мінекономрозвитку, МОН, МЗС, Антимонопольний комітет

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

МОЗ, МЗС, Мін'юст, Держслужба соцзахворювань, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Держпродспоживслужба

Всесвітня туристична організація (ВТО)

Мінекономрозвитку, МЗС

Міжнародна асоціація розвитку (МАР)

Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС за участю Національного банку

Міжнародна морська організація (ІМО)

Мінінфраструктури, Морська адміністрація, МЗС, Мін'юст

Міжнародна організація праці (МОП)

Мінсоцполітики, МЗС, Мін'юст, Мінінфраструктури, МОН, Держпраці, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Держгірпромнагляд за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Мінінфраструктури, Державіаслужба, МЗС, МВС, ДМС

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС за участю Національного банку

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Міненерговугілля, Держатомрегулювання, СБУ, МЗС, ДАЗВ

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін'юст за участю Рахункової палати та Національного банку

Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС за участю Національного банку

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, НКРЗІ, Державне агентство з питань електронного урядування, МЗС

Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ)

Мінкультури, МЗС

Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів

Мін'юст

Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО)

Національна комісія у справах ЮНЕСКО, МЗС, МОН, Мінкультури

Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО

МОН за участю Національної академії наук

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

Мінекономрозвитку, МЗС, Агентство держмайна, Мінприроди, Держінвестпроект

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)

Мінагрополітики, МЗС

Європейська лісова комісія ФАО

Держлісагентство

Комісія з фітосанітарних заходів ФАО

Держпродспоживслужба, Мінагрополітики, МЗС

Комітет Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН з лісового господарства

Мінагрополітики, Держлісагентство

Спільна комісія ФАО/ВООЗ із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус

МОЗ, Держпродспоживслужба, МЗС

3. Міжнародні організації, що не входять до системи ООН:


Асоціація національних картографо-геодезичних та кадастрових служб європейських країн (EuroGeographics)

Держгеокадастр

Вассенаарська домовленість

МЗС, Мінекономрозвитку, Держекспортконтроль, СБУ, ДФС

Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій (IOTA)

ДФС

Всесвітня митна організація

ДФС, МЗС

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ)

Держпродспоживслужба, Мінагрополітики, МЗС

Гаазька конференція з міжнародного приватного права

Мін'юст, МЗС

Глобальна ініціатива боротьби з актами ядерного тероризму

СБУ, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС, ДАЗВ

Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей 

ДФС

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки

Держфінмоніторинг

Енергетичне співтовариство:

Міненерговугілля, НКРЕ, Держенергоефективності, МЗС, Мін'юст, Мінприроди, Мінекономрозвитку

Рада Міністрів, Постійно діюча група високого рівня

Міненерговугілля

Рада регуляторних органів

НКРЕ

Робоча група з питань енергоефективності

Держенергоефективності

Робоча група з питань відновлюваних джерел енергії

Держенергоефективності

Робоча група з питань статистики

Держстат

Робоча група з питань охорони навколишнього середовища

Мінприроди

Європейська і середземноморська організація захисту рослин (ЄОЗР)

Держпродспоживслужба, Мінагрополітики, МЗС

Європейська конференція адміністрацій зв'язку (СЕПТ)

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, НКРЗІ

Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА)

Мінінфраструктури, Державіаслужба, МЗС

Європейська організація вищих органів фінансового контролю

Рахункова палата (за згодою)

Європейська організація супутникового зв'язку (ЄВТЕЛСАТ)

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, МЗС, ДКА

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін'юст, ДАЗВ, Держінвестпроект

Комісія по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)

Держрибагентство, Мінагрополітики, МЗС, Мінприроди, МОН

Комітет супутникового нагляду за Землею

ДКА

Міжагентський комітет з космічного сміття (МККС)

-"-

Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння

Мінагрополітики, Держпродспоживслужба

Міжнародна гідрографічна організація (МГО)

Морська адміністрація, Мінінфраструктури, МЗС

Міжнародна група із спостережень Землі з космосу

ДКА

Міжнародна електротехнічна комісія

Мінекономрозвитку, Агентство держмайна, МЗС

Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма "EUREKA"

МОН

Міжнародна картографічна організація

Держгеокадастр

Міжнародна організація виноградарства та виноробства

Мінагрополітики, МЗС

Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю

Рахункова палата (за згодою)

Міжнародна організація законодавчої метрології

Мінекономрозвитку

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

ДМС, МВС, СБУ, МЗС, МОН, Мінсоцполітики, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби

Міжнародна організація з цукру (МОЦ)

Мінагрополітики

Міжнародна організація комісій з цінних паперів

НКЦПФР

Міжнародна організація космічного зв'язку "Інтерсупутник"

