Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.12.20111283
Документ 1283-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2015, підстава - 533-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 2011 р. N 1283
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 533 ( 533-2015-п ) від 08.07.2015 }
 
Про затвердження Порядку
проведення моніторингу та оцінки якості освіти
 
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 N 687 ( 687-2014-п ) від 26.11.2014 }

 
     На виконання статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. N 926 ( 926/2010 ) "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити Порядок проведення моніторингу та оцінки якості освіти, що додається.
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1283
 
ПОРЯДОК
проведення моніторингу та оцінки якості освіти
 
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }

 
     1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення моніторингу якості дошкільної, позашкільної, початкової, базової і повної загальної середньої, професійно-технічної, базової та повної вищої освіти (далі - моніторинг), а також оцінки якості початкової і базової освіти за міжнародними програмами та проектами TIMSS, PІSA, PIRLS (далі - оцінка). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     Дія цього Порядку поширюється на навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
 
     1-1. Оцінка проводиться за такими напрямами, передбаченими міжнародними програмами та проектами:
 
     математичні та природничі дисципліни (ТIMSS);
 
     грамотність читання, математична та природнича грамотність (PISA);
 
     читання та розуміння тексту (PIRLS).
{ Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     2. Основними завданнями моніторингу та оцінки є: { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     отримання об'єктивної інформації про якість освіти, стан системи освіти, а також прогнозування її розвитку;
 
     оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;
 
     забезпечення органів державної влади статистичною та аналітичною інформацією про якість освіти.
 
     3. Основними методами проведення моніторингу та оцінки є: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     об'єктивність оброблення інформації про якість освіти;
 
     системність оцінювання якості освіти;
 
     оперативність доведення до відома органів управління освітою та громадськості результатів моніторингу.
 
     4. Міністерство освіти і науки: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     визначає напрями проведення моніторингу відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;
 
     здійснює координацію проведення оцінки; { Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     затверджує плани заходів щодо проведення моніторингу та оцінки, здійснює контроль за їх виконанням. { Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     5. Інститут освітньої аналітики розробляє науково-методичне та здійснює організаційне забезпечення проведення моніторингу, узагальнює статистичну та аналітичну інформацію про якість освіти. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013, N 687 ( 687-2014-п ) від 26.11.2014 }
 
     5-1. Український центр оцінювання якості освіти здійснює організаційне забезпечення проведення оцінки.
{ Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     6. Моніторинг проводиться шляхом:
 
     збору та проведення аналізу інформації про стан системи освіти;
 
     підготовки статистичної та аналітичної інформації про якість освіти.
 
     6-1. Оцінка проводиться з урахуванням вимог, передбачених міжнародними програмами та проектами TIMSS, PІSA, PIRLS.
{ Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     7. Моніторинг проводиться на локальному, регіональному та загальнодержавному рівні.
 
     8. Об'єктами моніторингу є:
 
     інформація про учасників освітнього процесу, зокрема про стан їх здоров'я, соціальний захист, умови життя та навчання, готовність до провадження певного виду діяльності, рівень задоволення потреби в освітніх послугах;
 
     процеси, що відбуваються у системі освіти, та характеристики її стану;
 
     результати навчальної діяльності;
 
     навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.
 
     8-1. Об’єктами оцінки є:
 
     математичні та природничі дисципліни у 4 і 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів;
 
     грамотність читання, математична та природнича грамотність учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
 
     читання та розуміння тексту учнями 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
{ Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     9. Моніторинг проводить Інститут освітньої аналітики, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства (далі - виконавці), на підставі доручення Міністерства освіти і науки, яким визначаються виконавці, мета, завдання, строки проведення моніторингу і узагальнення статистичної та аналітичної інформації про якість освіти на загальнодержавному рівні.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013, N 687 ( 687-2014-п ) від 26.11.2014 }
 
     9-1. Оцінку проводить Український центр оцінювання якості освіти на підставі доручення Міністерства освіти і науки.
{ Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     10. Методами проведення моніторингу є:
 
     опитування різних груп респондентів;
 
     тестування;
 
     збір статистичних даних про стан системи освіти за встановленою виконавцем формою;
 
     вивчення документів навчальних закладів, органів управління освітою.
 
     10-1. Методами проведення оцінки є:
 
     тестування;
 
     анкетування;
 
     опитування.
{ Порядок доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     11. Моніторинг проводиться п'ятьма етапами.
 
     На першому етапі визначається мета, завдання, строки, процедура, методи проведення моніторингу та критерії оцінювання.
 
     На другому етапі готуються інструктивно-методичні матеріали щодо проведення моніторингу.
 
     На третьому етапі проводиться моніторинг.
 
     На четвертому етапі проводиться аналіз результатів моніторингу, готується статистична та аналітична інформація про якість освіти.
 
     На п'ятому етапі оприлюднюється зазначена інформація.
 
     11-1. Оцінка проводиться за етапами згідно з міжнародними програмами та проектами TIMSS, PІSA, PIRLS.
{ Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     12. Міністерство освіти і науки враховує результати моніторингу та оцінки під час формування та реалізації державної політики в галузі освіти.
{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 342 ( 342-2013-п ) від 29.04.2013 }
 
     13. Моніторинг проводиться виконавцями у межах коштів, передбачених їм у відповідних бюджетах, а також за рахунок інших джерел.вгору