Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 20.12.20171085
Документ 1085-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.03.2018, підстава - 112-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1085
Київ

Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 112 від 17.01.2018}

Відповідно до частини шостої статті 3 Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” та частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина  в редакції Постанови КМ № 112 від 17.01.2018}

1. Затвердити Порядок спрямування коштів державного дорожнього фонду, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1085

ПОРЯДОК
спрямування коштів державного дорожнього фонду

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування коштів державного дорожнього фонду, який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету згідно із статтею 24-2 Бюджетного кодексу України та статтею 3 Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій (в тому числі шляхом часткової компенсації вартості дорожньо-будівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або відсотків за кредитами та/або лізингових платежів на придбання зазначеної техніки та обладнання в сумі не більше 1 відсотка), утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, управління дорожнім господарством;

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 17.01.2018}

2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі облаштування місць для паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

3) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 17.01.2018}

{Підпункт 4 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 112 від 17.01.2018}

5) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

3. Головні розпорядники бюджетних коштів за напрямами, визначеними у пункті 2 цього Порядку, визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Відповідальними виконавцями бюджетних програм є:

за бюджетними програмами щодо спрямування коштів за напрямами, визначеними підпунктами 1 та 3 пункту 2 цього Порядку, - Укравтодор;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 17.01.2018}

за бюджетними програмами щодо спрямування коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

за бюджетними програмами щодо спрямування коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 цього Порядку, - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

4. Одержувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарювання, які:

виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі;

належать до сфери управління Укравтодору та одержують кошти на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення;

виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі;

виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах;

здійснюють заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

належать до сфери управління Укравтодору та є медичними закладами для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 112 від 17.01.2018}

5. Бюджетні кошти, сформовані за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, з урахуванням норм пункту 41 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, розподіляються у такий спосіб:

60 відсотків - за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 3 пункту 2 цього Порядку;

35 відсотків - за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 17.01.2018}

5 відсотків - за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 цього Порядку.

6. Мінфін подає у році, що передує плановому, головним розпорядникам бюджетних коштів, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, інформацію щодо прогнозного обсягу надходжень бюджетних коштів на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди, сформованих за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, з урахуванням норм пункту 41 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Кодексу, разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів.

7. Розрахунок необхідного обсягу бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 2 цього Порядку, здійснюється Укравтодором з урахуванням умов відповідних запозичень, обсягу отриманих запозичень або запозичень, які передбачається отримати протягом планового та наступних за плановим двох бюджетних періодів, а також прогнозних курсів обміну валют та прогнозних рівнів процентних ставок на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 112 від 17.01.2018}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 112 від 17.01.2018}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 112 від 17.01.2018}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 112 від 17.01.2018}

11. Казначейство здійснює закупівлю іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку на дату проведення операції в сумі, необхідній для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями відповідно до умов укладених договорів, з віднесенням витрат на закупівлю іноземної валюти до видатків за бюджетною програмою щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

12. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, розраховується за такою формулою:

де A - акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України), що зараховується до спеціального фонду державного бюджету у плановому році;

B - акцизний податок із ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету в плановому році;

C - ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету в плановому році;

D - плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

E - плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення;

Z - загальний обсяг необхідних платежів у плановому році з виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, визначений згідно з пунктом 7 цього Порядку.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 112 від 17.01.2018}

13. Розподіл бюджетних коштів, обсяг яких розрахований згідно з пунктом 12 цього Порядку, за напрямами (об’єктами, заходами), визначеними підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у межах бюджетних призначень відповідно до вимог закону про Державний бюджет України на відповідний рік та методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, яка затверджується спільним наказом Мінінфраструктури та Мінфіну, з урахуванням установлених державними програмами пріоритетів, фактичного стану автомобільних доріг, а також необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

14. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, розраховується у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - субвенція) між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетами мм. Києва та Севастополя за такими формулами:

де Sj - обсяг субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету, бюджету м. Севастополя;

Sk - обсяг субвенції з державного бюджету бюджету м. Києва;

j - індекс, що застосовується для позначення відповідного місцевого бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету м. Севастополя);

Pj - протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (області, м. Севастополі, Автономній Республіці Крим) станом на 1 січня року, що передує плановому;

P - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення в цілому в Україні.

Зазначені бюджетні кошти, передбачені для бюджету Автономної Республіки Крим, відповідного обласного бюджету, бюджету м. Севастополя, спрямовуються за такими напрямами:

не менше 80 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

не більше 20 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Розподіл бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснюється відповідно до методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, яка затверджується спільним наказом Мінінфраструктури і Мінфіну.

Зазначені кошти, передбачені для бюджету м. Києва, спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Києві.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 112 від 17.01.2018}

15. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Перерахування субвенції місцевим бюджетам населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090, № 98, ст. 3368), Казначейством не здійснюється, крім місцевих бюджетів, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства.

16. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 цього Порядку, розраховується за такою формулою:

Розподіл зазначених бюджетних коштів за напрямами (об’єктами, заходами) здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у межах бюджетних призначень відповідно до вимог закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням державних програм та затвердженого в установленому порядку плану заходів щодо використання бюджетних коштів, що передбачаються для фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

17. Бюджетні кошти, що сформовані за рахунок державних запозичень, залучених згідно з пунктом 1 частини третьої статті 15 Бюджетного кодексу України для реалізації інвестиційних проектів на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, використовуються згідно з вимогами відповідних міжнародних угод.

18. Бюджетні кошти, що сформовані за рахунок інших надходжень, визначених законом про Державний бюджет України, використовуються згідно з вимогами закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

19. Видатки, пов’язані з будівництвом та реконструкцією об’єктів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

20. Розроблення проектно-кошторисної документації на виконання робіт, затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

21. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

22. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в установленому законом порядку.

23. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

24. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1085

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1731 “Про затвердження Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 45, ст. 2363).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1129 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 48, ст. 3006).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 509 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1731” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1521).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 127 “Про внесення змін до Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 19, ст. 637).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. № 147 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 44, ст. 1165).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 р. № 69 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1731” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 18, ст. 488).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 326 “Деякі питання використання у 2017 році коштів спеціального фонду державного бюджету для підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 41, ст. 1292).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 475 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2017 рік, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1777).вгору