Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018134
Документ 134-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 134
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994 “Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 27, ст. 1330; 2011 р., № 24, ст. 986; 2013 р., № 48, ст. 1714) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 134

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994

1. У постанові:

1) у назві та пункті 1 постанови слова “, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат” виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Установити, що:

витрати на охорону праці формуються з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності;

обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі або угоді.”.

2. У переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві переліку слова “, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат” виключити;

2) у пункті 5 слова “встановлених норм” замінити словами “норм, установлених законодавством про охорону праці та колективним договором або угодою”;

3) пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

“6. Забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про охорону праці” та колективного договору або угоди.

7. Проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.”.вгору