Документ 1100-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1100
Київ

Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850; 2017 р., № 44, ст. 1368), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1100

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

1. Пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

“Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:

відкритість за замовчуванням;

оперативність і чіткість;

доступність і використання;

порівнянність та інтероперабельність;

покращене урядування і залучення громадян;

інклюзивний розвиток та інновації.”.

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;

інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;

машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини;

метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних та метаданих, що їх описують;

оприлюднення набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних в Інтернеті та забезпечення доступу до нього;

паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;

структура набору даних - сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.

Створення та забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється Державним агентством з питань електронного урядування, яке є його держателем.

Адміністратором Єдиного державного веб-порталу відкритих даних є державне підприємство, яке належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування.”.

3. У пункті 3 слова “а також” замінити словом “та”.

4. Пункти 4-6 викласти в такій редакції:

“4. Набори даних оприлюднюються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у тримісячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх оприлюднення та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

5. Для забезпечення доступу до публічної інформації розпорядник інформації:

може здійснювати оприлюднення наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України “Про доступ до публічної інформації”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; наявності інших обставин);

оприлюднює та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні.

6. На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщується:

паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);

набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;

форма для зворотного зв’язку користувачів;

інформація про подальше використання набору даних;

інформація про умови використання відкритої ліцензії.”.

5. У пункті 7:

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;

в абзацах чотирнадцятому і п’ятнадцятому слово “документ” замінити словом “файл”;

в абзаці сімнадцятому слова “з питань доступу до публічної інформації” виключити.

6. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.”.

7. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.”.

8. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

“Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.”.

9. Пункт 12 виключити.

10. Пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

“Тимчасовому припиненню надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт повинне передувати відповідне попередження на головній сторінці Єдиного державного веб-порталу відкритих даних не менш як за 24 години до такого тимчасового припинення.”.

11. Пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Розпорядник інформації самостійно визначає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають у його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.

Може встановлюватися така періодичність оновлення наборів даних:

для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, - відразу після внесення змін;

для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення: більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку;

для наборів даних, зміни до яких були внесені позапланово, - протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.”.

12. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

“16. Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.”.

13. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.”.

14. Абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:

“19. Реєстр оприлюднених наборів даних повинен містити щонайменше такі відомості:”.

15. Пункти 20 і 21 викласти в такій редакції:

“20. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання: CSV, XML, JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.

21. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.”.

16. Пункти 22 і 23 виключити.

17. У пункті 24 слова “у форматі, що дає змогу його автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання,” виключити.

18. У пункті 26 цифри “30” замінити цифрами “10”.

19. Додаток до Положення викласти в такій редакції:“Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1100)

ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Усі розпорядники інформації

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Верховна Рада України

Нормативно-правова база України (база даних “Законодавство України”)

Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України

Інформація про законопроекти, що зареєстровані у Верховній Раді України

Інформація про народних депутатів України

Мін’юст

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Реєстр громадських об’єднань

Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

Реєстр адміністративно-територіального устрою

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”

Генеральна прокуратура України

Інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування

МВС

Інформація про осіб, які переховуються від органів влади

Інформація про викрадені (вилучені) культурні цінності

Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням

Інформація про викрадену, втрачену зброю

Інформація про стан аварійності на автомобільних дорогах

Реєстр зареєстрованих порушень правил дорожнього руху

Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Інформація про викрадені/втрачені паспорти громадянина України

Відомості про заклади, що здійснюють підготовку водіїв

Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів

Інформація про виявлені адміністративні правопорушення

Інформація про дорожньо-транспортні пригоди

Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників

Національна поліція

Інформація про стан застосування законодавства про адміністративну відповідальність органами Національної поліції

ДСНС

Узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій

Дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування

Мінфін

Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей

Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”

Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

Інформація про державні гарантії

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Форми фінансової звітності

Державний бюджет України (з додатками)

Казначейство

Автоматизована інформаційна система Державної казначейської служби України обліку доходів та видатків бюджетів усіх рівнів

Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (TL_TERRA)

ДРС

Єдиний ліцензійний реєстр

Національне агентство з питань запобігання корупції

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

ДФС

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Реєстр великих платників податків

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстр електронних форм податкових документів

Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Довідники пільг, наданих законодавством, із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Перелік типів об’єктів оподаткування

Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

Інформація про надходження податків і зборів

Інформація про нарахування податків і зборів

Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Показники контрольної роботи

Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства

Перелік територіальних органів ДФС, митних постів із зазначенням адрес їх місць розташування

Перелік місць доставки

Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

Ставки ввізного та вивізного мита

Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Реєстр магазинів безмитної торгівлі

Реєстр гарантів

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру

Єдиний державний реєстр місць зберігання

Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Реєстр виданих, тимчасово припинених, анульованих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Інформація про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі основних податків

Дані про податковий борг: загальна сума, безнадійна заборгованість, сума і кількість розстрочок до року і більше року

Інформація про кількість і результат апеляцій

Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)

Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов’язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)

Інформація про щомісячні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)

Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати

Інформація про суми донарахувань за актами перевірок

Мінекономрозвитку

Реєстр адміністративних послуг України

Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”

Інформація про застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України

Прогнозні енергетичні баланси

Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату

Дані про середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України

Стан інвестиційної діяльності в Україні

Інформація про стан використання експортно-імпортних квот

Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Мінекономрозвитку

Реєстри ліцензіатів, яким Мінекономрозвитку видано ліцензії

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт/експорт спирту коньячного і плодового

Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки

Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки регульованих на законодавчому рівні засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Інформація про зареєстровані національні еталони

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

База даних про технічні регламенти

Інформація з Реєстру державної системи сертифікації

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку

Реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Дані, що містяться у Національній інформаційній системі державного ринкового нагляду

Інформація, що міститься у системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Перелік проектів, які готуються та реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ та міжнародних організацій

Довідник з інформацією про: марку, модель, рік випуску, тип двигуна, об’єм циліндрів двигуна, тип коробки перемикання передач та пробіг легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів

ДСІВ

Державний реєстр патентів на винаходи

Державний реєстр патентів на корисні моделі

Державний реєстр патентів на промислові зразки

Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем

Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Державний реєстр назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Реєстр організацій колективного управління

Реєстр уповноважених організацій колективного управління

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Державний реєстр договорів, які стосуються права на твір

Державний реєстр авторського права

Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду

Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність

Реєстр одержувачів контрольних марок (який містить перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на таких примірниках, найменування заявників, серії та номери, дати видачі та кількість виданих контрольних марок)

Інформація про основні фінансові показники, що характеризують діяльність організацій колективного управління, з висновками щодо ефективності (або складності) у здійсненні зборів, розподілі та виплаті належної винагороди правовласникам (у розрізі кожного виду використання прав та категорій правовласників)

Аналіз дотримання вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав (включаючи стан виконання зобов’язань користувачами сплачувати винагороду та надавати інформацію про використання прав; виконання організаціями колективного управління функцій і зобов’язань перед внутрішніми і зовнішніми правовласниками, зокрема щодо сумлінності ідентифікації та розшуку правовласників, розподілу і виплати винагороди, обґрунтованості вирахувань; дотримання організаціями колективного управління вимог прозорості та підзвітності)

Результати моніторингу діяльності уповноважених організацій колективного управління

План заходів щодо удосконалення організаційних і правових умов для інтелектуальної, творчої діяльності, забезпечення ефективної охорони майнових прав на об’єкти авторських і суміжних прав, запобігання використанню таких об’єктів без згоди власників прав (крім випадків, встановлених законом) - із зазначенням статусу їх виконання

МОЗ

Національний перелік основних лікарських засобів

Державний реєстр небезпечних факторів

Державний реєстр дезінфекційних засобів

Державні санітарні норми та правила

Гігієнічні нормативи

Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів

Державний формуляр лікарських засобів

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Реєстр медико-технологічних документів

Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням

Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

Реєстр галузевих нововведень

Інформація з бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ

Ліцензійний реєстр МОЗ

Народна медицина (цілительство)

Інформація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я

Дані щодо статистики захворювань відповідно до форм медичної статистичної звітності (№ 7 - № 25; № 31-здоров - № 60-здоров), до рівня району, міста або лікувально-профілактичного закладу, з 1991 року по теперішній час (у разі відсутності - починаючи з року, коли інформація є в наявності)

Єдиний державний реєстр закладів охорони здоров’я

Дані інформаційної системи “МедСтат”

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну

Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міненерговугілля

Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Звіти, що готуються в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

Баланс природного газу (оперативні дані)

Видобуток вугілля в Україні (за шахтами, марками продукції)

Видобуток газу в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Видобуток та переробка уранової сировини

Виробництво та відпуск електричної енергії атомними електростанціями

Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями

Витрати теплової енергії на її транспортування в теплових мережах (підприємствами, що підпорядковані Міненерговугіллю)

