Про Службу зовнішньої розвідки України
Указ Президента України від 14.10.20041239/2004
Документ 1239/2004, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.10.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.11.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Службу зовнішньої розвідки України

З метою дальшого вдосконалення розвідки як інструмента
формування політики держави, забезпечення національних інтересів
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити на базі Департаменту розвідки, розвідувальних
підрозділів регіональних органів Служби безпеки України Службу
зовнішньої розвідки України як спеціальний державний орган.
2. Визначити, що Служба зовнішньої розвідки України здійснює
розвідувальну діяльність у політичній, економічній,
військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та
екологічній сферах, бере участь у боротьбі з міжнародною
організованою злочинністю, тероризмом, забезпечує безпеку установ
і громадян України за кордоном і є відповідальним виконавцем та
координатором програм розвідувальної діяльності.
3. Установити, що Служба зовнішньої розвідки України є
правонаступником Департаменту розвідки Служби безпеки України
стосовно його зобов'язань, прав та обов'язків.
4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити передачу в установленому порядку Службі
зовнішньої розвідки України відповідних бюджетних призначень,
передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) для забезпечення діяльності Департаменту
розвідки, розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби
безпеки України;
передбачати у проектах Державного бюджету України на 2005 і
наступні роки бюджетні призначення для забезпечення діяльності
Служби зовнішньої розвідки України;
визначити Службу зовнішньої розвідки України замовником на
поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг
для забезпечення потреб оборони і безпеки;
вирішити за поданням Голови Служби зовнішньої розвідки
України, погодженим зі Службою безпеки України питання щодо
передачі в управління Службі зовнішньої розвідки України об'єктів
державної власності (в тому числі підприємств, установ,
організацій, створених з метою конспірації), що використовувалися
для забезпечення функціонування Департаменту розвідки,
розвідувальних підрозділів регіональних органів, та інституту
підготовки кадрів зовнішньої розвідки Національної академії Служби
безпеки України;
привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із
цим Указом.
5. Голові Служби зовнішньої розвідки України подати у
двомісячний строк:
проект Положення про Службу зовнішньої розвідки України;
пропозиції щодо внесення змін до актів Президента України, що
випливають із цього Указу.
6. Службі безпеки України до створення відповідної
інфраструктури Служби зовнішньої розвідки України:
забезпечувати потреби Служби зовнішньої розвідки України у
проведенні заходів оперативно-технічними підрозділами та
підрозділами оперативного документування Служби безпеки України;
здійснювати медичне, санаторно-курортне і соціально-побутове
забезпечення співробітників Служби зовнішньої розвідки України;
здійснювати в установленому порядку спеціальні заходи щодо
забезпечення безпеки співробітників Служби зовнішньої розвідки
України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 2004 року
N 1239/2004вгору