Документ 1260-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.01.2012, підстава - 1364-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2005 р. N 1260
Київ
Про затвердження Тимчасового порядку видачі
сертифіката про походження лісоматеріалів
та виготовлених з них пиломатеріалів для
здійснення експортних операцій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Відповідно до статті 3 Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"
( 2860-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасовий порядок видачі сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
здійснення експортних операцій, що додається.
2. Державному комітетові лісового господарства затвердити у
тижневий строк форму сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій ( za111-07 ) та інструкцію ( z1111-07 ) з його
заповнення.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1260
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій

1. Цей Порядок визначає механізм видачі сертифікатів про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
(далі - сертифікат) для здійснення експортних операцій.
2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що
здійснюють експортні операції з лісоматеріалами та виготовленими з
них пиломатеріалами (далі - експортери).
3. Сертифікат є обов'язковим документом під час здійснення
експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
4. Сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним
товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його
видачі.
5. Для отримання сертифіката експортери подають
територіальному органові Держлісагентства заяву за встановленою
Агентством формою, до якої додається копія (з обов'язковим
пред'явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної
накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного
квитка (для постійних лісокористувачів). { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364
( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Експортери несуть відповідальність за достовірність
інформації в поданих ним документах.
7. Сертифікат видається у день подання документів.
У разі наведення неповної або недостовірної інформації у
документах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, експортерам в
одноденний строк письмово повідомляється про відмову у видачі
сертифіката з обґрунтуванням причин.
Відмова у видачі сертифіката може бути оскаржена в
установленому законодавством порядку.вгору