Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон
Україна, Білорусь; Договір, Міжнародний документ від 12.05.1997
Документ 112_004, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.07.1997, підстава - 491/97-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 18.06.2013. Подивитися в історії? )


Договір
між Україною і Республікою Білорусь
про державний кордон
( Договір ратифіковано Законом N 491/97-ВР ( 491/97-ВР )
від 18.07.97 )
Дата підписання: 12.05.1997 Дата ратифікації Україною: 18.07.1997 Дата набрання чинності для України: 18.06.2013

Україна і Республіка Білорусь, далі "Договірні Сторони", виходячи з принципів суверенної рівності, територіальної
цілісності держав і непорушності кордонів, керуючись цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних
Націй, положеннями Гельсінського Заключного акта та інших
документів Організації з безпеки і співробітництва в Європі, грунтуючись на положеннях Договору про дружбу, добросусідство
і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь від 17 липня
1995 року ( 112_692 ), поважаючи волю народів України і Республіки Білорусь до
подальшого розвитку дружніх, добросусідських відносин, бажаючи встановити державний кордон між Україною і
Республікою Білорусь, домовились про нижченаведене:
Стаття 1
Встановити державний кордон між Україною і Республікою
Білорусь відповідно до документів, які є невід'ємною частиною
цього Договору: 1. Протоколу-опису проходження лінії державного кордону між
Україною і Республікою Білорусь. 2. Альбому топографічних карт з графічно нанесеною на них
лінією державного кордону.
Стаття 2
Державний кордон є лінія і вертикальна поверхня, що проходить
по цій лінії, які визначають межі територій Договірних Сторін -
суші, вод, надр, повітряного простору.
Стаття 3
Демаркація державного кордону між Договірними Сторонами
здійснюється Спільною комісією. Спільна комісія діє на підставі Положення про демаркацію
державного кордону, яке затверджується урядами Договірних Сторін.
Стаття 4
Режим державного кордону між Україною і Республікою Білорусь
визначається окремим договором. Порядок користування земельними ділянками, які розташовані
поза лінією державного кордону, але знаходяться в користуванні
суб'єктів господарювання іншої Договірної Сторони, визначається
окремою угодою.
Стаття 5
Договірні Сторони обмінюються топографогеодезичними даними,
картографічними та аерофотознімальними матеріалами з грифом
"Таємно", необхідними для підготовки документів делімітації,
забезпечують захист цих даних і матеріалів відповідно до чинних
між Договірними Сторонами угод.
Стаття 6
Витрати, пов'язані з демаркацією державного кордону, кожна
Договірна Сторона несе окремо.
Стаття 7
Цей Договір є безстроковим. Цей Договір підлягає ратифікації та набуває чинності з
моменту обміну ратифікаційними грамотами, який відбудеться в
м.Мінську.
Вчинено в м.Києві 12 травня 1997 року в двох примірниках,
кожний українською і білоруською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичні.
За Україну За Республіку Білорусь
(підпис) (підпис)вгору