Документ 1105/2005, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо вдосконалення діяльності у
сфері технічного регулювання та споживчої
політики

З метою вдосконалення технічного регулювання та реалізації
споживчої політики відповідно до вимог Світової організації
торгівлі (СОТ) та Європейського Союзу (ЄС), сприяння сталому
зростанню економіки, створення більш сприятливих умов для розвитку
підприємництва, добросовісної конкуренції, поліпшення захисту
життя, здоров'я людей, навколишнього середовища, прав споживачів,
усунення технічних бар'єрів у торгівлі п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої
влади вжити протягом 2005 року в межах компетенції заходів,
спрямованих на розвиток технічного регулювання та споживчої
політики, зокрема:
1) розробити і затвердити:
- концепцію розвитку технічного регулювання та споживчої
політики і стратегічний план її реалізації на 2006-2010 роки,
залучивши до їх розроблення представників громадськості,
підприємців та наукових працівників;
державну цільову програму захисту прав споживачів на
2006-2010 роки;
- державну цільову програму стандартизації на 2006-2010 роки;
- державну цільову програму розвитку еталонної бази на
2006-2010 роки ( 228-2006-п );
2) опрацювати заходи щодо прискорення впровадження технічних
регламентів, розроблених відповідно до європейських директив;
3) запровадити декларування відповідності для продукції з
низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів;
4) підготувати та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України законопроекти:
- про державний ринковий нагляд за додержанням вимог щодо
безпеки продукції та послуг;
- про стимулювання вітчизняних підприємств до створення
систем управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових
продуктів;
5) вжити відповідних заходів щодо укладання угод про
співробітництво та взаємне визнання оцінки відповідності з
державами - торговими партнерами України, а також активізації
участі та представництва у міжнародних і європейських організаціях
стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав
споживачів;
6) передбачати під час підготовки проектів законів про
Державний бюджет України, починаючи з 2006 року, фінансування
заходів щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного
регулювання та споживчої політики;
7) вжити заходів щодо залучення міжнародної технічної
допомоги для впровадження європейських директив та стандартів і
створення сучасної інфраструктури у сфері технічного регулювання
та споживчої політики.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним.
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) розглянути до 1 листопада 2005 року питання про стан та
ефективність виконання заходів відповідними державними центрами
стандартизації, метрології та сертифікації і територіальними
управліннями у справах захисту прав споживачів щодо підвищення
якості продукції;
2) передбачати, починаючи з 2006 року, у проектах програм
економічного і соціального розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць заходи щодо підвищення
рівня захисту прав споживачів та створення конкурентоспроможної
продукції;
3) сприяти організації та проведенню національних і
регіональних конкурсів якості, широкому впровадженню сучасних
систем управління.
3. Покласти на Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики надання офіційних роз'яснень
щодо цього Указу та координацію заходів центральних органів
виконавчої влади з його виконання.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 липня 2005 року
N 1105/2005вгору