Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.11.20121134
Документ 1134-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. № 1134
Київ

Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства

З метою запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік індикаторів розвитку інформаційного суспільства, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту за поданням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації затвердити у чотиримісячний строк методику формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства.

3. У розділі “Найменування галузі” переліку галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18–19, ст. 834), позицію “Зв’язок та інформатизація” замінити позицією “Зв’язок”, а позицію “Наука та інновації” позицією “Наука, інновації та інформатизація”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1134

ПЕРЕЛІК
індикаторів розвитку інформаційного суспільства

1. Кількість Інтернет-користувачів у розрахунку на 100 осіб.

2. Кількість Інтернет-користувачів широкосмугового доступу в розрахунку на 100 осіб.

3. Частка користувачів мобільного Інтернету, відсотків до загальної кількості Інтернет-користувачів.

4. Частка витрат на програмне забезпечення, відсотків до загальних витрат на інформаційні технології.

5. Рівень обчислювальної потужності інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури.

6. Кількість домогосподарств, що мають комп’ютери, у розрахунку на 100 домогосподарств.

7. Рівень концентрації населення в зоні покриття рухомого (мобільного) зв’язку.

8. Рівень розвитку рухомого (мобільного) зв’язку.

9. Дохід від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.

10. Кількість власників телефонів фіксованого зв’язку на 100 осіб.

11. Рівень якості ліній фіксованого зв’язку.

12. Потенційний попит на товари, роботи і послуги у сфері інформаційних технологій.

13. Рівень конкурентоспроможності ринку інформаційних технологій.

14. Частка науково-дослідних організацій сфери інформаційних технологій, відсотків до загальної кількості науково-дослідних організацій.

15. Рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури.

16. Рівень регуляторного навантаження у сфері інформаційних технологій.

17. Рівень дотримання авторських прав на програмне забезпечення.

18. Рівень підтримки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій.

19. Ефективність законодавства, що регулює діяльність у сфері інформаційних технологій.

20. Рівень технологічного розвитку.

21. Рівень використання інформаційних технологій підприємствами та організаціями.

22. Рівень інноваційної активності.

23. Рівень використання науковцями інформаційних технологій.

24. Рівень використання науковцями та дослідниками Інтернету.

25. Рівень інформатизації бібліотек.

26. Рівень розвитку електронного урядування.

27. Рівень використання Інтернету і засобів телекомунікації населенням.

28. Рівень застосування інформаційних технологій органами виконавчої влади для проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

29. Рівень інформаційної безпеки.

30. Рівень застосування інформаційних технологій у закладах освіти.

31. Рівень застосування інформаційних технологій у закладах охорони здоров’я.вгору