Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 27.12.20081128
Документ 1128-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.08.2014, підстава - 381-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. № 1128
Київ

Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 847 від 23.07.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 847 від 23.07.2009
№ 138 від 11.02.2010
№ 89 від 07.02.2011
№ 225 від 28.02.2011
№ 213 від 05.03.2012
№ 1196 від 26.12.2012
№ 381 від 27.08.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок постачання і використання борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 847 від 23.07.2009, № 225 від 28.02.2011}

2. Міністерству аграрної політики і Аграрному фонду разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити постачання і використання хлібопекарськими підприємствами борошна згідно із затвердженим цією постановою Порядком.

3. Аграрному фондові забезпечити переробку зерна (пшениці та жита) державного інтервенційного фонду та реалізацію виробленого борошна і інших продуктів переробки зерна на умовах попередньої оплати виходячи із середньозваженої ціни їх закупівлі.

Ціни реалізації борошна затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і Міністерством фінансів.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 847 від 23.07.2009, № 138 від 11.02.2010, № 89 від 07.02.2011; в редакції Постанови КМ № 213 від 05.03.2012}

4. Аграрному фонду подавати щотижня Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про кількість реалізованого борошна

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 07.02.2011}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. № 1128

ПОРЯДОК
постачання та використання борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 847 від 23.07.2009, № 225 від 28.02.2011}

1. Цей Порядок визначає механізм постачання та використання борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду (далі - борошно).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 847 від 23.07.2009}

2. Міністерство аграрної політики та продовольства, Аграрний фонд разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями визначають за погодженням з Міністерством економічного розвитку та торгівлі обсяги щомісячного постачання борошна хлібопекарським підприємствам на період до 31 грудня відповідного року.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 213 від 05.03.2012, № 1196 від 26.12.2012}

Міністерство аграрної політики та продовольства, Аграрний фонд разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначають обсяги реалізації борошна на Аграрній біржі, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 225 від 28.02.2011}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 138 від 11.02.2010, № 89 від 07.02.2011}

3. Аграрний фонд забезпечує постачання борошна в обсягах, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 89 від 07.02.2011}

4. Борошно використовується хлібопекарськими підприємствами для виготовлення хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків, асортимент яких затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 27.08.2014}

Не використане хлібопекарськими підприємствами протягом одного календарного місяця борошно в межах обсягів, зазначених в абзаці першому пункту 2 цього Порядку, підлягає реалізації Аграрним фондом.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 28.02.2011}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 89 від 07.02.2011}

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації укладають договори з Аграрним фондом та хлібопекарськими підприємствами, що придбавають борошно для виготовлення хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 89 від 07.02.2011, № 381 від 27.08.2014}

Примірний договір поставки борошна (крім договорів поставки борошна підприємствам оптово-роздрібної торгівлі) затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 847 від 23.07.2009, № 89 від 07.02.2011}вгору