Документ 1160-2014-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2018, підстава - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 листопада 2014 р. № 1160-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством інфраструктури плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству інфраструктури:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 1160-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних засобів у Співтоваристві (Офіційний вісник ЄС, L 57, 2 березня 1992 р., с. 27).

2. Директива Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень (Офіційний вісник ЄС, L 235, 17 вересня 1996 р., с. 59-75).

3. Директива 99/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 1999 р. про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур (Офіційний вісник ЄС, L 187, 20 липня 1999 р., с. 42).

4. Директива 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність (Офіційний вісник ЄС, L 80, 23 березня 2002 р., с. 35-39).

5. Директива 2003/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та скасовує Директиву Ради 76/914/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 226, 10 вересня 2003 р., с. 4-17).

6. Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства у галузі автотранспортної діяльності, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 102, 11 квітня 2006 р., с. 35-44).

7. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про перевірки придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів (Офіційний вісник ЄС, L 141, 6 червня 2009 р., с. 12-28).

8. Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 р. про записувальну апаратуру, розміщену у дорожньому транспорті (Офіційний вісник ЄС, L 370, 31 грудня 1985 р., с. 8).

9. Регламент (ЄЕС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. щодо гармонізації відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 і (ЄС) № 2135/98 та скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85 (Офіційний вісник ЄС, L 102, 11 квітня 2006 р., с. 1-14).

10. Регламент (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 300, 14 листопада 2009 р., с. 51-71).вгору