Про символіку Служби безпеки України
Указ Президента України; Опис, Порядок, Перелік від 14.02.2002129/2002
Документ 129/2002, поточна редакція — Редакція від 22.08.2016, підстава - 343/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про символіку Служби безпеки України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 484/2015 ( 484/2015 ) від 21.08.2015
N 343/2016 ( 343/2016 ) від 22.08.2016 }

1. Заснувати емблему і прапор Служби безпеки України, герб
Центрального управління, бойові прапори військових частин,
службові прапори органів, підрозділів і навчальних закладів цієї
Служби та штандарт її Голови.
2. Затвердити:
опис та малюнок емблеми Служби безпеки України (додатки N 1 і
N 2);
опис та малюнок прапора Служби безпеки України (додатки N 3 і
N 4);
опис та малюнок герба Центрального управління Служби безпеки
України (додатки N 5 і N 6);
опис та малюнок базового зразка Бойового прапора військової
частини Служби безпеки України (додатки N 7 і N 8);
опис та малюнок базового зразка Службового прапора органу,
підрозділу, навчального закладу Служби безпеки України (додатки
N 9 і N 10);
опис та малюнок штандарта Голови Служби безпеки України
(додатки N 11 і N 12);
порядок використання емблеми і прапора Служби безпеки України
та герба її Центрального управління (додаток N 13), штандарта
Голови Служби безпеки України (додаток N 14).
3. Установити, що військові частини Служби безпеки України,
зазначені в додатку N 15 до цього Указу, можуть мати власні бойові
прапори. Описи зазначених прапорів, описи та малюнки службових
прапорів, а також перелік органів, підрозділів і навчальних
закладів, які можуть мати ці прапори, та порядок їх використання
затверджуються Головою Служби безпеки України за погодженням з
Комісією державних нагород та геральдики.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 2002 року
N 129/2002

Додаток N 1
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ОПИС
емблеми Служби безпеки України

Емблема Служби безпеки України являє собою прямий
рівносторонній хрест із розбіжними кінцями синього кольору і
золотими пружками.
У центрі емблеми вміщено зображення Знака Княжої Держави
Володимира Великого золотого кольору на синьому полі в обрамленні
вінка з дубового листя жовтого металу.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 2
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002

МАЛЮНОК
емблеми Служби безпеки України
( 129а/2002 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 3
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002

ОПИС
прапора Служби безпеки України

Прапор Служби безпеки України являє собою прямокутне
полотнище малинового кольору зі співвідношенням сторін 2:3.
У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Служби
безпеки України. Висота емблеми становить 2/3 висоти полотнища, а
ширина - 1/2 ширини полотнища. Діаметр вінка становить 1/4 ширини
полотнища.
Обидві сторони полотнища ідентичні.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 4
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
МАЛЮНОК
прапора Служби безпеки України
( 129а/2002 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 5
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ОПИС
герба Центрального управління
Служби безпеки України

Герб Центрального управління Служби безпеки України являє
собою круглий щит малинового кольору з золотим окуттям, на тлі
якого розміщено геральдичний знак Служби безпеки України.
Геральдичний знак складається з емблеми Служби безпеки України, на
тлі якої розміщено зображення лікторської фасції (в'язка різок з
двосічною сокирою) і двох схрещених мечів вістрям угору.
Зображення мечів, лікторської фасції - золоті.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 6
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
МАЛЮНОК
герба Центрального управління
Служби безпеки України
( 129а/2002 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 7
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ОПИС
базового зразка Бойового прапора військової
частини Служби безпеки України

Бойовий прапор військової частини Служби безпеки України
(далі - Бойовий прапор) являє собою малинове квадратне полотнище
розміром 130 х 130 см.
На лицьовій стороні Бойового прапора в центрі розміщено
зображення емблеми Служби безпеки України. В усіх кутах полотнища
вміщено зображення золотих вінків із дубового та калинового листя,
у центрі яких - геральдичний знак Служби безпеки України.
Зворотна сторона прапора містить зображення прямого
рівностороннього хреста з розбіжними кінцями синього кольору із
золотими пружками і круглим медальйоном у центрі синього кольору в
обрамленні вінка із золотого дубового листя. На тлі медальйона
зазначається номер і назва військової частини золотими літерами. В
усіх кутах полотнища вміщено зображення золотих вінків із дубового
та калинового листя. У центрі вінків - зображення двох схрещених
мечів вістрям угору і накладеної на них лікторської фасції. Вільні
сторони прапора прикрашено золотою бахромою.
Древко прапора дерев'яне, чорного кольору. Верхівка древка
стріловидна з жовтого металу, в центрі якої вміщено емблему Служби
безпеки України.
До основи верхівки древка прикріплено подвійну синю стрічку з
бантом. Краї стрічки обрамлено золотою лиштвою. Стрічка містить
напис золотими літерами "Безпека держави - безпека народу" і
орнамент із зображенням золотого дубового та калинового листя. На
одному кінці стрічки - зображення Знака Княжої Держави Володимира
Великого, на іншому - емблеми Служби безпеки України на малиновому
тлі. Кінці стрічки прикрашено золотою бахромою.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 8
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
МАЛЮНОК
базового зразка Бойового прапора військової
частини Служби безпеки України
( 129а/2002 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 9
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ОПИС
базового зразка Службового прапора органу,
підрозділу, навчального закладу Служби
безпеки України

