Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 02.12.19991264-XIV
Документ 1264-XIV, поточна редакція — Прийняття від 02.12.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52, ст. 473 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статті 9 Закону України
"Про статус суддів" ( 2862-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати суддями України безстроково:
Дніпропетровського обласного суду Перцову Віру Андріївну,
Чернусь Катерину Петрівну;
Запорізького обласного суду Булейко Ольгу Леонідівну,
Давискибу Надію Федорівну;
Луганського обласного суду Барабашева Володимира Яковича,
Пригорнєву Людмилу Іванівну;
Миколаївського обласного суду Куценко Оксану Василівну;
Бабушкінського районного суду
міста Дніпропетровська Кузнєцова Віктора Олексійовича,
Решетніка Миколу Олександровича;
Калінінського районного суду
міста Донецька Арабей Тетяну Георгіївну;
Куйбишевського районного суду
міста Донецька Фаринника Василя Івановича;
Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області Поповича Степана Степановича;
Старобільського районного суду
Луганської області Кудрявцева Ігоря Володимировича;
Баштанського районного суду
Миколаївської області Бойко Людмилу Леонідівну;
Арцизького районного суду
Одеської області Борисову Світлану Петрівну;
Острозького районного суду
Рівненської області Штогуна Сергія Григоровича;
Близнюківського районного суду
Харківської області Павлюченка Сергія Васильовича;
Вовчанського районного суду
Харківської області Струка Івана Федоровича;
Куп'янського міського суду
Харківської області Клімову Світлану Вікторівну;
Корсунь-Шевченківського районного суду
Черкаської області Ковальську Віру Володимирівну;
Черкаського районного суду
Черкаської області Скіця Миколу Івановича;
Залізничного районного суду
міста Києва Барабаш Ірину Миколаївну.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 2 грудня 1999 року
N 1264-XIVвгору