Про утворення Координаційної ради у зв'язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення, Перелік від 18.03.2015122
Документ 122-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.08.2018, підстава - 614-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 122
Київ

Про утворення Координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 614 від 22.08.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України за переліком згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 27Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 122

СКЛАД
Координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради

Міністр Кабінету Міністрів України, заступник голови Ради

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Ради

Державний уповноважений Антимонопольного комітету

Міністр екології та природних ресурсів

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник Міністра інфраструктури (заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції)

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ

Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Голова ДРС

Перший заступник (заступник) Голови ДФС

Перший заступник (заступник) Голови Держенергоефективності

Перший заступник (заступник) Голови Держстату

Перший заступник (заступник) Голови НАДС

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за згодою)

Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України (за згодою)

Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (за згодою)

Керівник Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України (за згодою)

Директор департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку Мінекономрозвитку

Президент Торгово-промислової палати (за згодою)

Виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (за згодою)

Віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (за згодою)

Заступник Голови Ради Федерації роботодавців України (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 22.08.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 122

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

1. Координаційна рада у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння:

налагодженню інституційного діалогу з питань співробітництва з ОЕСР між органами виконавчої влади та уповноваженими представниками ОЕСР та забезпеченню їх взаємодії;

забезпеченню координації органів виконавчої влади з метою поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної із співробітництвом з ОЕСР;

визначення шляхів та механізму вирішення питань, що виникають у рамках співробітництва з ОЕСР;

удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва з ОЕСР.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану співробітництва органів виконавчої влади з робочими органами ОЕСР та причин виникнення питань, що потребують вирішення у рамках співробітництва з ОЕСР;

2) розглядає пропозиції органів виконавчої влади щодо вирішення актуальних питань у рамках співробітництва з ОЕСР;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади завдань, пов’язаних із співробітництвом з ОЕСР, та вносить у разі потреби Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, пов’язаних із співробітництвом з ОЕСР.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників Адміністрації Президента України (за згодою), Секретаріату Кабінету Міністрів України та незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові консультативні, експертні та робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, засідань за круглим столом, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, уповноваженими представниками ОЕСР.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Голова Координаційної ради затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться згідно з планами її діяльності та відповідно до домовленостей з представниками ОЕСР за рішенням голови Ради, а за його відсутності - одного із заступників голови, але не рідше ніж раз на півроку.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 22.08.2018}

Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності - один із заступників голови.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 614 від 22.08.2018}

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. За результатами засідань Координаційна рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і надсилається всім членам Координаційної ради та Кабінету Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Мінекономрозвитку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 122

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2003 р. № 679 “Про утворення координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)”.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 353 “Про голову координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)”.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 249 “Про голову координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 954 “Про зміну складу координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)” (Офіційний вісник України,  2009 р., № 69, ст. 2382).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. № 1067 “Про голову координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)”.

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 381 “Про голову координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)”.

7. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 230 “Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України,  2012 р., № 22, ст. 849).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 538 “Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2003 р. № 679”.вгору