Документ 1231-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 868-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2011 р. N 1231
Київ
Про затвердження Порядку надання кредитів
позичальникам Державної спеціалізованої
фінансової установи "Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надання кредитів позичальникам Державної
спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву", що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1231
ПОРЯДОК
надання кредитів позичальникам
Державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву"

1. Цей Порядок визначає механізм надання кредитів на
будівництво (придбання) житла (далі - кредити) Державною
спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) особам, які є її
позичальниками відповідно до:
Положення про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584
( 584-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 996;
2003 р., N 9, ст. 390);
Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для державного пільгового кредитування
будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня
2007 р. N 519 ( 519-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 22, ст. 879);
Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для
науково-педагогічних та педагогічних працівників, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 453
( 453-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1177;
2011 р., N 26, ст. 1071).
2. Дія цього Порядку поширюється на позичальників Фонду, які
уклали договори про будівництво житла із забудовниками до 1 липня
2011 р. та кошти яких інвестовані в об'єкти, будівництво яких в
порушення умов таких договорів не розпочато або порушено строки
прийняття об'єктів в експлуатацію не менше ніж на дев'ять місяців
(далі - позичальники).
Перелік зазначених об'єктів затверджується Міжвідомчою
комісією з вирішення проблемних питань виконання Державної
програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, утвореною
Мінрегіоном, за поданням Фонду.
3. Список позичальників, які мають намір отримати кредити
відповідно до цього Порядку, а також перелік об'єктів інвестування
затверджуються правлінням Фонду. Під час формування переліку
об'єктів інвестування перевага надається об'єктам з рівнем
готовності 70 і більше відсотків.
4. Кредити надаються за рахунок коштів:
1) передбачених у державному бюджеті для надання:
пільгових довготермінових кредитів на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (в межах 30 відсотків видатків
на відповідний рік) - позичальникам, які отримали кредити
відповідно до Положення, зазначеного в абзаці другому пункту 1
цього Порядку;
кредитів на будівництво (придбання) житла для
науково-педагогічних та педагогічних працівників (в межах
30 відсотків видатків на відповідний рік) - позичальникам, які
отримали кредити відповідно до порядків, зазначених в абзацах
третьому і четвертому пункту 1 цього Порядку;
2) статутного капіталу Фонду в межах 30 відсотків обсягу
коштів, передбачених для пільгового кредитування будівництва
(реконструкції) та придбання житла на поточний рік, із
встановленням плати за користування кредитом у розмірі 3 відсотків
річних - позичальникам, які отримали кредити відповідно до
порядків, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 1
цього Порядку.
5. Забезпечення позичальників житлом здійснюється в
установленому порядку з урахуванням таких особливостей:
1) обмеження щодо надання Фондом кредиту один раз, а також
вікові обмеження не поширюються на позичальників;
2) після затвердження відповідно до пункту 3 цього Порядку
списку позичальників між регіональним управлінням Фонду та
позичальником укладається договір про порядок забезпечення житлом,
у якому передбачаються:
зобов'язання регіонального управління Фонду та позичальника
здійснити необхідні дії для отримання страхового відшкодування
відповідно до умов договору страхування ризиків Фонду та
позичальників у період будівництва житла (у разі наявності);
право позичальника на:
- самостійну організацію позовної роботи щодо виконання
забудовником, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, своїх
зобов'язань з обов'язковим залученням регіонального управління
Фонду до участі у справі як третьої особи;
- відступлення регіональному управлінню Фонду права вимоги до
забудовника, зазначеного в пункті 2 цього Порядку;
3) черговість надання кредитів визначається за датою
укладення договору, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, з
урахуванням сплати позичальниками власних внесків та основної суми
боргу. Перевага надається позичальникам, які відповідно до
кримінального процесуального законодавства є потерпілими у
кримінальних провадженнях щодо будівництва об'єктів, зазначених у
пункті 2 цього Порядку; { Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
4) розрахунок розміру кредиту здійснюється виходячи із складу
сім'ї позичальника на момент надання Фондом попереднього кредиту
(якщо у складі сім'ї позичальника відбулися зміни, які є підставою
для зменшення розміру кредиту, - нового складу сім'ї), а також
граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла, що
визначається в порядку, встановленому Мінрегіоном;
5) для сплати особистого внеску позичальникові може бути
надана в установленому порядку державна підтримка за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва
(придбання) доступного житла.
6. Рішення про надання позичальникові кредиту приймається
регіональним управлінням Фонду і підлягає погодженню його
правлінням.
7. За заявою позичальника та/або поданням регіонального
управління Фонду виконання зобов'язань позичальника перед Фондом
за попереднім кредитом зупиняється на період до стягнення у
встановленому законодавством порядку коштів із забудовника,
зазначеного в пункті 2 цього Порядку.
8. Використання отриманих від забудовника, зазначеного в
пункті 2 цього Порядку, коштів здійснюється у такій черговості:
повернення позичальникові внеску на будівництво житла;
повернення позичальникові коштів, сплачених ним у рахунок
погашення попереднього кредиту, наданого Фондом;
спрямування коштів до відповідного бюджету в рахунок
погашення зобов'язань позичальника за зазначеним кредитом.вгору