Документ 130-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 130
Київ

Про внесення змін до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1790 (Офіційний вісник України,  2003 р., № 47, ст. 2434), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 130

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Ці Правила визначають порядок приймання, зберігання, роздрібної торгівлі і надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу (далі - газ) для побутових потреб населення та інших споживачів суб’єктами господарювання, які зареєстровані в установленому порядку.

Реалізація газу для побутових потреб населення, придбаного безпосередньо суб’єктами господарювання на спеціалізованому аукціоні з продажу газу для потреб населення, відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2483), здійснюється ними через власні або орендовані майнові об’єкти (крім автомобільних газозаправних станцій).

Роздрібна торгівля та надання послуг з постачання газу здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що видається Держпраці (далі - дозвіл Держпраці).”.

2. У пункті 5 слова “спеціалізованих підприємств” замінити словами “суб’єктів господарювання”.

3. У пункті 6 слова “у спеціалізованих підприємствах” виключити.

4. У пункті 7 слова “та здійснювати повірку (державну метрологічну атестацію) засобів вимірювальної техніки” виключити.

5. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8. Режим роботи пунктів реалізації газу встановлюється відповідно до законодавства.

9. На фасаді пункту реалізації газу розміщується вивіска із зазначенням найменування суб’єкта господарювання. Біля входу до пункту реалізації газу в доступному для огляду місці розміщується інформація про розклад роботи.”.

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Суб’єкт господарювання в пунктах реалізації газу повинен забезпечити наявність у доступному для огляду місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування і місцезнаходження такого суб’єкта господарювання, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому ці Правила, витяги із Закону України “Про захист прав споживачів”.”.

7. У пункті 12 слова “і про порядок продажу газу” виключити.

8. Абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

“13. Розрахунки за придбаний газ можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства.”.

9. Пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. У разі придбання газу неналежної якості споживач має право вимагати від суб’єкта господарювання задоволення вимог, передбачених статтею 8 Закону України “Про захист прав споживачів”.”.

10. Абзаци перший і другий пункту 15 виключити.

11. У пункті 21:

1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“суб’єкти господарювання, які мають дозвіл Держпраці, забезпечені аварійно-диспетчерськими службами, оперативним зв’язком “104”, підрозділами аварійно-відновних робіт, а також мають виробничу базу, необхідну для виконання всіх видів робіт для забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання (далі - спеціалізовані суб’єкти господарювання);

інші суб’єкти господарювання, які мають дозвіл Держпраці.”;

2) в абзаці четвертому цифри “04” замінити цифрами “104”, а слово “підприємств” - словами “суб’єктів господарювання”.

12. У тексті Правил слова “суб’єкт підприємницької діяльності” в усіх відмінках і числах замінити словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі.вгору