Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Зразок від 23.12.20151099
Документ 1099-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.05.2016, підстава - 337-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1099
Київ

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 337 від 11.05.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити нові зразки посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, що додаються.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 734, № 41, ст. 1354; 2012 р., № 31, ст. 1144; 2014 р., № 4, ст. 101) зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1099

ЗРАЗОК
посвідчення батьків багатодітної сім’ї


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1099
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 337)

ЗРАЗОК
посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

{Зразок посвідчення в редакції Постанови КМ № 337 від 11.05.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1099

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209

1. У постанові:

1) назву постанови після слова “батьків” доповнити словами “багатодітної сім’ї”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, що додається.”;

3) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Міністерству соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів.”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Міністерству соціальної політики забезпечити передачу виготовлених на його замовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій після слова “батьків” доповнити словами “багатодітної сім’ї”.

2. У Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву і пункт 1 Порядку після слова “батьків” доповнити словами “багатодітної сім’ї”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Посвідчення видаються структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад одному з батьків відповідно до місця реєстрації, протягом десяти робочих днів після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

довідки про склад сім’ї;

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

у разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб з відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їх місця проживання.

Строк дії посвідчень, виданих внутрішньо переміщеним особам, не повинен перевищувати строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.”;

3) в абзаці другому пункту 5 слово і цифру “(форма № 3)” виключити;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсоцполітики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.”;

5) в абзаці другому пункту 10 слова “, яка складається з обкладинки та чотирьох сторінок” виключити;

6) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Опис посвідчень затверджується Мінсоцполітики.”.вгору