ДКА, МЗС

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)

Національна поліція, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МОЗ, Держлікслужба

Міжнародна організація мобільного супутникового зв'язку (МОМСЗ)

ДКА, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Міжнародна організація стандартизації

Мінекономрозвитку, МЗС

Технічний комітет Міжнародної організації стандартизації "Авіаційна і космічна техніка"

Мінекономрозвитку, ДКА

Міжнародна рада армійського спорту

Міноборони

Міжнародна рада архівів

Укрдержархів

Міжнародна рада по зерну (МРЗ)

Мінагрополітики, Держпродспоживслужба

Міжнародна система співробітництва фармацевтичних інспекцій

Держлікслужба

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

МОЗ

Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії (IRENA)

Держенергоефективності, Мінрегіон, МЗС

Міжнародне бюро виставок (МБВ)

Мінекономрозвитку, МЗС

Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин

Мінагрополітики, Держпродспоживслужба, МЗС

Міжнародний транспортний форум (МТФ)

Мінінфраструктури, МЗС

Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ)

МОН

Міжурядова комісія з питань виконання Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія

Мінінфраструктури, МЗС, Держінвестпроект

Міністерська конференція по захисту лісів Європи (Лісова Європа)

Держлісагентство, Мінагрополітики

Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР)

МОН, МЗС

Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД)

МОН, ДАЗВ

Організація Євроазіатського співробітництва державних метрологічних установ

Мінекономрозвитку

Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ та її основні органи:


Рада глав держав, Рада міністрів закордонних справ, Рада національних координаторів, Рада постійних представників, Секретаріат

МЗС

галузеві робочі групи ГУАМ:


- Робоча група з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків

СБУ (за згодою), МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДФС, МОЗ, Держлікслужба за участю Генеральної прокуратури України

- Робоча група з питань економіки та торгівлі

Мінекономрозвитку

- Робоча група з питань енергетики

Міненерговугілля

- Робоча група з питань інформаційних технологій

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державне агентство з питань електронного урядування

- Робоча група з питань культури, освіти і науки

МОН, Мінкультури

- Робоча група з питань надзвичайних ситуацій

ДСНС

- Робоча група з питань транспорту

Мінінфраструктури

- Робоча група з питань туризму

Мінекономрозвитку

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та її основні органи:


Саміт глав держав та урядів, Рада міністрів закордонних справ, Постійна рада

МЗС

Антитерористичний підрозділ ОБСЄ

СБУ, МВС, МЗС

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини

Мін'юст, МВС, ДМС, МОН, Мінкультури, МЗС

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин

Мінкультури, Мін'юст, МОН, МЗС, МВС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації

Держкомтелерадіо, МЗС

Спеціальний представник ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми

МВС, МОН, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Форум ОБСЄ з питань економіки та довкілля, координатор ОБСЄ з питань економіки та довкілля

Мінекономрозвитку, Мінприроди, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, МЗС

Форум ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки

Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, МЗС

Центр запобігання конфліктам

Міноборони, МВС, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Організація з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО)

Держрибагентство, Мінагрополітики, МЗС

Європейська асоціація національних метрологічних установ

Мінекономрозвитку

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ)

МЗС, Міноборони, Мінприроди, МВС, ДСНС, Мінекономрозвитку, Мінфін, СБУ

Організація співдружності залізниць (ОСЗ)

Мінінфраструктури

Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)

МЗС, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Держтуризмкурорт, Мінагрополітики, Мінкультури, МОН, МОЗ, Мінприроди, Міненерговугілля, ДСНС, Мінфін, МВС, ДФС, Нацдержслужба

Постійна палата третейського суду

МЗС, Мін'юст

Рада Європи (РЄ):

МЗС

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

Національне агентство з питань запобігання корупції, Мін’юст, МЗС, МВС, Національна поліція, СБУ за участю Генеральної прокуратури України

Група експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (GRETA)

Мінсоцполітики, Національна поліція, МВС, Мін’юст, МОН

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості

Мінкультури, Мін'юст, МОН, МВС, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Європейський комітет проти катувань

Мін'юст, МВС, МОЗ, МОН, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Європейський суд з прав людини

Мін'юст, МВС, МЗС

Комісар Ради Європи з прав людини

-"-

Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

Мінкультури, МОН, Держкомтелерадіо, Мін'юст, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

Держфінмоніторинг, МВС, ДФС, СБУ, Мін'юст, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, МЗС за участю Генеральної прокуратури України та Національного банку

Комітет експертів Ради Європи по боротьбі з тероризмом

СБУ, МЗС

Комітет Сторін Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Мінсоцполітики, Мін’юст, МЗС, Національна поліція

Консультативний комітет Європейської конвенції про правовий статус працівниківмігрантів