Виявлені та усунені порушення у роботі атомних електростанцій

Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями і тепловими електростанціями

Дебіторська та кредиторська заборгованість (за підприємствами, підпорядкованими Міненерговугіллю)

Запаси природного газу в підземних сховищах газу (розподіл запасів за конкретними підземними сховищами газу, відсоток заповненості)

Магістральні мережі об’єднаної енергетичної системи України (несальдовані надходження електричної енергії в мережу, у тому числі з інших енергетичних систем України, та абсолютні витрати)

Обсяг готової товарної продукції (в оптових цінах - за підприємствами)

Обсяг реалізованої продукції (в оптових цінах - за підприємствами)

Обсяг імпорту/експорту вугілля (за напрямками, обсягом і митною вартістю)

Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)

Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями (оперативні дані)

Оплата населенням постачання природного газу (відсотків оплати - за областями)

Оплата підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей поставок природного газу (обсяг заборгованості, відсотків оплати - за підприємствами)

Переробка вугілля (в розрізі підприємств)

Питомі витрати палива на відпуск електричної енергії енергетичними компаніями та електростанціями

Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України за режимні робочі дні

Поставка і наявність палива теплових електростанцій (оперативні дані)

Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рік

Прогнозний (орієнтовний) склад блоків та виробіток електричної енергії теплових електростанцій енергогенеруючих компаній

Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Пропускна спроможність міждержавних перетинів для експорту/імпорту електричної енергії та їх поточне завантаження

Рух палива на енергетичних підприємствах

Середня фактична ціна 1 тонни товарної вугільної продукції (за юридичними особами, за марками вугілля)

Собівартість готової вугільної продукції (за підприємствами)

Технологічні витрати електричної енергії на передачу електричними мережами 0,38-800 кВ

Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

Фактичний баланс потужності в об’єднаній енергетичній системі України за день максимуму електроспоживання

Фактичний обсяг товарної вугільної продукції (в оптових цінах, за юридичними особами)

Баланс природного газу (оперативні дані)

Видобуток газу в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Видобуток нафти та газового конденсату в Україні (оперативні дані, за компаніями)

Запаси природного газу в підземних сховищах газу (оперативні дані)

Надходження газу від видобувних компаній (за оперативними даними ПАТ “Укртрансгаз”)

Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)

Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями (оперативні дані)

Прогноз розвитку нафтогазового комплексу на наступний рік

Транспортування газу трубопроводами (за оперативними даними ПАТ “Укртрансгаз”, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)

Видобуток вугілля в Україні (за шахтами, марками продукції)

Втрати теплової енергії на її транспортування в теплових мережах

Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями та електростанціями

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій

ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Інформація про обсяги споживання газу в Україні

Обсяг імпорту/експорту нафтопродуктів (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Обсяг імпорту/експорту природного газу (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Обсяг перевалки нафти і нафтопродуктів у портах (за даними Адміністрації морських портів)

Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями

Розрахунки за природний газ, поставлений ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за категоріями споживачів, за регіонами)

Транспортування нафти трубопроводами (за оперативними даними ПАТ “Укртранснафта”, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)

Транспортування нафти трубопроводами (оперативні дані, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)

Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”

Дані про граничні величини споживання електричної енергії

Аналіз використання палива в Україні тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями

Баланс виробництва і споживання електричної енергії (прогнозований і фактичний)

Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями

Динаміка і структура споживання електричної енергії (за категоріями споживачів)

Експорт електричної енергії з України

Несальдовані надходження і витрати електричної енергії в магістральних і міждержавних мережах об’єднаної енергетичної системи України

Обсяг імпорту/експорту електричної енергії (за напрямами, обсягом і митною вартістю)

Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України у дні осіннього-зимового максимуму

Робота блочного обладнання теплових електростанцій (за енергоблоками)

Споживання електричної енергії в Україні за категоріями споживачів

Державне підприємство “Енергоринок”

Обсяг електричної енергії, придбаної з оптового ринку електричної енергії

Структура електричної енергії, придбаної та проданої державним підприємством “Енергоринок”

Довідка про перерахування коштів за електричну енергію виробникам та іншим учасникам оптового ринку електричної енергії (прогнозні дані)

Держенергоефективності

База даних енергетичних сертифікатів

МОН

Єдина державна електронна база з питань освіти (відомості з Реєстру вищих навчальних закладів)

