Документ 1140-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 1140
Київ

Про заснування академічної стипендії імені митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького

З метою консолідації науково-освітнього простору України, підвищення соціальної мобільності освітніх і наукових кадрів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Заснувати 40 щомісячних академічних стипендій імені митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою підготовки магістра, у розмірі 2200 гривень.

2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 1140

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію імені митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького

1. Академічна стипендія імені митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького (далі - стипендія) призначається студентам вищих навчальних закладів державної форми власності в Західній Україні, які навчаються за програмами внутрішньої академічної мобільності протягом одного семестру у вищих навчальних закладах державної форми власності Півдня і Сходу України, та студентам вищих навчальних закладів державної форми власності Півдня і Сходу України, які навчаються за програмами внутрішньої академічної мобільності протягом одного семестру у вищих навчальних закладах державної форми власності Західної України.

2. Для відбору стипендіатів МОН утворює конкурсну комісію. Склад конкурсної комісії затверджується щороку наказом Міністра освіти і науки.

3. Особи, які бажають отримати стипендію, у визначені строки подають до конкурсної комісії заяву, мотиваційного листа, листа від вищого навчального закладу, в якому особа навчається за магістерською програмою, та листа підтримки від вищого навчального закладу, у якому особа хоче навчатися протягом одного семестру за програмою внутрішньої академічної мобільності.

4. Призначення стипендії здійснюється один раз на рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням МОН.

5. Стипендія виплачується щомісяця протягом одного семестру після її призначення за місцем навчання стипендіата з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, в межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторису вищого навчального закладу на стипендіальне забезпечення, у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6. Розподіл стипендії між вищими навчальними закладами здійснюється центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, у межах, встановлених МОН.вгору