Мінсоцполітики, Держпраці, ДМС, МВС, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Консультативний комітет Рамкової конвенції про захист національних меншин

Мінкультури, Мін'юст, МОН, Держкомтелерадіо, МВС, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Конференція Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму

Мін’юст, Держфінмоніторинг, Національна поліція, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за участю Національного антикорупційного бюро, Національного банку

Урядовий комітет Європейської соціальної хартії

Мінсоцполітики, Мін'юст, МЗС, Держгірпромнагляд за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)

МОН, Держрибагентство, Мінагрополітики

Світова асоціація автомобільних магістралей

Мінінфраструктури, Укравтодор

Світова організація торгівлі (СОТ)

Мінекономрозвитку, МЗС, Мінагрополітики, Мінфін, Мін'юст, Агентство держмайна, Держпродспоживслужба

Секретаріат Договору про Антарктику

МОН, МЗС, Держрибагентство, Мінагрополітики, Мінприроди

Технічний комітет по стандартизації географічної інформації

Мінагрополітики, Держгеокадастр

Український науковотехнологічний центр

МОН

Центральноєвропейська ініціатива

МЗС, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінкультури, МОН, Мінприроди, Міненерговугілля, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Держтуризмкурорт, Держкомтелерадіо, Нацдержслужба

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР)

Мінфін, Мінекономрозвитку за участю Національного банку

Європейська комісія з фармакопеї

Держлікслужба, МОЗ

4. Конвенційні органи:


Виконавчий орган Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Мінприроди

Договір до Енергетичної хартії та пов'язані з ним документи (ДЕХ)

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, НКРЕ, МЗС

Дунайська комісія

Морська адміністрація, Мінінфраструктури, МЗС

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль)

Мінінфраструктури, Державіаслужба, МЗС, Міноборони

Змішана комісія із застосування Угоди про рибальство у водах Дунаю

Держрибагентство, Мінагрополітики, МЗС

Зустріч Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція)

Мінприроди, Мін'юст, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Зустріч Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо)

Мінприроди, МЗС, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, ДСНС, Мінекономрозвитку, Агентство держмайна, Мінрегіон, Мін'юст

Комісія по захисту Чорного моря від забруднення Конвенції про захист Чорного моря від забруднення

Мінприроди, МЗС

Комітет Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту у Чорноморському регіоні

Мінінфраструктури, Морська адміністрація

Консультативна комісія з відкритого неба

МЗС, Міноборони

Конференція держав - учасниць Конвенції ООН проти корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції, Мін’юст, МЗС, Національна поліція, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за участю Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро

Конференція держав - учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення

МЗС, МОЗ, Держпродспоживслужба, Міноборони, СБУ

Конференція Договірних сторін Конвенції про водно-болотні угіддя (Рамсарська конвенція)

Мінприроди, МЗС

Конференція Сторін Базельської конвенції по контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням

-"-

Конференція Сторін Віденської конвенції про охорону озонового шару

-"-

Конференція Сторін Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття

Мінприроди, МЗС

Конференція Сторін Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці

-"-

Конференція Сторін Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин

-"-

Конференція Сторін Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Мінприроди, МЗС, Держрибагентство, Мінагрополітики

Конференція Сторін Конвенції про охорону біологічного різноманіття

Мінприроди, МЗС

Конференція Сторін Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

Мінкультури, МЗС

Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Мінприроди, МЗС, Мінекономрозвитку

Конференція Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Держтуризмкурорт, ДСНС, МЗС, Агентство держмайна, Держлісагентство, Держводагентство, Мінагрополітики

Конференція Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі

МОЗ, Мінприроди

Конференція Сторін Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

Мінприроди, МЗС

Конференція учасників Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Національна поліція, МВС, Мін’юст, МЗС, СБУ за участю Генеральної прокуратури України

Координуючий орган Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

ДФС, Пенсійний фонд України

Міжнародна комісія із захисту річки Дунай

Мінприроди, МЗС

Міжнародний орган з морського дна

Мінприроди, МЗС, МОН

Міжнародний трибунал з морського права

МЗС, Мін'юст, Мінінфраструктури

Міжурядова організація з міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ)

Мінінфраструктури

Нарада Сторін з виконання Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

Мінприроди, Держводагентство

Нарада Сторін з розгляду виконання зобов'язань за Конвенцією про безпеку поводження з ядерним паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

Держатомрегулювання, ДСНС, Міненерговугілля, ДАЗВ, МЗС

Нарада Сторін з розгляду виконання зобов'язань за Конвенцією про ядерну безпеку

Держатомрегулювання, Мінерговугілля, ДАЗВ, МЗС

Нарада Сторін Монреальського протоколу з речовин, що руйнують озоновий шар

Мінприроди, МЗС

Нарада Сторін Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів

-"-

Нарада Сторін Угоди про збереження кажанів в Європі

-"-

Нарада Сторін Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану

-"-

Підготовча комісія Організації з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

