Документ 1207/2001, поточна редакція — Редакція від 17.04.2006, підстава - 272/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо зміцнення
юридичних служб державних органів
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 }

З метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності
органів державної влади та інших державних органів, поліпшення
якості підготовки проектів нормативно-правових актів, стимулювання
залучення до зазначеної діяльності висококваліфікованих фахівців
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендувати керівникам державних органів (апаратів цих
органів) установити, що юридичні служби входять до складу
зазначених органів (апаратів цих органів) як самостійні підрозділи
і підпорядковуються безпосередньо керівникам цих органів (апаратів
цих органів).

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 }

3. Кабінету Міністрів України:
привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією
цього Указу, в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на
2001 і наступні роки на утримання апарату державних органів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2001 року
N 1207/2001вгору