Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.20111180
Документ 1180-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.09.2016, підстава - 613-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2011 р. N 1180
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 295 ( 295-2012-п ) від 11.04.2012
N 504 ( 504-2012-п ) від 06.06.2012
N 65 ( 65-2014-п ) від 01.03.2014
N 613 ( 613-2016-п ) від 08.09.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1180
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 504 ( 504-2012-п ) від 06.06.2012 }

2. Пункт 18 Порядку ведення Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 376
( 376-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 747;
2002 р., N 42, ст. 1933), після слів "Верховний Суд України"
доповнити словами ", Вищий спеціалізований суд України з розгляду
цивільних і кримінальних справ".
3. Пункт 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2004 р. N 899 ( 899-2004-р ) "Про утворення
Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 50, ст. 3287) після слів "Верховного Суду" доповнити
словами ", Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295
( 295-2012-п ) від 11.04.2012 }

5. Пункт 1 Порядку проведення конкурсу для відбору кандидатів
на посаду судді Європейського суду з прав людини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 524
( 524-2007-п ) "Про здійснення відбору кандидатів на посаду судді
Європейського суду з прав людини" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 22, ст. 884), після слів "Верховного Суду України"
доповнити словами ", Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ".
6. Склад виконавців плану заходів щодо реалізації Концепції
реформування кримінальної юстиції України, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р.
N 1153 ( 1153-2008-р ), доповнити:
у підпунктах 1-3 та в абзацах шостому і восьмому підпункту 4
пункту 2 після слів "Верховного Суду" словами "України, Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ";
у пункті 6 після слів "Верховного Суду України" словами ",
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 65
( 65-2014-п ) від 01.03.2014 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 613
( 613-2016-п ) від 08.09.2016 }вгору