Документ 124_053-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2017

ДОМОВЛЕНІСТЬ
про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади і Збройними Силами Канади


Дата підписання:

03.04.2017


Дата набрання чинності для України:

03.04.2017

Міністерство оборони України та Міністерство національної оборони Канади і Збройні Сили Канади (далі - Учасники),

визнаючи зобов’язання дотримуватися Статуту Організації Об'єднаних Націй, принципів суверенності та рівності держав, територіальної цілісності та недоторканності кордонів і невтручання у внутрішні справи інших держав;

підтверджуючи успішну співпрацю, взаємну довіру та дружбу;

розуміючи спільні інтереси стосовно міжнародного миру та безпеки, мирного врегулювання міжнародних конфліктів;

посилаючись на Угоду між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил, укладену в м. Брюсселі 19 червня 1995 року; Додатковий протокол до Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил, укладений в м. Брюсселі 19 червня 1995 року; подальший Додатковий протокол до Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил, укладений в м. Брюсселі 19 грудня 1997 року,

домовились про таке:

1. МЕТА ТА СФЕРА СПІВРОБІТНИЦТВА

(a) Метою цієї Домовленості є співробітництво в таких сферах:

(i) оборонні дослідження, розробки та виробництво;

(ii) матеріальне забезпечення галузі оборони;

(iii) оборонна логістика;

(iv) оборонна політика і політика безпеки;

(v) військова освіта та підготовка кадрів;

(vi) будь-які інші питання у галузі оборони, що можуть бути взаємно вирішені Учасниками.

(b) Взаємодія між Учасниками може включати, але не обмежується:

(i) зустрічі уповноважених цивільних або військових посадових осіб;

(ii) зустрічі наукових експертів;

(iii) навчальні заходи та тренування;

(iv) конференції, практикуми та семінари.

2. СТАТУС ПЕРСОНАЛУ ТА ЮРИСДИКЦІЯ

Учасники застосовуватимуть до особового складу, який залучається до діяльності у рамках цієї Домовленості, механізми юрисдикції викладені в статті VII Угоди між сторонами Північноатлантичного договору, стосовно статусу їхніх збройних сил та в Угоді між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил.

3. УМОВИ ПРИБУТТЯ ТА ВІДБУТТЯ

Учасники визначатимуть умови прибуття та відбуття для персоналу, який залучається до роботи у рамках цієї Домовленості, керуючись статтею III Угоди між сторонами Північно-атлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил. Особливі вимоги до прибуття та вибуття можуть бути викладені Учасниками в будь-яких окремих домовленостях, які застосовуватимуться до конкретних видів спільної діяльності відповідно до цієї Домовленості.

4. СПОРИ

Учасники керуватимуться Угодою між державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил, для вирішення будь-яких спорів щодо відшкодування.

5. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(a) Зазначена Домовленість не створюватиме ніяких фінансових зобов'язань для її учасників, за виключенням того, що кожен учасник буде нести відповідальність за фінансові витрати які він понесе у своїх власних інтересах, у зв’язку з виконанням Домовленості.

(b) Учасники розуміють, що співробітництво відповідно до цієї Домовленості здійснюється із залученням їхніх наявних фінансових, матеріальних та людських ресурсів.

6. ЗАКУПІВЛІ

(a) Учасники усвідомлюють, що ця Домовленість не є інструментом закупівель.

(b) Учасники здійснюють будь-які закупівлі, необхідні для забезпечення цієї Домовленості, відповідно до їхнього національного законодавства. Учасники розуміють, що будь-які оборонні закупівлі Канади здійснюватимуться під керівництвом Міністра громадських послуг і закупівель.

7. РОЗБІЖНОСТІ У ТЛУМАЧЕННІ ТА ЗАСТОСУВАННІ

Будь-які розбіжності щодо тлумачення або застосування цієї Домовленості вирішуються шляхом консультацій між Учасниками.

8. ДОДАТКОВІ ДОМОВЛЕНОСТІ

Учасники усвідомлюють, що:

(i) додаткові домовленості до цієї Домовленості можуть бути ухвалені та підписані уповноваженими органами, відповідно до їх національного законодавства.

(ii) такі органи, уповноважені на підписання додаткових домовленостей до цієї Домовленості, не обов’язково повинні бути підписантом цієї Домовленості.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

(a) Ця Домовленість набирає чинності з дати останнього підписання Учасниками і залишається чинною протягом п’яти (5) років. Вона автоматично продовжуватиметься на наступні річні періоди за умови, якщо дія Домовленості не буде припинена або зупинена одним із Учасників.

(b) Ця Домовленість може бути змінена та доповнена за взаємною письмовою згодою Учасників.

(c) Кожен з Учасників може вийти з цієї Домовленості в будь-який час, надіславши за шість місяців письмове повідомлення про вихід іншому Учаснику.

(d) Ця Домовленість може бути припинена в будь-який час за взаємною письмовою згодою Учасників.

Учинено в м. Оттава, 03 квітня 2017 року у двох примірниках, кожний українською, англійською та французькою мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.


За Міністерство оборони України

За Міністерство національної оборони Канади та Збройні Сили Канади


(підпис)

(підпис)


Степан Полторак
Міністр оборони України
генерал армії України

Поважний Харджит Сінгх Саджан
PC, OMM, MSM, CD, MP
Міністр національної оборони
вгору