МЗС, ДКА

Постійний комітет Конвенції про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ існування в Європі

Мінприроди, МЗС

Спільна консультативна група

МЗС, Міноборони

5. Міжнародні організації, у роботі яких Україна бере участь як спостерігач або асоційований член:


Генеральна конференція з мір і ваги

Мінекономрозвитку

Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

Держфінмоніторинг, СБУ

Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН)

МОН

Європейський комітет із стандартизації

Мінекономрозвитку

Європейський комітет із стандартизації в електротехніці

-"-

Комісія з охорони морського довкілля Балтики (ГЕЛКОМ)

Мінприроди, МЗС

Комітет з інвестицій Організації економічного співробітництва та розвитку

Мінекономрозвитку

Комітет зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку

Мінекономрозвитку

Комітет з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку

Нацдержслужба

Міждержавна рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі країн - учасниць СНД

Держгеокадастр

Міжнародна конференція протидії наркотикам

МОЗ, СБУ (за згодою), МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДФС, Держлікслужба

Міжнародна організація франкофонії (МОФ)

МЗС, Мінекономрозвитку, МОН, Мінкультури

Міжнародна організація цивільної оборони (МОЦО)

ДСНС, МЗС

Організація американських держав

МЗС

Рада держав Балтійського моря

МЗС, Мінсоцполітики, МОН, Держатомрегулювання

Робоча група з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку

Мінекономрозвитку, Держпідприємництво

Комітет з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку

Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку

Комітет з податкових питань Організації економічного співробітництва та розвитку (Base Erosion and Profit Shifting)

Мінфін, МЗС, ДФС

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 583 від 23.04.2003, № 1145 від 24.07.2003, № 618 від 12.05.2004, № 784 від 17.06.2004, № 792 від 21.06.2004, № 1571 від 17.11.2004, № 480 від 16.06.2005, № 582 від 27.04.2006, № 661 від 11.05.2006, № 754 від 25.05.2006, № 1586 від 15.11.2006, № 658 від 26.04.2007, № 805 від 06.06.2007, № 1095 від 05.09.2007, № 1207 від 10.10.2007, № 392 від 17.04.2008, № 550 від 18.06.2008, № 786 від 03.09.2008, № 887 від 01.10.2008, № 900 від 08.10.2008, № 1043 від 03.12.2008, № 1094 від 17.12.2008, № 1134 від 27.12.2008, № 382 від 22.04.2009, № 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1413 від 23.12.2009; в редакції Постанови КМ № 226 від 02.03.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 376 від 31.05.2010, № 559 від 07.07.2010, № 570 від 30.06.2010, № 675 від 21.07.2010, № 928 від 12.10.2010, № 929 від 12.10.2010, № 693 від 29.06.2011, № 1039 від 12.10.2011, № 1109 від 20.10.2011, № 1125 від 02.11.2011; в редакції Постанови КМ № 1276 від 30.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 7 від 11.01.2012, № 256 від 28.03.2012, № 594 від 04.07.2012, № 756 від 15.08.2012, № 930 від 10.10.2012, № 958 від 22.10.2012, № 1143 від 05.12.2012, № 380 від 29.05.2013, № 649 від 04.09.2013, № 873 від 27.11.2013, № 894 від 04.12.2013, № 467 від 17.09.2014, № 29 від 28.01.2015, № 178 від 08.04.2015, № 379 від 27.05.2015, № 616 від 12.08.2015, № 628 від 26.08.2015, № 1103 від 23.12.2015, № 100 від 04.02.2016, № 682 від 05.10.2016, № 777 від 02.11.2016, № 1061 від 16.12.2016, № 109 від 01.03.2017, № 294 від 26.04.2017, № 319 від 11.05.2017, № 565 від 09.08.2017, № 922 від 06.12.2017, № 998 від 13.12.2017, № 1095 від 06.09.2017, № 499 від 20.06.2018, № 660 від 22.08.2018, № 687 від 29.08.2018, № 809 від 03.10.2018, № 892 від 31.10.2018, № 1004 від 28.11.2018, № 1152 від 27.12.2018, № 209 від 27.02.2019, № 724 від 14.08.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. № 1371

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. № 474 "Про впорядкування участі міністерств і відомств у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 264).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 107 "Про внесення змін до деяких рішень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 188).

3. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 620 "Питання створення та організації роботи Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО".

4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 169 "Про створення Національної комісії України із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 265).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1081 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. № 474" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1054).

6. Пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. № 1489 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1693).вгору