Деперсоніфіковані дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета

Мінінфраструктури

Бази даних Регістру судноплавства України

Перелік поштових індексів та відділень поштового зв’язку України

Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні

Звіти про перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом

Розклад руху пасажирських поїздів, на які відкрито продаж квитків

Інформація про споживання енергетичних ресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про обсяги перевезення вугілля за станціями відправлення та призначення

Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Інформація про оренду вагонів ПАТ “Укрзалізниця”

Реєстр суден малого флоту

Реєстр судозаходів

Портова статистика з перевалки вантажів у розрізі терміналів та причалів

План ремонтних та капітальних днопоглиблювальних робіт та статус їх виконання

Інформація про зібрані портові збори у розрізі їх видів та портів

Інформація про обсяг, вантажообіг та дохід від вантажних перевезень у розрізі номенклатурних груп вантажу, родів вагонів, видів сполучення і тарифних класів (вантажовідправник, вантажовласник, експедитор) із зазначенням типу вантажу, вагона, напрямку, тарифної схеми, інформації про сплату за перевезення

Інформація про обсяги відправлених, прийнятих вантажів у розрізі станцій

Реєстр наявних вагонів ПАТ “Укрзалізниця” за типами

Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)

Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані (порожній пробіг)

Дані щодо вагонного господарства (наявність вагонів ПАТ “Укрзалізниця” у робочому та неробочому парку за родами рухомого складу)

Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)

Дані щодо локомотивного господарства у розрізі видів тяги та роду роботи

Пасажиропотік на постійних приміських маршрутах

Інформація про міжнародні перекази

Перелік поштових відділень

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах загального користування

Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Річні плани закупівель підприємств

Фінансова звітність підприємств

Інформація про видані картки цифрових тахографів

Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг та натуральних показників

Інформація про оренду вагонів ПАТ “Укрзалізниця”

База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій в розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум

Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів

Інформація про кількість та маршрут перевезення пасажирів у структурі

Інформація про пасажиропотік пасажирських поїздів далекого сполучення

Державіаслужба

Державний реєстр цивільних повітряних суден

Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір

Інформація про пасажиропотік у розрізі аеропортів та авіакомпаній

Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден

Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних ліній

Тексти (умови) укладених міжнародних угод щодо використання повітряних ліній та ступінь їх використання

Перелік країн, з якими Україна має двосторонні угоди про міжнародне повітряне сполучення на умовах повної лібералізації авіаційних перевезень

Перелік країн, з якими Україна має двосторонні угоди про міжнародне повітряне сполучення на умовах призначення не більше одного авіаційного перевізника з кожної сторони

Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення

Укртрансбезпека

Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті

Інформація про результати здійснення державного контролю за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху та контролю за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті

Реєстр трамвайних вагонів і тролейбусів

Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, сум накладених штрафних санкцій та сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу, в розрізі управлінь)

Укравтодор

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, у тому числі з обов’язковим опублікуванням вартості робіт, строку виконання та змін (у частині вартості та строків) у разі внесення, із зазначенням початкової та остаточної вартості об’єкта

Просторові координати автомобільних доріг загального користування державного значення

Дані щодо техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення в розрізі автомобільних доріг, у тому числі із зазначенням категорії, пікетної прив’язки автомобільної дороги, геометричних та технічних характеристик, показників рівності та міцності, обсягів руйнувань

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування (дані про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного значення)

Інформація про виконання робіт за об’єктами капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення станом на поточну дату

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандартів CoST - Construction Sector Transparency Initiative Infrastructure Data Standards

Протоколи засідань технічної ради Укравтодору (з фіксацією поіменного голосування)

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування

Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Висновки державної будівельної експертизи щодо проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (щодо кожного об’єкта після отримання такого висновку)

Звіти про врахування замовниками рекомендацій CoST під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення

Розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення між службами автомобільних доріг в областях

Звіт про виконання щорічного фінансового плану ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”

Звіт Укравтодору про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідний рік

Мінсоцполітики

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії

Інформація про основні показники рівня життя населення

Результати моніторингу показників заробітної плати

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України

Довідник телефонів гарячих ліній для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Дані інформаційної системи “Житлові субсидії”

Реєстр отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам

Реєстр оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб за населеними пунктами та регіонами

Дані інформаційної системи “Наш Дім”

Класифікатор професій

Пенсійний фонд України

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування

Дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України

Дані про розмір середньої заробітної плати для обчислення пенсії

Дані про виконання бюджету Пенсійного фонду Українивгору