Службовий прапор органу, підрозділу, навчального закладу
Служби безпеки України являє собою малинове прямокутне полотнище
співвідношенням сторін 2:3 із вміщеним у крижі зображенням
Державного Прапора України. Криж становить 1/2 довжини та 1/2
ширини полотнища.
У центрі вільної частини полотнища вміщено емблему органу,
підрозділу або навчального закладу Служби безпеки України. Висота
емблеми становить 1/2 висоти полотнища. Лицьова та зворотна
сторони полотнища ідентичні.
Древко прапора дерев'яне, чорного кольору. Верхівка древка
стріловидна з жовтого металу, в центрі її вміщено емблему Служби
безпеки України.
До основи верхівки древка прикріплено подвійну синю стрічку з
бантом. Краї стрічки обрамлено золотою лиштвою. Стрічка містить
напис золотими літерами "Безпека держави - безпека народу" і
орнамент із зображенням золотого дубового та калинового листя. На
одному кінці стрічки - зображення Знака Княжої Держави Володимира
Великого, на іншому - емблеми Служби безпеки України на малиновому
тлі. Кінці стрічки прикрашено золотою бахромою.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 10
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
МАЛЮНОК
базового зразка Службового прапора органу,
підрозділу, навчального закладу Служби
безпеки України
( 129а/2002 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 11
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ОПИС
штандарта Голови Служби безпеки України

Штандарт Голови Служби безпеки України являє собою малинове
квадратне полотнище розміром 90 х 90 см із зображенням у центрі
геральдичного знака Служби безпеки України. Полотнище по периметру
облямовано золотою лиштвою у вигляді орнаменту з дубового та
калинового листя. Сторони штандарта, крім верхнього краю
полотнища, прикрашено золотою бахромою.
Поле зворотної сторони штандарта без зображень.
Древко прапора дерев'яне, чорного кольору. Верхівка древка
стріловидна з жовтого металу, в центрі її вміщено емблему Служби
безпеки України. Верхній край полотнища за допомогою шнура
прикріплюється до основи верхівки древка.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 12
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
МАЛЮНОК
штандарта Голови Служби безпеки України
( 129а/2002 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 13
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ПОРЯДОК
використання емблеми і прапора Служби безпеки
України та герба її Центрального управління

1. Емблема і прапор Служби безпеки України є офіційними
відмітними символами, що вказують на належність до Служби безпеки
України, а герб Центрального управління - офіційним відмітним
символом цього Управління.
2. Емблема Служби безпеки України встановлюється у службовому
кабінеті Голови Служби безпеки України, залі засідань колегії
Центрального управління, використовується на бойових прапорах
військових частин, службових прапорах органів, підрозділів та
навчальних закладів, штандарті Голови Служби безпеки України, в
емблемах органів та підрозділів Центрального управління,
регіональних органів та навчальних закладів, у вигляді знаків
розрізнення на форменому одязі військовослужбовців Служби безпеки
України.
3. Прапор Служби безпеки України може встановлюватися на
будинках і спорудах Служби безпеки України.
4. Відтворення зображень емблеми і прапора Служби безпеки
України, герба її Центрального управління може бути виконано в
одноколірному варіанті і допускається у пропорціях, що
відповідають меті їх застосування.
5. Зображення емблеми і прапора Служби безпеки України та
герба її Центрального управління допускається на бланках службової
документації, печатках, штампах, при оформленні будинків і споруд,
на друкованій, інформаційній та сувенірній продукції, відомчих
заохочувальних відзнаках, кіно-, відео- і фотоматеріалах,
нагрудних знаках військовослужбовців Служби безпеки України.
6. В інших випадках використання емблеми і прапора Служби
безпеки України, герба її Центрального управління та порядок їх
виготовлення встановлюються Головою Служби безпеки України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 14
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ПОРЯДОК
використання штандарта Голови
Служби безпеки України

1. Штандарт Голови Служби безпеки України встановлюється в
кабінеті Голови Служби безпеки України.
2. Штандарт може використовуватися під час проведення
урочистих ритуалів та інших заходів за участю Голови Служби
безпеки України, а також за його розпорядженням під час важливих
подій державного та військового значення.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 15
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 129/2002
ПЕРЕЛІК
військових частин Служби безпеки України,
які можуть мати власні бойові прапори

1. Центральне управління Служби безпеки України.
2. Національна академія Служби безпеки України.
3. Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту
учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних
органів Служби безпеки України.
{ Текст додатка 15 в редакції Указу Президента N 343/2016
( 343/2016 ) від 22.08.2016 }

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору